Jestem lekarzem.

Zawodowo pracuję od prawie 30 lat.
Doktorem nauk medycznych jestem od 14 lat.
Psychobiologię praktykuję od 9 lat.
Zapraszam na szkolenia, warsztaty i Akademię Psychobiologii.

PSYCHOBIOLOGIA

Psychobiologia to połączenie psyche, tj. psychiki i życia duchowego z biologią, czyli nauką o prawach rządzących żywym organizmem człowieka. Bierze swój początek w wiedzy z obszarów takich jak: Biologika (Roberto Barnai), Totalna Biologia (Claude Sabbah, Gerard Athias i inni) oraz Recall Healing (Gilbert Renaud), a także z moich zawodowych obserwacji w codziennej pracy z pacjentami.

Psychobiologia - Jak wygląda konsultacja

Jak wygląda konsultacja

Psychobiologia - szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte

Akademia psychobiologii

Akademia psychobiologii

OPINIE KLIENTEK:

Akademia Psychobiologii

Akademia Psychobiologii oferuje interdyscyplinarny i unikatowy zakres wiedzy na temat emocjonalnych uwarunkowań naszego zdrowia i sposobu funkcjonowania.  Jest  komplementarnym dopełnieniem  szeroko pojętej pracy terapeutycznej z drugim człowiekiem. Daje odpowiedź na pytania, na które często nie znajdujemy odpowiedzi w medycynie konwencjonalnej i psychoterapii.

Oprócz niezwykle interesującej warstwy merytorycznej popartej bogatym doświadczeniem  Pani Doktor Marzanny Radziszewskiej – Konopki,  Akademia daje możliwość niepowtarzalnego wglądu w siebie, podczas którego możemy zrozumieć swoją osobistą historię w szerszym, systemowym  kontekście  i uzyskać dostęp do przyczyn naszych życiowych i zdrowotnych trudności. To miejsce i czas,  gdzie w bezpiecznej atmosferze dostrzegamy i uczymy się uwalniać nasze  traumy, ograniczające przekonania, pozwalamy sobie  ich dotknąć, poczuć  i zobaczyć w jaki spsób determinują nasze życie.

Ewa Falgowska
III edycja Akademii Psychobiologii

Vedica - Akademia Psychobiologii

Akademia Psychobiologii pozwala spojrzeć na człowieka – na zdrowie i chorobę – w sposób odmienny od tego, który oferuje medycyna akademicka. Dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka, czerpiąc z bogatego doświadczenia swojej praktyki medycznej i wiedzy o psychobiologii, kieruje uwagę uczestników Akademii na rolę emocji w procesie chorowania i zdrowienia. Przekonująco, z pasją i w sposób niezwykle uporządkowany przedstawia to, co zdaje się być niepojęte, a w czym tkwi prawda o nas samych.

Udział w Akademii Psychobiologii, spotkanie z życzliwymi i ciekawymi ludźmi to piękne doświadczenie.

Anna Ślubowska

Vedica - Akademia Psychobiologii

Akademia Psychobiologii to piękna odpowiedź na moje poszukiwania w temacie Totalnej Biologii. Mam w sobie ogromny szacunek do wiedzy i jeszcze większą wdzięczność dla Pani Doktor Marzanny, która postanowiła podzielić się z słuchaczami Akademii, swoją wiedzą i doświadczeniem, które udało jej się do tej pory zgromadzić. Każdy wykład/moduł jest bardzo dokładnie przemyślany i przygotowany.

Bożena Kuchta

Vedica - Akademia Psychobiologii

Czym jest dla mnie Akademia Psychobiologii?

Jest Wzrastaniem w Samoświadomości.

Jest Procesem w Odkrywaniu Prawdy i konfrontacją z Jej Treścią… czasem bardzo niewygodną z poziomu ego, czasem związaną z dyskomfortem i bólem… ale ten Proces prowadzi do uwolnienia Przestrzeni Ciała z tego, co blokuje i jest niekorzystne, aby uzdrowić relacje z samym sobą i ze światem społecznym. Aby odzyskać Pełnię Życia w Harmonii.

Renia Broczkowska
Psycholog, Terapeuta,
Doradca na Ścieżce Życia,
Refleksolog Twarzy i Czaszki

To, co uważamy za racjonalne, logiczne decyzje podejmowane w zgodzie z prawdą, to częstokroć tylko nieświadoma racjonalizacja wartości i priorytetów opartych na destrukcyjnych wspomnieniach zapisanych w podświadomości.

Alexander Loyd

X