Harmonogram zajęć VIII edycji Akademii Psychobiologii Vedica® Live

 

27-28.11.2021 1 moduł: wprowadzenie do psychobiologii
18-19.12.2021 2 moduł: układ pokarmowy, układ moczowy, układ oddechowy
29-30.01.2022 3 moduł: „Ja”, kim jestem, identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna; mapa świadomości – część 1
12-13.02.2022 4 moduł: układ ruchu
19-20.03.2022 5 moduł: układ krwionośny, krwiotwórczy, limfatyczny, układ hormonalny –  gruczoły dokrewne
23-24.04.2022 6 moduł: gruczoły piersiowe i układ rozrodczy
28-29.05.2022 7 moduł: logika uczuć a racjonalny umysł; mapa świadomości – część 2
18-19.06.2022 8 moduł: skóra i alergie, narząd wzroku i słuchu
16-17.07.2022 9 moduł: dzieci – choroby, problemy wychowawcze, społeczne i szkolne
17-18.09.2022 10 moduł: mózg i obwodowy układ nerwowy; zaburzenia nastroju i choroby psychiczne
22-23.10.2022 11 moduł: depresja, uzależnienia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
19-20.11.2022 12 moduł: zaburzenia odżywiania
17-18.12.2022 13 moduł: związki partnerskie
21-22.01.2023 14 moduł: przekonania w perspektywie poziomów świadomości – teoria i ćwiczenia praktyczne
zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości; komunikacja na różnych poziomach świadomości
10-12.02.2023 15 moduł: certyfikacja

Harmonogram zajęć IX edycji Akademii Psychobiologii Vedica® Live

 

02-03.04.2022 1 moduł: wprowadzenie do psychobiologii
07-08.05.2022 2 moduł: układ pokarmowy, układ moczowy, układ oddechowy
04-05.06.2022 3 moduł: „Ja”, kim jestem, identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna; mapa świadomości – część 1
02-03.07.2022 4 moduł: układ ruchu
03-04.09.2022 5 moduł: układ krwionośny, krwiotwórczy, limfatyczny, układ hormonalny –  gruczoły dokrewne
01-02.10.2022 6 moduł: gruczoły piersiowe i układ rozrodczy
05-06.11.2022 7 moduł: logika uczuć a racjonalny umysł; mapa świadomości – część 2
03-04.12.2022 8 moduł: skóra i alergie, narząd wzroku i słuchu
07-08.01.2023 9 moduł: dzieci – choroby, problemy wychowawcze, społeczne i szkolne
04-05.02.2023 10 moduł: mózg i obwodowy układ nerwowy; zaburzenia nastroju i choroby psychiczne
04-05.03.2023 11 moduł: depresja, uzależnienia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
01-02.04.2023 12 moduł: zaburzenia odżywiania
06-07.05 2023 13 moduł: związki partnerskie
03-04.06.2023 14 moduł: przekonania w perspektywie poziomów świadomości – teoria i ćwiczenia praktyczne
zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości; komunikacja na różnych poziomach świadomości
30.06-02.07.2023 15 moduł: certyfikacja
Jakie uprawnienia daje certyfikat ukończenia Akademii Psychobiologii Vedica® Live?

Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii Vedica® Live nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

 

Zamknij
Czy Akademia Psychobiologii Vedica® Live kończy się egzaminem?

Nie, ostatni moduł – Certyfikacja – to trzydniowe spotkanie podsumowujące indywidualne doświadczenia uczestników Akademii związane z udziałem w kursie. Jeśli przepisy dotyczące zgromadzeń na to pozwolą, spotkanie będzie połączone z wyjazdem do ośrodka wypoczynkowego.

 

Zamknij
Jak długo trwa szkolenie w Akademii Psychobiologii Vedica® Live?

Akademia składa się z 15 modułów (zjazdów sobotnio-niedzielnych).

 

Zamknij
Czy można wziąć udział w tylko w wybranym module ?

Nie ma możliwości wzięcia udziału w pojedynczym module. 

 

Zamknij
W jakiej formie dostępne są materiały?

Po zajęciach uczestnicy otrzymują dostęp do nagranych wykładów i plików PDF z wykładów i materiałów dodatkowych, jeśli takie są przewidziane w danym module. Materiały zamieszczone są na platformie, do której dostęp mają tylko uczestnicy Akademii Psychobiologii Vedica® Live.

 

Zamknij
Czy można zrezygnować z udziału w Akademii Psychobiologii Vedica® Live?

Tak, w każdym momencie można zrezygnować z udziału w Akademii bez żadnych konsekwencji finansowych. Należy przy tym wiedzieć, że nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć w kolejnej edycji Akademii po module, na którym nauka w poprzedniej edycji została przerwana. Uczestniczenie w kolejnej edycji wiąże się z rozpoczęciem szkolenia od początku.

 

Zamknij
Program Akademii Psychobiologii Vedica® Live składa się z 14 weekendowych modułów tematycznych i jednego weekendowego modułu certyfikacyjnego. Zajęcia odbywają się w trybie online na żywo.

Zajęcia poprowadzi:

Dr n. med. Marzanna Radziszewska

Fot. Karpati@Zarewicz

Czytaj
Przez prawie 30 lat pracowałam jako lekarka medycyny akademickiej. Równolegle eksplorowałam dziedziny oparte na niematerialistycznym podejściu do zdrowia i choroby. Z połączenia wiedzy o biologicznym kodowaniu emocji i uczuć oraz o ewolucji świadomości, wspartej wieloletnim doświadczeniem we własnym rozwoju oraz w pracy z klientami stworzyłam koncepcję, którą nazwałam Psychobiologią Vedica®.  Napisałam na ten temat książkę „Poszukująca (nie)świadomość. Opowieść zapisana w ciele”. W Akademii Psychobiologii Vedica® uczę rozumienia biologicznego kodowania w kontekście rozwoju świadomości.

Zamknij

Zajęcia cykliczne – uwalnianie uczuć

 

Ewolucja świadomości odbywa się poprzez stopniowe dostrajanie się do przestrzeni bezwarunkowej miłości. Po drodze napotykamy przeszkody w postaci trudnych uczuć oraz przekonań, które leżą u ich podłoża i determinują sposób, w jaki rozumiemy rzeczywistość i jak jej doświadczamy. Zmiana poziomu świadomości może nastąpić tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi porzucić dotychczasowe paradygmaty, które stanowiły punkty odniesienia dla naszego sposobu widzenia siebie, innych i świata. Nie odbywa się to poprzez zamianę starych intelektualnych koncepcji na nowe, ale poprzez doświadczenie. Kluczem do tej zmiany jest praca z trudnymi uczuciami i powiązanymi z nimi przekonaniami.

Praca z uczuciami jest procesem, którego trzeba się nauczyć. Od drugiego modułu, większość sobotnich zajęć kończy się praktycznym ćwiczeniem poświęconym uwalnianiu uczuć. Ćwiczenia są pominięte przy tych modułach, podczas których odbywają się inne zajęcia praktyczne.

Tematyka modułów

1 moduł wprowadzenie do psychobiologii
Informacje o opartej na pięciu prawach natury koncepcji łączącej choroby z poprzedzającymi je trudnymi emocjonalnie wydarzeniami życiowymi można dziś znaleźć na różnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Dostępne są leksykony w wersji książkowej i elektronicznej zawierające listy biologicznych konfliktów powiązanych z różnymi chorobami. Często jednak okazuje się, że bez znajomości rzetelnych podstaw leżących u podłoża metody ich zrozumienie, połączenie w sensowną całość i odniesienie do realnego życia jest trudne lub wręcz niemożliwe. Wprowadzenie do psychobiologii porządkuje krok po kroku wiedzę niezbędną do właściwego poruszania się po świecie emocjonalnych przyczyn chorób. Podczas tego modułu:
 • poznasz szczegóły założeń metody Psychobiologia Vedica® – dwa filary, na których opiera się ta koncepcja,
 • poznasz struktury anatomiczne i zjawiska fizjologiczne poprzez które systemy naszych przekonań przejawiają się w materialnym świecie i dowiesz się, jaki jest materialny potencjał do ich zmiany, 
 • zrozumiesz biologiczne zjawiska związane z oddziaływaniem emocji i uczuć na ciało w kontekście współczesnych badań naukowych,
 • zrozumiesz, dlaczego nie zawsze emocjonalny wstrząs skutkuje zachorowaniem, 
 • dowiesz się jakie są źródła tzw. programów przetrwania, 
 • poznasz bardzo szczegółowo pięć praw natury,
 • nauczysz się jak przebiegają zmiany w poszczególnych tkankach i narządach podczas przebiegu tzw. specjalnego programu natury,
 • dowiesz się czym są tzw. cykle komórkowe, poznasz i dowiesz się jak interpretować nietypowe przebiegi specjalnych programów natury,
 • zrozumiesz, co może komplikować przebieg programu lub wręcz uniemożliwić wyzdrowienie,
 • zobaczysz na przykładach na jakich podstawach powstają listy biologicznych konfliktów przypisane do konkretnych tkanek i narządów,
 • poznasz pierwsze, podstawowe zagadnienia składające się na pracę z uczuciami,
 • stworzysz solidne podstawy, które pozwolą Ci poruszać się ze zrozumieniem po świecie emocjonalnych przyczyn chorób,
 • po module otrzymasz komplet starannie uporządkowanych materiałów do dożywotniego użytku w wersji elektronicznej.
Zamknij
2 moduł układ pokarmowy układ moczowy, układ oddechowy; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne
To pierwszy moduł, podczas którego zajmiemy się konfliktami biologicznymi powiązanymi z konkretnymi tkankami i narządami. Wiele elementów układów omawianych podczas tych zajęć pochodzi z najstarszego listka zarodkowego – ednodermy. Konflikty kodowane w tkankach endodermalnych związane są z czymś, co jest odczuwane jako kluczowe dla przetrwania. Najkrócej można je ująć w słowach: bez tego nie da się żyć (posiadanie tego jest sprawą życia lub śmierci) lub z tym nie da się żyć (pozbycie się tego jest sprawą życia lub śmierci), dlatego bywają niełatwe do rozwiązania. Dla utrwalenia materiału z pierwszego modułu przypomnę Ci parę istotnych szczegółów dotyczących powiązania treści biologicznych konfliktów ujawniających się w tkankach endodermalnych ze stroną ciała, po której manifestują się objawy kliniczne choroby. Zapamiętasz, czym różni się znaczenie strony ciała w konfliktach endodermalnych od jej znaczenia w konfliktach dotykających tkanek pochodzących z innych listków zarodkowych. Poza tym, podczas tych zajęć:
 • nauczysz się z jakich listków zarodkowych pochodzi każdy element wszystkich omawianych układów i dzięki temu potrafisz rozpoznać w jakiej fazie specjalnego programu natury pojawiają się objawy kliniczne danej choroby,
 • zrozumiesz koncepcję kęsa w treści biologicznych konfliktów związanych nie tylko z przewodem pokarmowym, ale i z innymi tkankami endodermalnymi,
 • poznasz konflikty biologiczne związane z każdym elementem przewodu pokarmowego, układu moczowego i układu oddechowego i łatwo je zapamiętasz dzięki licznym przykładom z życia,
 • poznasz kolejne zasady pracy z uczuciami i doświadczysz tej pracy na żywo, po ćwiczeniu omówimy wszystkie odczucia i obserwacje, którymi zechcesz się podzielić, uzyskasz odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które podczas tej pracy się pojawią,
 • do bezterminowego użytku otrzymasz komplet wartościowych materiałów, także takich, które nie będą omawiane podczas zajęć oraz nagrania z wykładów – warto ich słuchać wielokrotnie.
Zamknij
3 moduł „Ja”, kim jestem, identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna – teoria i ćwiczenia praktyczne mapa świadomości – część1
W tym punkcie szkolenia rozpocznie się usystematyzowana edukacja poświęcona mapie świadomości i tematowi przekraczania poziomów świadomości. Temat ewolucji świadomości będzie towarzyszył nam w tle wszystkich wykładów. Każde zajęcia, niezależnie od ich głównego tematu, będą rozpoczynać się obszernym wprowadzeniem, które jest komentarzem do wydarzeń, z którymi się obecnie mierzymy, przedstawianym w kontekście ich doświadczania z różnych poziomów świadomości. Czwarty moduł otworzy w tym szkoleniu cykl, który można by nazwać podstawową instrukcją rozumienia siebie. Poprowadzę go z Jolą Toporowicz. Każda z nas przedstawi Ci ważną porcję wiedzy, dzięki której zaczniesz stopniowo odkrywać swój potencjał – możliwości i ograniczenia determinujące unikatowy sposób, w jaki rozumiesz i doświadczasz siebie, innych i świata. Podczas tego modułu:
 • poznasz definicje takich pojęć jak świadomość, umysł, wolna wola i poznasz powiązania pomiędzy nimi,
 • zrozumiesz zależności pomiędzy inteligencją racjonalną, emocjonalną i duchową (poziomem świadomości),
 • zobaczysz jak poziom świadomości determinuje jakość doświadczania emocjonalnych traum w okresie naszego dorastania,
 • zrozumiesz różnice między uczuciami i emocjami; dowiesz się, dlaczego jedne można uwalniać, drugie można tylko sublimować i na czym te procesy polegają,
 • poznasz i poczujesz różnice pomiędzy identyfikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
 • zrozumiesz czemu służy i na czym polega integracja identyfikacji zewnętrznej z wewnętrzną,
 • jak zawsze otrzymasz materiały – slajdy z wykładów w formie elektronicznej oraz nagrania z wykładów; możesz do nich wracać tylekroć, ilekroć poczujesz potrzebę.
Zamknij
4 moduł układ ruchu; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne
To jeden z trudniejszych modułów tego szkolenia. Trudności w konfrontacji z jego treściami mają dwa źródła. Po pierwsze możesz czuć się przytłoczony/a ilością informacji. Z każdą, nawet najmniejszą kością Twego ciała związanych jest kilka różnych konfliktów biologicznych. Zapamiętanie ich podczas zajęć jest niemożliwe, więc możesz mieć wrażenie, że nigdy się ich nie nauczysz. Na szczęście nie musisz. Zawsze, kiedy będziesz tego potrzebował/a możesz wrócić do materiałów, notatek, nagrań. Bio-logiczne myślenie, które z modułu na moduł będziesz rozwijać pozwoli Ci po przeanalizowaniu tych materiałów zidentyfikować problem, który chcesz rozwiązać. Drugim, trudniejszym aspektem tych zajęć będzie to, że będziemy poruszać się niemal przez sto procent czasu w obszarze konfliktów biologicznych powiązanych z poczuciem wartości, a raczej z różnego stopnia niedostatkiem poczucia własnej wartości. Prawie wszystkie elementy układu ruchu pochodzą z listka zarodkowego zwanego nową mezodermą. Tkanki pochodzące z tego listka związane są z zaniżoną samooceną. Niewielu z nas przeszło przez życie bez doświadczenia konfliktów biologicznych z niskim poczuciem własnej wartości w tle. Podczas tych zajęć mogą wyłonić się, byś mógł/mogła się z nimi zmierzyć. W ciągu tego weekendu:
 • poznasz na bardzo szczegółowym poziomie konflikty biologiczne związane z każdą niemal kostką Twego ciała,
 • zrozumiesz istotę biologicznych konfliktów powiązanych ze stawami, więzadłami, ścięgnami, mięśniami i różnymi chorobami dotykającymi tych elementów narządu ruchu,
 • poznasz symbolikę poszczególnych części ciała, która będzie przydatna wielokrotnie jako kontekst do konfliktów biologicznych powiązanych z innymi narządami, np. skórą; znajomość symboliki okolicy ciała, w której pojawia się zmiana chorobowa może wnieść ważne informacje do rozumienia treści biologicznych konfliktów związanych z tą zmianą,
 • doświadczysz kolejnego ważnego ćwiczenia uwalniania uczuć, poprzedzonego teoretycznym wstępem; tym razem zmierzysz się z doświadczeniem różnicy pomiędzy tym co myślisz na temat swego poczucia wartości a tym, co faktycznie na ten temat czujesz,
 • otrzymasz szczególny zestaw materiałów stworzonych z notatek z wykładów, które odbyłam  u wielu moich nauczycieli; z wszystkich, łącznie z nagraniami z tych zajęć, elektroniczną wersję slajdów, możesz korzystać bez ograniczeń czasowych.
Zamknij
5 moduł układ krwionośny, krwiotwórczy, limfatyczny układ hormonalny – gruczoły dokrewne; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne
  Podczas tego modułu poznasz konflikty biologiczne związane z chorobami, które są dziś bardzo rozpowszechnione i często nazywa się je tzw. chorobami cywilizacyjnymi. Dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba Hashimoto to tylko niektóre z ważnych tematów poruszane podczas tych zajęć. Treści biologicznych konfliktów powiązane z tymi chorobami pozwolą Ci zrozumieć dlaczego dziś tak wielu ludzi na nie zapada. Nauka akademicka poszukuje przyczyn chorób w zjawiskach materialnych. Nie budzi wątpliwości fakt, że śmieciowe odżywianie, kanapowo-telewizyjny tryb życia, zanieczyszczenie środowiska są ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do rozwoju chorób, ale na pewno znasz w swoim otoczeniu ludzi, którzy nie żyją „zdrowo”, a mimo to nie chorują. Pamiętaj, że punktem wyjścia każdej choroby jest Twoje cierpienie z powodu tego, że rzeczywistość nie jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami. Twoją równowagę o wiele bardziej zakłóca potrzeba kontrolowania innych, by zachowywali się zgodnie z tym, jak chcesz by się zachowywali niż niezbalansowana zgodnie ze zdrowotnymi wytycznymi dieta. Podczas tego weekendu:
 • poznasz pochodzenie embrionalne wszystkich tkanek składających się na układ krwionośny, krwiotwórczy, limfatyczny i hormonalny, 
 • utrwalisz sobie materiał z wykładu wprowadzającego dotyczący różnych rodzajów wrażliwości nabłonków, by zapamiętać, że w niektórych specjalnych programach natury objawy kliniczne mogą pojawiać się zarówno w fazie aktywności konfliktu, jak i w fazie naprawczej,
 • poznasz różnice między zawałem prawdziwym i rzekomym oraz zasady pierwszej pomocy, która może uratować życie osobie z objawami zawału,
 • poznasz symbolikę wszystkich elementów układu krążenia, która ułatwi Ci zapamiętanie treści biologicznych konfliktów z nimi powiązanych,
 • zrozumiesz różnice pomiędzy konfliktami związanymi z różnymi chorobami układu krwiotwórczego,
 • przyjrzysz się konfliktom biologicznym manifestujących się w różnych gruczołach wydzielania wewnętrznego,
 • usłyszysz wiele historii wziętych z życia, które pomogą ci zapamiętać treści biologicznych konfliktów przypisane do wszystkich omawianych tkanek i narządów; bio-logicznego myślenia najlepiej uczyć się na przykładach – przekonasz się, dlaczego znajomość leksykonowych haseł bywa niewystarczająca do zrozumienia istoty konfliktu,
 • w ćwiczeniach uwalniania zmierzysz się z uczuciami powiązanymi ze stratą,
 • jak zawsze, po zajęciach będziesz miał możliwość ściągnięcia i zapisania do swego użytku nagrań i elektronicznych wersji slajdów.
Zamknij
6 moduł gruczoły piersiowe i układ rozrodczy; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne
Ten weekend może być bardzo poruszający. Tematy, które będą omawiane dotyczą bardzo intymnej części ludzkiego życia – kobiecości, męskości, seksualności, rodzinnego gniazda, posiadania potomstwa i troski o nie. Przyjrzymy się tym obszarom z należnym im szacunkiem. Podczas tego modułu poznasz wyjątkowo dużo historii osób, które mierzyły się z różnymi problemami w tym obszarze swego życia. Zobaczysz po raz kolejny, że prosta znajomość leksykonowych haseł może być niewystarczająca do zrozumienia subtelnych warstw biologicznego konfliktu i dlatego potrzebujesz rozwinąć umiejętność bio-logicznego myślenia oraz nauczyć się wspierać je intuicją. Nawet jeśli skojarzenia wydadzą Ci się mało prawdopodobne, życie je natychmiast zweryfikuje – ciało zareaguje precyzyjnie na właściwą informację. Pamięta treść biologicznego konfliktu z detaliczną precyzją, nawet jeśli intelekt wrzucił ją do głębokich czeluści podświadomości. Poruszane tematy mogą dotknąć Twoich czułych punktów, do których codzienny dostęp jest niemożliwy z powodu mechanizmów obronnych, które wokół nich zbudowałaś/eś. Wspierająca i akceptująca atmosfera Akademii pomoże Ci otworzyć się na eksplorowanie uczuć i przekonań, które są z nimi związane. Podczas zajęć:
 • poznasz szeroką gamę konfliktów gniazda zilustrowaną wieloma przykładami z życia,
 • zmierzysz się z różnymi poranionymi, unieważnionymi aspektami swojej kobiecości/męskości,
 • zobaczysz na ile sposobów tłumienie/unieważnianie libido może przekładać się na to, czego w życiu doświadczasz (nie tylko w sferze seksualnej) i na jakie choroby chorujesz,
 • poznasz różne aspekty prowadzące do bezpłodności/bezdzietności,
 • zrozumiesz istotę zaburzeń w gospodarce hormonów płciowych,
 • poznasz biologiczny konflikty leżące u podłoża tzw. chorób przenoszonych drogą płciową,
 • przyjrzysz się różnym pułapkom w procesie zdrowienia z chorób nowotworowych,
 • po raz kolejny przejdziesz przez ćwiczenie uwalniania uczuć; na tym etapie będziesz miał/a już dobre rozeznanie w swoich możliwościach i ograniczeniach w tym zakresie, możemy je omówić, jeśli będziesz tego potrzebował/a, 
Zamknij
7 moduł logika uczuć a racjonalny umysł – teoria i ćwiczenia praktyczne mapa świadomości – część 2
7 moduł to kolejne ważne spotkanie z wiedzą dotyczącą rozwoju świadomości. Ten moduł, podobnie jak poprzedni o tej tematyce, poprowadzę wspólnie z Jolą Toporowicz. Duchowi mentorzy, coachowie, nauczyciele wyrastają dziś jak grzyby po deszczu. Pomysły na rozwój, które przedstawiają, często wiodą na manowce. Bardzo popularnym wyobrażeniem na temat rozwoju duchowego jest to, że polega on na dążeniu do błogości i upojenia. Trudne uczucia są negowane, unieważniane po to, by moc intencji przeniosła duchowego adepta do krainy szczęśliwości. Takie podejście może przynieść krótkotrwałą euforię, ale w dłuższym okresie może grozić destabilizacją, czy nawet dezintegracją. Zrozumienie czym ewolucja świadomości jest, a czym nie, jest kluczem do bezpiecznej i harmonijnej zmiany. Podczas tego weekendu:
 • otrzymasz solidną porcję wiedzy o uczuciach i emocjach – pogłębisz rozumienie różnic między nimi, 
 • dowiesz się dlaczego unieważnianie trudnych emocji i uczuć blokuje dostęp do obszaru bezwarunkowej miłości,
 • zrozumiesz i doświadczysz różnicy pomiędzy myśleniem o tym co czujesz, a tym, co faktycznie przeżywasz,
 • dowiesz się na wybranych przykładach jak uczucia i emocje doświadczane są na różnych poziomach świadomości,
 • poznasz charakterystykę trzech poziomów świadomości ego – dowiesz się jak na każdym z nich postrzega się siebie, innych i otaczający świat,
Zamknij
8 moduł skóra i alergie narząd wzroku i słuchu; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne
Czy znasz choć jedną rodzinę, w której ktoś nie cierpi z powodu jakiegoś rodzaju alergii? Alergie w dzisiejszym świecie są tak powszechne, że przez niektórych przestają być traktowane jak choroba. Adepci metod opartych na pięciu prawach natury wiążą alergie z konfliktem rozłąki, separacji. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że nieświadomy mózg widzi zawsze dwie strony medalu. Przeciwieństwem rozłąki jest niechciany kontakt. Takie doświadczenie obarczone silnym emocjonalnym ładunkiem również może stanowić przyczynę wyjściową alergii. O innych psychobiologicznych aspektach tego zagadnienia zwykle wiadomo jeszcze mniej. Podczas tego modułu poznasz całe ich spektrum. Zrozumiesz, dlaczego tak wiele małych dzieci cierpi z powodu rozmaitych uczuleń. Choroby skóry to także obszerny temat. Tu, oprócz wiedzy o biologicznych konfliktach powiązanych z konkretnymi jednostkami chorobowymi, przyda Ci się przypomnienie znaczenia poszczególnych okolic ciała, które poznałaś/eś podczas modułu o układzie ruchu. Znaczenie lokalizacji zmiany może odsłonić ważne szczegóły biologicznego konfliktu leżącego u podłoża choroby skóry. Biologiczne konflikty związane ze wzrokiem i słuchem są tak powszechne, że na pewno dostarczą Ci wiele powodów do własnych przemyśleń. Podczas tego modułu:
 • poznasz cały wachlarz biologicznych konfliktów leżących u podłoża różnego rodzaju alergii,
 • otrzymasz wiedzę o symbolice wybranych alergenów,
 • przyjrzysz się psychobiologicznym przyczynom wielu popularnych i mniej popularnych schorzeń skóry,
 • nauczysz się łączyć symbolikę części ciała z konfliktami biologicznymi przypisanymi konkretnym jednostkom chorobowym skóry, by móc zobaczyć psychobiologiczne podłoże chorób skóry w jak najszerszej perspektywie,
 • dowiesz się skąd bierze się nadmierna suchość skóry i jej przeciwieństwo – nadmierna potliwość, poznasz przyczyny problemów dotyczących włosów i paznokci,
 • zobaczysz choroby narządu wzroku z perspektywy psychobiologii – nad- i krótkowzroczność, astygmatyzm, jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej – to tylko wybrane przykłady,
 • dowiesz się jakie konflikty biologiczne przekładają się na choroby słuchu, przyjrzymy się starannie każdemu elementowi tego narządu,
 • zmierzysz się z kolejną porcją trudnych uczuć podczas sobotniego ćwiczenia,
 • po module otrzymasz dostęp do wszystkich materiałów w wersji elektronicznej.
Zamknij
9 moduł dzieci – choroby, problemy wychowawcze, społeczne i szkolne; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne
Ten moduł poruszy wszystkich uczestników spotkania. Nawet jeśli przed jego rozpoczęciem ukierunkujesz się na zrozumienie problemów swojego dziecka, albo wnuczki/a możesz być pewna/y, że podczas zajęć obudzą się demony z Twojego dzieciństwa, które ukryłaś/eś w najciemniejszym kącie swojej podświadomości. Słuchając wykładów zilustrowanych wieloma historiami z życia, mniej lub bardziej świadomie doświadczysz uczuć związanych z okresem swojego Projektu – Celu i czasu, w którym byłaś/eś programowany przez otoczenie, w którym wzrastałaś/eś. Wszyscy byliśmy dziećmi. Nasi rodzice kochali nas tak, jak potrafili najlepiej, zgodnie ze swoim potencjałem, niekoniecznie bezwarunkowo. Wszyscy doświadczyliśmy w okresie swego rozwoju rozmaitych emocjonalnych ran, które legły u podstaw naszych przekonań i idących za nimi postaw życiowych mających zapewnić nam akceptację, szacunek, uznanie, miłość. Większość z nich nie ma dziś żadnego sensu, ale wciąż kurczowo się ich trzymamy. Od jednego z moich nauczycieli, Gilberta Renaud otrzymałam wspaniałą wiadomość i z radością przekazuję ją Tobie: nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo! Rozumiem ją tak: jeśli masz odwagę do zmierzenia się ze swoimi demonami z dzieciństwa i podejmiesz działania, by je uznać i uzdrowić, możesz żyć tak, jakbyś miał/a szczęśliwe dzieciństwo. Podczas tego  spotkania:
 • zrozumiesz wpływ tego, jak doświadczenia rodziców w okresie tzw. Projektu – Celu stworzyły plan na Twoje życie, poznasz znaczenie dla Twojego życia tego, co działo się w momencie poczęcia, ciąży, narodzin i pierwszego roku Twego życia,
 • dowiesz się, jak dzieci wspierają rodziców w rozwiązywaniu ich emocjonalnych problemów poprzez somatyzację ich nieuzdrowionych emocji i uczuć,
 • zrozumiesz jak własne konflikty biologiczne dziecka mogą manifestować się w postaci choroby,
 • zobaczysz przyczyny wielu problemów wychowawczych, szkolnych, społecznych dzieci i dowiesz się, jak możesz wesprzeć dziecko w ich rozwiązaniu,
 • poznasz metody pracy z dziećmi – z ich chorobami, problemami wychowawczymi, społecznymi, szkolnymi i wieloma nietypowymi zachowaniami, dowiesz się, jak możesz im pomóc je uzdrowić,
 • dowiesz się jaką rolę odgrywa Twoja praca z własnymi ograniczeniami w procesie uwalniania Twojego dziecka z doświadczania dotykających je problemów,
 • podczas ćwiczenia uwalniania uczuć zmierzysz się ze swoimi ważnymi ranami z dzieciństwa,
 • po zajęciach dostaniesz dostęp do wszystkich pozostałych materiałów – zapewniam Cię, że będziesz miał/a wiele powodów, by wrócić do tego modułu wiele razy.
Zamknij
10 moduł mózg i obwodowy układ nerwowy zaburzenia nastroju i choroby psychiczne; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne
Przygotuj się na to, że to spotkanie namiesza ci w głowie 😊. W świetle wiedzy opartej na pięciu prawach natury choroby psychiczne są wynikiem tzw. konstelacji biologicznych konfliktów. Będziemy musieli sięgnąć do map różnych pięter mózgu obrazujących rozlokowanie przekaźników sterujących określonymi tkankami i narządami. Nie będziesz musiał/a uczyć się ich rozmieszczenia na pamięć, ale będą niezbędne do zrozumienia idei konstelacji. Na ostatnim, najbardziej zaawansowanym poziomie mózgu dotrzemy do tzw. stref płci/posiadania, którymi zarządza szereg praw, bardzo skomplikowanych na pierwszy rzut oka. W tym miejscu wykładu możesz poczuć się mocno zagubiona/y z powodu ilości informacji oraz stopnia ich złożoności i zwątpić w to, że kiedykolwiek będziesz w stanie zrozumieć ten rozdział psychobiologii. Nie martw się na zapas. Ja też musiałam poświęcić sporo czasu na przyswojenie tej wiedzy. Uporządkowałam ją dla Ciebie tak, że nie będziesz miał/a problemu z jej zrozumieniem w swoim tempie. Jeśli będziesz chciał/a wykorzystywać tę wiedzę w swojej zawodowej praktyce, będziesz po prostu musiał/a wielokrotnie do niej wracać, żeby się ułożyła. Podczas tego modułu:
 • poznasz objawy kliniczne konstelacji pnia mózgu, móżdżku i istoty białej,
 • dowiesz się jakim prawom wymienione wyżej konstelacje są podporządkowane i jak z nimi pracować,
 • poznasz kilka grup konstelacji tzw. ektodermalnych, włączając w to konstelacje dotykające stref płci/posiadania i nauczysz się różnic w zasadach, które nimi zarządzają, bez tej wiedzy ich rozwiązanie może być niemożliwe,
 • poznasz możliwości i ograniczenia w pracy ze wszystkimi konstelacjami biologicznych konfliktów,
 • zobaczysz, że łagodne ich wersje przebiegają jako tzw. zaburzenia nastroju a nie jako zaburzenia psychiczne, taka wiedza jest przydatna w pracy z nimi, ponieważ w niektórych przypadkach ważna jest kolejność rozwiązywania konfliktów,
 • poznasz szeroki wachlarz konfliktów związanych ze stwardnieniem rozsianym i stwardnieniem zanikowym bocznym, zobaczysz liczne przykłady z życia, poznasz możliwości i ograniczenia w pracy z konfliktami leżącymi u podłoża tych chorób,
 • zrozumiesz przyczyny wielu zaburzeń dotykających ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
 • poznasz zawiłości konfliktów biologicznych leżących u podłoża boreliozy,
 • sobotni wieczór zakończymy praktyką uwalniania uczuć,
 • w niedzielę zobaczysz na żywo dwie konsultacje z zaproszonymi gośćmi – nie jest to tylko, jak mogłoby się wydawać lekcja poglądowa, doświadczenie pokazuje, że poruszane tematy często dotykają nieuzdrowionych ran osób obserwujących konsultacje, będziemy mieć wystarczająco dużo czasu, by to omówić, jeśli będziesz miał/a taką potrzebę,
 • po zajęciach, jak zawsze otrzymasz komplet nagrań i materiałów w wersji elektronicznej.
Zamknij
11 moduł depresja, uzależnienia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne; konsultacje psychobiologii z zaproszonymi gośćmi
Pamiętaj, że psychobiologia nie jest zamiennikiem porady lekarskiej ani psychoterapii. Dotyczy to wszystkich chorób, ale w szczególności ważne jest, byś pamiętał/a o tym w przypadku różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Psychobiologia dostarcza dodatkowej perspektywy, jest pomocna w namierzeniu kluczowych w danym przypadku problemów emocjonalnych leżących u podłoża zaburzeń psychicznych. Pracą z tymi wyłonionymi aspektami powinien zająć się lekarz i psychoterapeuta. Temat tego modułu jest trudny, może nawet przytłaczający, ale dostarcza wiele ważnych informacji pomocnych w pracy z depresją, uzależnieniami i zaburzeniami obsesyjno–kompulsywnymi. Podczas tych zajęć:
 • zobaczysz depresję z szerokiej perspektywy biologicznych konfliktów związanych z terytorium i zrozumiesz, że depresja jest swoistym sposobem na przetrwanie w trudnych emocjonalnie okolicznościach,
 • poznasz psychobiologiczny kontekst uzależnień i szeroką gamę konfliktów biologicznych związanych z konkretnymi rodzajami uzależnień,
 • przekonasz się jak bardzo psychobiologia może być pomocna w obszarze pracy z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zobaczysz, że wyłonienie istoty biologicznych konfliktów powiązanych z tymi zaburzeniami może przynieść bardzo realne zmiany w życiu osoby cierpiącej z ich powodu, w miejsce uczenia się zarządzania zaburzeniami oferowanego przez wiele konwencjonalnych terapii,
 • zmierzysz się z kolejnymi trudnymi uczuciami podczas ćwiczenia ich uwalniania,
 • będziesz obserwatorką/em konsultacji psychobiologii na żywo z zaproszonym gościem i możesz być pewna/ien, że znajdziesz w tej konsultacji swój własny wątek,
 • do nagrań i elektronicznej wersji materiałów dostaniesz dostęp po spotkaniu.
Zamknij
12 moduł zaburzenia odżywiania; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne; konsultacja psychobiologii z zaproszonym gościem
Doświadczenie pokazuje, że jest to jeden z bardziej wyczekanych wykładów. Nie bez powodu znajduje się niemal na końcu szkolenia. Problematyka związana z nadwagą, niedowagą, anoreksją, bulimią i innymi zaburzeniami odżywiania jest na tyle złożona, że trudno byłoby ją przyswoić bez wiedzy, którą zdobyłaś/eś podczas wcześniejszych modułów. Zagadnienia powiązane z nadwagą i niedowagą zostały pogrupowane tematycznie. Tym razem, praca z uwalnianiem uczuć pojawi się kilkakrotnie – niemal każdy blok biologicznych konfliktów będzie zakończony takim ćwiczeniem. Nawet jeśli nie masz problemów w tym obszarze, nastaw się na konfrontację z wieloma swoimi emocjonalnymi ranami. Pamiętaj, że wszystkie swoje wątpliwości, problemy, które się wyłonią, będziesz mogła/mógł po każdym ćwiczeniu skonsultować. Podczas tego weekendu:
 • poznasz konflikty biologiczne leżące u podłoża różnych zaburzeń odżywiania pogrupowane tak, byś mogła/mógł dobrze zrozumieć ich istotę,
 • będziesz miał/a wielokrotnie okazję do zmierzenia się z trudnymi uczuciami, które wyłonią się podczas zajęć, nawet jeśli sam temat zaburzeń odżywiania Ciebie nie dotyczy,
 • kolejną możliwość do przyjrzenia się swoim czułym punktom będziesz miał/a podczas konsultacji z zaproszonym gościem,
 • jak zawsze zostaniesz zaopatrzona/y w materiały w wersji elektronicznej oraz nagrania z wykładów – przydadzą się, byś mógł/mogła do nich wielokrotnie wracać.
Zamknij
13 moduł związki partnerskie; uwalnianie uczuć – zajęcia praktyczne; konsultacja psychobiologii z zaproszonym gościem
Na ten moduł czekają wszyscy! Któż z nas jest wolny od problemów w relacjach, zwłaszcza w tych najważniejszych, czyli związkach intymnych? I któż z nas nie marzy o związku, w którym mógłby doświadczać akceptacji, zrozumienia, wzajemnego szacunku i miłości? Szukając partnera/ki mamy swoje wyobrażenia o tym, jak nasza relacja powinna wyglądać, mamy swoją wizję związku idealnego. Jeśli mamy szczęście zakochać się, będzie nam dane przeżyć wiele uniesień, ale gdy okres zakochania minie – a stanie się to nieuchronnie – przyjdzie nam zmierzyć się z nagą prawdą na temat siebie. Tak, dobrze zrozumiałaś/eś – na temat siebie samego/j, a nie twojej/go partnerki/a. W jej/jego oczach możesz zobaczyć tylko siebie – swój bagaż emocjonalnych ran i własne wyobrażenia o sobie, innych oraz o otaczającej rzeczywistości. Zapraszamy do swego życia kogoś, kto perfekcyjnie zweryfikuje wszystkie nasze fałszywe przekonania na własny temat, na temat innych ludzi i tego, czego oczekujemy od świata. To najlepszy możliwy układ, w którym możemy się sobie uczciwie przyjrzeć i zmierzyć ze swoimi ograniczeniami. To najważniejszy obszar w życiu każdego z nas, stymulujący nas do duchowego wzrastania. Podczas tego weekendu:
 • zrozumiesz dlaczego tak wspaniale czujesz się w okresie zakochania i czemu ten okres w relacji ma służyć,
 • dowiesz się jak długo będziesz wchodzić w relacje z bliźniaczymi płomieniami zanim spotkasz swoją bratnią duszę,
 • zrozumiesz czym świadomie kierujesz się w wyborze partnera/ki, a jakie są Twoje nieświadome motywacje – poznasz cztery podstawowe typy uwikłań (koluzji), zrozumiesz z czego wynikają i zobaczysz, że Twoje wybory były i są nieuniknione – podświadomość zawsze wygrywa z racjonalnym umysłem!,
 • przyjrzysz się bliżej przyczynom uwikłań poprzez eksplorację wydarzeń, które mają miejsce na etapie dzieciństwa – poznasz osiem podstawowych triad rodzinnych i zobaczysz jak te układy mogą wpływać na Twoje wybory partnerów/ek,
 • zobaczysz jak wyglądają role partnerów z perspektywy biologii i dowiesz się, jaki może mieć to wpływ na jakość Twojej relacji,
 • zobaczysz jak na jakość oczekiwań od partnera/ki wpływa poziom świadomości – pojmiesz różnice pomiędzy rozumieniem i doświadczaniem miłości, akceptacji, konfliktów w związkach,
 • otrzymasz kilka ważnych wskazówek dotyczących komunikacji w związku – mogą uczynić w Twojej relacji wielką różnicę,
 • znowu będziesz miał/a możliwość zmierzenia się z trudnymi uczuciami i pracy z ich uwalnianiem,
 • konsultacja z zaproszonym gościem będzie kolejną dobrą okazją do namierzenia Twoich własnych nieuzdrowionych ran,
 • jak zawsze – dostęp do nagrań i wersji elektronicznych skryptów otrzymasz po zajęciach – sądzę, że wrócisz do nich nie raz.
Zamknij
14 moduł przekonania w perspektywie poziomów świadomości – teoria i ćwiczenia praktyczne zdrowie i choroba z perspektywy poziomów świadomości; komunikacja na różnych poziomach świadomości – teoria i ćwiczenia praktyczne
Na finiszu szkolenia wrócimy do bardzo ważnej części edukacji w Akademii Psychobiologii Vedica®. Otrzymasz kolejną porcję wiedzy z zakresu rozwoju świadomości. Ten moduł poprowadzimy dla Ciebie z Jolą Toporowicz. Będziesz miał/a już na tym etapie dość dobre ogólne wyobrażenie o możliwościach i ograniczeniach każdego poziomu świadomości, teraz przyjrzysz się kilku bardzo ważnym aspektom potencjału powiązanego z każdym z nich i doświadczysz ich w praktycznych ćwiczeniach. Zrozumiesz, że główne źródło naszych przekonań jest powiązane z naszym indywidualnym poziomem świadomości. Te, które powstają w okresie, kiedy jesteśmy poddani procesowi warunkowania przez środowisko, w którym wzrastamy są tylko nakładką na przekonania bazowe. Spodziewam się, że będziesz bardzo zaskoczona/y, gdy zobaczysz, w jaki sposób potencjał poziomu świadomości człowieka wpływa na jego rozumienie zagadnień zdrowia i choroby. Zrozumiesz dlaczego ujawnienie biologicznego konfliktu leżącego u podłoża choroby lub trudnego życiowego schematu, bez gruntownego zmierzenia się z nim uwzględniającego potencjał poziomu świadomości, nie może przynieść trwałych zmian. Podczas tego modułu:
 • poznasz bazowe przekonania powiązane z rozmytym, egocentrycznym i dojrzałym poziomem świadomości i zobaczysz, jak przez tę soczewkę są interpretowane wszystkie nasze doświadczenia, oraz podejmowane są różne sposoby radzenia sobie z emocjonalnymi ranami,
 • doświadczysz możliwości identyfikacji przekonania i będziesz miał/a okazję zrobić pierwszy krok w kierunku jego uwolnienia podczas zajęć praktycznych,
 • przyjrzysz się temu jak na różnych poziomach świadomości podchodzimy do tematu zdrowia,
 • dowiesz się jak poziom świadomości determinuje nasze reakcje na fakt zachorowania,
 • poznasz kierunki efektywnej i bezpiecznej pracy z biologicznym konfliktem – inne dla każdego poziomu świadomości,
 • w praktycznych ćwiczeniach doświadczysz różnic w komunikacji z różnych poziomów świadomości i zrozumiesz dlaczego tak często trudno jest nam dojść do porozumienia z innymi ludźmi,
 • wersje elektroniczną i nagrania wykładu otrzymasz jak zwykle po zajęciach, mam nadzieję, że często będziesz do wracał/a do tego modułu.
Zamknij
15 moduł certyfikacja
Czas na podsumowanie! Obiecuję Ci że będzie to bardzo poruszające spotkanie. Nigdy w historii Akademii Psychobiologii Vedica® nie zdarzyło się inaczej 😊.

 

Zamknij