Nazwa „psychobiologia” jest dziś zwykle utożsamiana z różnymi dziedzinami zajmującymi się powiązaniami pomiędzy chorobami, na które zapadamy a tym co dzieje się w naszej psychice. Wiele osób ma kłopot z rozróżnieniem pomiędzy takimi metodami jak Totalna Biologia, Recall Healing, Biologika, Dekodowanie Biologiczne, czy Germańska Nowa Medycyna. Zamęt powiększa się, gdy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy nauczyciel tych metod, czy terapeuta oferujący usługi w zakresie pracy z emocjonalnymi przyczynami chorób dokłada do zdobytej wiedzy osobiste kompetencje w zakresie rozwiązywania tzw. biologicznych konfliktów, uzyskane wedle własnych preferencji. Warto poświęcić chwilę na to, by w każdym przypadku zrozumieć co kryje się pod szyldem nazwy użytej do określenia zakresu oferty, ponieważ brak w tej kwestii jakichkolwiek standardów.

 

Koncepcja Psychobiologii Vedica® opiera się na dwóch filarach

 

Pierwszy z nich dotyczy powiązań pomiędzy chorobami, których doświadczamy a przeżywanymi przez nas emocjami i uczuciami. Koncepcja specyficznych powiązań pomiędzy chorobą a przeżytym w ściśle określony sposób trudnym życiowym doświadczeniem została przedstawiona w latach 80. ubiegłego wieku przez dr. Ryke Hamera i opisana w postaci tzw. pięciu praw natury. Emocjonalne przeżycie leżące u podstaw danej choroby nazwano biologicznym konfliktem. Podstawowa klasyfikacja biologicznych konfliktów przedstawiona przez twórcę Germańskiej Nowej Medycyny była przez lata rozszerzana przez kolejne pokolenia terapeutów wykorzystujących wiedzę o pięciu prawach natury w swojej praktyce. Wśród nich można znaleźć takie nazwiska jak Claude Sabbah, Marc Fréchet, Christian Flèche, Patrick Obissier, Gilbert Renaud, Gerhard Athias, Roberto Barnai. Niezależnym torem, w naukowych laboratoriach toczyły się badania nad biologicznym podłożem naszych emocjonalnych doświadczeń. Odkryto biochemiczne ekwiwalenty emocji i uczuć i mechanizmy leżące u podstaw ich oddziaływania na funkcjonowanie komórek. Pojawiły się naukowe dowody na to, że emocje i uczucia wpływają na ekspresję większości ludzkich genów, a zmiany te mogą podlegać dziedziczeniu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule zamieszczonym na Blogu.

Czytaj

Drugim filarem koncepcji określonej nazwą Psychobiologia Vedica® jest wiedza opisująca powiązania pomiędzy tym w jaki sposób doświadczamy rzeczywistości a poziomem naszej świadomości nazywanym też inteligencją duchową. Podstawą tego filaru jest Mapa Świadomości, którą przedstawił dr David R. Hawkins. Jeśli aspekt ewolucji świadomości jest pomijany, przyczyn naszych emocjonalnych reakcji upatruje się jedynie w dziedzictwie rodowym, osobistych doświadczeniach z wczesnych lat życia oraz w pewnych mechanizmach wynikających ze specyficznych powiązań pomiędzy dzieckiem i rodzicami. Pominięcie potencjału poziomu świadomości prowadzi też do założenia, że metody pracy z biologicznymi konfliktami mają charakter uniwersalny – mogą być efektywnie i bezpiecznie stosowane w każdym przypadku.

Potencjał poziomu świadomości każdego człowieka determinuje sposób w jaki rozumie on rzeczywistość i jak jej doświadcza – jak rozumie i definiuje siebie, innych ludzi, świat, jakie ma oczekiwania od siebie i innych. Poziom świadomości jest filtrem poprzez który percypujemy informacje ze świata. Każdy z nas inaczej rozumie i doświadcza miłości, akceptacji, sukcesu, porażki, odpowiedzialności i wszystkich innych aspektów życia. Inteligencja racjonalna, nawet bardzo wysoka, nie ma wpływu na nasz unikatowy rodzaj doświadczania, przeciwnie – to poziom świadomości decyduje o tym w jaki sposób może być wykorzystana. Uwzględnienie indywidualnego, wrodzonego potencjału wynikającego z poziomu świadomości zmienia całkowicie podejście do rozumienia i rozwiązywania biologicznych konfliktów. Lokuje ich źródło w zakresie o wiele szerszym niż dziedzictwo rodowe czy warunkowanie, przez które przechodzimy w środowisku naszego dorastania. Wiedza na temat różnic w rozumieniu i doświadczaniu rzeczywistości wynikających z poziomu świadomości danego człowieka przynosi też wyjaśnienie dlaczego praca nad rozwiązywaniem biologicznych konfliktów musi uwzględniać jego unikatowy potencjał, jeśli ma być efektywna i bezpieczna.

 

Koncepcja Psychobiologii Vedica® została przedstawiona w mojej książce „Poszukująca (nie)świadomość. Opowieść zapisana w ciele”.

O książce

Po wiedzę i doświadczenie czym jest Psychobiologia Vedica® w praktyce zapraszam do Akademii Psychobiologii Vedica®.

Akademia Psychobiologii