Nazwa „psychobiologia” jest dziś zwykle utożsamiana z różnymi dziedzinami zajmującymi się powiązaniami pomiędzy chorobami, na które zapadamy a tym co dzieje się w naszej psychice. Wiele osób ma kłopot z rozróżnieniem pomiędzy takimi metodami jak Totalna Biologia, Recall Healing, Biologika, Dekodowanie Biologiczne, czy Germańska Nowa Medycyna. Zamęt powiększa się, gdy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy nauczyciel tych metod, czy terapeuta oferujący usługi w zakresie pracy z emocjonalnymi przyczynami chorób dokłada do zdobytej wiedzy osobiste kompetencje w zakresie rozwiązywania tzw. biologicznych konfliktów, uzyskane wedle własnych preferencji. Warto poświęcić chwilę na to, by w każdym przypadku zrozumieć co kryje się pod szyldem nazwy użytej do określenia zakresu oferty, ponieważ brak w tej kwestii jakichkolwiek standardów.

 

Koncepcja Psychobiologii Vedica® opiera się na dwóch filarach

 

Pierwszy z nich dotyczy powiązań pomiędzy chorobami, których doświadczamy a przeżywanymi przez nas emocjami i uczuciami. Koncepcja specyficznych powiązań pomiędzy chorobą a przeżytym w ściśle określony sposób trudnym życiowym doświadczeniem została przedstawiona w latach 80. ubiegłego wieku przez dr. Ryke Hamera i opisana w postaci tzw. pięciu praw natury. Emocjonalne przeżycie leżące u podstaw danej choroby nazwano biologicznym konfliktem. Podstawowa klasyfikacja biologicznych konfliktów przedstawiona przez twórcę Germańskiej Nowej Medycyny była przez lata rozszerzana przez kolejne pokolenia terapeutów wykorzystujących wiedzę o pięciu prawach natury w swojej praktyce. Wśród nich można znaleźć takie nazwiska jak Claude Sabbah, Marc Fréchet, Christian Flèche, Patrick Obissier, Gilbert Renaud, Gerhard Athias, Roberto Barnai. Niezależnym torem, w naukowych laboratoriach toczyły się badania nad biologicznym podłożem naszych emocjonalnych doświadczeń. Odkryto biochemiczne ekwiwalenty emocji i uczuć i mechanizmy leżące u podstaw ich oddziaływania na funkcjonowanie komórek. Pojawiły się naukowe dowody na to, że emocje i uczucia wpływają na ekspresję większości ludzkich genów, a zmiany te mogą podlegać dziedziczeniu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule zamieszczonym na Blogu.

Czytaj

Drugim filarem koncepcji określonej nazwą Psychobiologia Vedica® jest wiedza opisująca powiązania pomiędzy tym w jaki sposób doświadczamy rzeczywistości a poziomem naszej świadomości nazywanym też inteligencją duchową. Podstawą tego filaru jest Mapa Świadomości, którą przedstawił dr David R. Hawkins oraz mapa poziomów świadomości ego MapaJa® opracowana przez Jolantę Toporowicz. Jeśli aspekt ewolucji świadomości jest pomijany, przyczyn naszych emocjonalnych reakcji upatruje się jedynie w dziedzictwie rodowym, osobistych doświadczeniach z wczesnych lat życia oraz w pewnych mechanizmach wynikających ze specyficznych powiązań pomiędzy dzieckiem i rodzicami. Pominięcie potencjału poziomu świadomości prowadzi też do założenia, że metody pracy z biologicznymi konfliktami mają charakter uniwersalny – mogą być efektywnie i bezpiecznie stosowane w każdym przypadku.

Potencjał poziomu świadomości każdego człowieka determinuje sposób w jaki rozumie on rzeczywistość i jak jej doświadcza – jak rozumie i definiuje siebie, innych ludzi, świat, jakie ma oczekiwania od siebie i innych. Poziom świadomości jest filtrem poprzez który percypujemy informacje ze świata. Każdy z nas inaczej rozumie i doświadcza miłości, akceptacji, sukcesu, porażki, odpowiedzialności i wszystkich innych aspektów życia. Inteligencja racjonalna, nawet bardzo wysoka, nie ma wpływu na nasz unikatowy rodzaj doświadczania, przeciwnie – to poziom świadomości decyduje o tym w jaki sposób może być wykorzystana. Uwzględnienie indywidualnego, wrodzonego potencjału wynikającego z poziomu świadomości zmienia całkowicie podejście do rozumienia i rozwiązywania biologicznych konfliktów. Lokuje ich źródło w zakresie o wiele szerszym niż dziedzictwo rodowe czy warunkowanie, przez które przechodzimy w środowisku naszego dorastania. Wiedza na temat różnic w rozumieniu i doświadczaniu rzeczywistości wynikających z poziomu świadomości danego człowieka przynosi też wyjaśnienie dlaczego praca nad rozwiązywaniem biologicznych konfliktów musi uwzględniać jego unikatowy potencjał, jeśli ma być efektywna i bezpieczna.

 

Koncepcja Psychobiologii Vedica® została przedstawiona w mojej książce „Poszukująca (nie)świadomość. Opowieść zapisana w ciele”.

O książce

Po wiedzę i doświadczenie czym jest Psychobiologia Vedica® w praktyce zapraszam do Akademii Psychobiologii Vedica®.

Akademia Psychobiologii

error: Ostrzeżenie: Treść jest objęta prawami autorskimi !!