ZAPISKI Z PODRÓŻY

Marzanna Radziszewska
Wszyscy jesteśmy w drodze do Źródła.
Przemyślenia, które tu znajdziesz są zapiskami z mojej podróży.
Dzielę się nimi z Tobą ufając, że mogą posłużyć jako inspiracja w Twojej drodze.
Ślepa uliczka

Ślepa uliczka

Pseudomistyczne doświadczenia nie prowadzą człowieka do osiągnięcia wyższego, transpersonalnego stanu ducha przekraczającego codzienną świadomość ego, lecz cofają go na płaszczyznę prepersonalną.
-Willigis Jäger

Cierpliwość

Cierpliwość

Zrozumienie objawia się samo; nie nabywa się go. Duchowe uczenie się nie jest procesem linearnym, jak logika. Jest raczej tak, że znajomość duchowych zasad i dyscypliny otwiera świadomość i samorealizację.
-David R. Hawkins

Ucho igielne

Ucho igielne

Niefizycznej, duchowej rzeczywistości nie można zrozumieć za pomocą zwykłej intelektualizacji lub wnioskowania. Linearne i nielinearne należą do różnych paradygmatów i różnych kontekstów.
-David R. Hawkins

Uwolnienie

Uwolnienie

Umysł nie może przekroczyć samego siebie przez podążanie za sobą samym, ale tylko przez porzucenie iluzji, że jest wybawcą.
-David R. Hawkins

Mądrość Cienia

Mądrość Cienia

Cień jest skondensowanym, nieprzetworzonym bólem, którego doświadczyłeś i… przetrwałeś.
-Matt Kahn

Sztuka życia

Sztuka życia

Transparencja, obdarzając cię zdolnością odcinania się od wcześniejszych doświadczeń, jak również utożsamiania się z nimi, czyni cię całkowicie przepuszczalnym dla Światła.
-Ariel Spilsbury & Michael Bryner, Wyrocznia Majów

Nie jesteś sam

Nie jesteś sam

Wszystko po prostu istnieje tak, jak zostało stworzone – kompletne i doskonałe.
-David Hawkins

Pragnienia Serca

Pragnienia Serca

Zdaje nam się (…), że jesteśmy panami siebie, kiedy dostajemy w ręce przedmiot naszego pożądania, ale naprawdę władamy sobą wtedy dopiero, gdy potrafimy zapomnieć o swoich pożądaniach.
-Rabindranath Tagore

Serce zna wszystkie odpowiedzi

Serce zna wszystkie odpowiedzi

Możesz zostać oszukany na dwa sposoby. Albo wierzysz w to co nie jest prawdą, albo nie wierzysz w to, co jest prawdą.
-Søren Kierkegaard

Nie możesz nikogo obudzić

Nie możesz nikogo obudzić

Nie możesz nikogo obudzić, dopóki ten ktoś nie będzie gotowy, a być może i wtedy też nie.
-Jeff Foster

Kompletność

Kompletność

Droga do Źródła okryta jest światłem w takim samym stopniu, jak cieniem.
-Marzanna Radziszewska

Istota tworzenia

Istota tworzenia

Muszę znaleźć sposób, aby moje dłonie zaczęły koncert beze mnie.
-Kieth Jarrett

Cel tworzy się sam

Cel tworzy się sam

Kto wybiera początek drogi, wybiera też miejsce, do którego ona prowadzi.
-Harry Emerson Fosdick

Niczego nie możesz zatrzymać ani utracić

Niczego nie możesz zatrzymać ani utracić

Przebudzenia są szczytowymi przeżyciami i podobnie jak wszystkie inne doświadczenia przychodzą i odchodzą. Pojawiają się dzięki łasce i znikają kiedy chcą. Nie można ich zatrzymać i nie można ich pożądać.
-Leonard Jacobson

Niecierpliwość

Niecierpliwość

Bez względu na to jak bardzo próbujesz coś zmienić, życie rozwija się jak tajemne misterium, kształtowane przez wpływy będące daleko poza twoją kontrolą.
-David Deida

Świadomość miłości

Świadomość miłości

Można utracić świadomość miłości, ale nie samą miłość. Miłość jest tym, czym jesteśmy..
-Byron Katie

Tożsamość

Tożsamość

Poczucie tego, kim jesteś to pierwszy krok. Następny – to życie w prawdzie swojej tożsamości.
-David Deida

Jesteś wyjątkowy

Jesteś wyjątkowy

Kiedy jesteś sobą, obdarowujesz świat czymś wspaniałym, czego wcześniej mu brakowało.
-Edwin Elliot

Perła uwolnienia

Perła uwolnienia

Twoje cierpienie przybiera dokładnie taką postać jak twoja odmowa otwarcia.
-David Deida

Otwórz umysł

Otwórz umysł

Nie można mieć otwartego serca bez otwartego umysłu.
-Byron Katie

Bądź sobą

Bądź sobą

Odpręż się i bądź sobą.
– David Deida

Wizerunek

Wizerunek

Nie istnieje żaden obiektywny świat. Wszystko jest projekcją. Żyjesz w swojej opowieści o świecie.
– Byron Katie

Zachwycenie

Zachwycenie

Cudem nie jest chodzenie po wodzie. Cudem jest chodzenie po ziemi.
– Thich Nhat Hanh

Zatrzymaj się

Zatrzymaj się

Wybory, które mają być dokonane, będą dokonane, i ty teraz nie masz żadnego wyboru, jeśli o to chodzi.
– Jeff Foster

Unikalna ścieżka

Unikalna ścieżka

Duchowa ewolucja dokonuje się w wyniku usunięcia przeszkód, a nie nabycia czegoś nowego.
– David Hawkins

Sprawiedliwość

Sprawiedliwość

Życie jest zbyt cudowne i doskonałe, by być sprawiedliwe.
– Matt Kahn

Zamknięte serce

Zamknięte serce

Kiedy patrzysz na życie, twoje przywiązania i lęki decydują o tym, co dostrzegasz, a co umyka twojej uwadze.
– Anthony de Mello

Blask przebudzenia

Blask przebudzenia

Światło w innych możemy dostrzec tylko wtedy, gdy jesteśmy świadomi swojego.
– Matt Kahn

Ewolucja Ego

Ewolucja Ego

Ego nie jest wrogiem, którego trzeba pokonać, tylko pacjentem, którego trzeba wyleczyć.
– David Hawkins

Godność

Godność

Równość Wszystkiego, co Istnieje, jest wynikiem daru samej Egzystencji.
– David Hawkins

Empatia

Empatia

Nie ma znaczenia w jakich jesteś relacjach. Znaczenie ma to, kim się w tych relacjach stajesz.
– Matt Kahn

Nielubiane

Nielubiane

Ilość rzeczy, których nie lubisz jest miarą niepokoju w twoim życiu.
– Marzanna Radziszewska-Konopka

Zanim powiesz

Zanim powiesz

Ostatecznie istnieje jedna odwieczna mowa duszy – mowa Miłości.
– Simran Singh

Niewinność

Niewinność

Osąd jest opakowaniem, którego używasz, by chronić swoją niewinność.
– Marzanna Radziszewska-Konopka

Ciesz się wiosną

Ciesz się wiosną

Aby zrozumieć, kim naprawdę jesteś, musisz się całkowicie uwolnić od pragnienia zmiany siebie na kogoś innego.
– Anthony de Mello

Równowaga

Równowaga

Gdy dążymy do miłości, przebudzenia i wolności, nieuchronnie natrafimy na swoje własne ograniczenia.
– Jack Kornfield

Pragnienie

Pragnienie

Potrzeba posiadania więcej, lęk przed utratą, potrzeba wyzbycia się czegoś pojawiają się tylko po to, aby być kochane tak, jak tylko ja potrafię je pokochać.
– Matt Kahn

Moc godności

Moc godności

Ścieżka rozwoju duchowego jest odzyskiwaniem mocy własnej godności.
– Matt Kahn

Jesteś miłością

Jesteś miłością

Miłość nie jest potężniejsza ode mnie. Ja nie jestem potężniejszy od miłości.
– Matt Kahn

Nieoczekiwana zmiana

Nieoczekiwana zmiana

Wiedz, że rozpada się tylko to, co fałszywe… To, co prawdziwe nie może się rozpaść.
– Jeff Foster

W drodze do swojego serca

W drodze do swojego serca

Cień jest skondensowanym, nieprzetworzonym bólem, którego doświadczyłeś i… przetrwałeś.
– Matt Kahn

Kiedy rozpadasz się na kawałki…

Kiedy rozpadasz się na kawałki…

Witaj z ufnością i pokorą momenty, kiedy rozpadasz się na kawałki. Z tych kawałków możesz zbudować siebie w nowej jakości.
– Marzanna Radziszewska-Konopka

Łatwa zmiana

Łatwa zmiana

To najwyższy paradoks: że z głębokiej, bezkompromisowej akceptacji danej chwili może wyłonić się kreatywna, inteligentna – oraz zaskakująco łatwa – zmiana.
– Jeff Foster

Odpuść korzyści

Odpuść korzyści

Wszelkie doznania wydają się przeszkodą tylko wtedy, kiedy stawiamy im opór.
– Matt Kahn

Uznaj swoje światło

Uznaj swoje światło

Pokora jest potrzebna nie tylko do tego, by uznać swoje ograniczenia, ale także do tego, by uznać swoje światło.
– Marzanna Rzdziszewska-Konopka

Szukaj w każdym Boskiej Iskry

Szukaj w każdym Boskiej Iskry

Każda koncepcja, idea, wyobrażenie, wspomnienie czy fantazja powstaje z tego, jak postrzegamy świat.
– David Hawkins

Co powiedziałaby Miłość?

Co powiedziałaby Miłość?

Ego jest zazdrosne o to, czego wyższość wobec swoich ograniczeń intuicyjnie przeczuwa, dlatego natychmiast zaczyna nienawidzić i potępiać to, czego nie jest w stanie zrozumieć.
– David Hawkins

Obdarz szacunkiem swój Cień

Obdarz szacunkiem swój Cień

Twoja prawdziwa natura jest niczym obejmujące wszystko słońce, którego każdy promień wyraża wyjątkowość twojego nieskończonego potencjału poprzez pełne spektrum wszystkich emocji.
– Matt Kahn

Lustrzane odbicie

Lustrzane odbicie

W oczach drugiego człowieka możesz zobaczyć tylko siebie.
– Marzanna Radziszewska-Konopka

Nic nie jest takie, jakim się wydaje być

Nic nie jest takie, jakim się wydaje być

Kiedy widzimy, jak niezwykle złożoną rzeczą jest próba zdefiniowania kontekstu, wydaje się, że mądrość radzi unikać pochopnych i płytkich ocen, czy potępiania.
– David Hawkins

Nieśmiertelny diament

Nieśmiertelny diament

Wszyscy szukamy nieśmiertelnego diamentu, czegoś, na czym bez reszty możemy polegać, czegoś niezapomnianego, lśniącego niezmiennym blaskiem.
– Richard Rohr