Uwalnianie emocji

UWALNIANIE EMOCJI

Gdy czujesz złość lub ból, oddziel się od złości i bólu i zacznij je obserwować. Uzewnętrznienie jest pierwszym krokiem ku wyzwoleniu.

Nisargadatta Maharaj

„Uwalnianie emocji” jest dziś chyba jednym z najczęściej używanych terminów w obszarach rozwoju osobistego i duchowego. Poprawnie powinien brzmieć: uwalnianie uczuć. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to, co powszechnie nazywamy emocjami dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza to niezależne od naszej woli biologicznie zdeterminowane emocje, druga to uczucia wyższe powiązane z naszym systemem wartości i doświadczeniem, innymi słowy – z naszą interpretacją tego, co nas spotyka. Zasadnicza różnica między emocjami i uczuciami polega na tym, że tych pierwszych nie da się uwolnić. Można je wyrażać i sublimować – na przykład przekierowywać ich energię w obszary, w których mogą przejawiać się w bardziej subtelny, konstruktywny sposób. W miarę rozwoju i poszerzania świadomości rozwija się umiejętność adekwatnego reagowania na sytuacje, w których się pojawiają, a skutkiem takiej reakcji jest ich szybkie, naturalne rozproszenie. Ważne jest zrozumienie, że biologiczne emocje będą towarzyszyć Ci na kolejnych etapach ewolucji świadomości, a miarą postępu w Twoim rozwoju nie jest umiejętność ich tłumienia, lecz zdolność do ich adekwatnego wyrażania i sublimowania. Praca z emocjami i uczuciami to złożony proces i, by był on efektywny i bezpieczny, możesz potrzebować zewnętrznego wsparcia doświadczonego w tym zakresie terapeuty. Nasz wrodzony potencjał determinuje dostęp do emocji i uczuć oraz możliwości samodzielnej pracy z systemem przekonań, które przynależą do tego potencjału.

Uwalnianie emocji – nagrania ćwiczeń

Inspiracją do opracowania treści zamieszczonych tu ćwiczeń były książki Davida Hawkinsa, w szczególności „Technika Uwalniania” (Wydawnictwo Virgo, 2015) oraz „Przekraczanie poziomów świadomości (Wydawnictwo Virgo, 2012) i doświadczenie płynące z prowadzonych przeze mnie indywidualnych konsultacji psychobiologii oraz z prowadzonych wspólnie z psychoterapeutką Jolą Toporowicz treningów identyfikacji i uwalniania emocji.

Ćwiczenia, które tu udostępniam nie służą do głębokiej pracy z uczuciami. Ich rolą jest stworzenie Ci możliwości przyjrzenia się w skupieniu własnym reakcjom, jakie pojawiają się w kontekście tematów poruszanych w nagraniach. Czy któreś z nich z Tobą rezonują? Jeśli tak, to w jaki sposób? Rejestrujesz odczucia w swoim ciele, czy rezonans ma miejsce tylko na poziomie intelektualnym? Docierasz do końca ćwiczenia, czy zasypiasz? Jeśli odczuwasz reakcje w ciele, potrafisz się na nich skupić bez przywiązywania się do historii z nimi powiązanej, możesz podczas ćwiczenia uwolnić jakąś porcję zapisu, którą pozostawiły w Twoim ciele w przeszłości. Miej jednak na uwadze to, że to tylko część pracy. Możesz nie być świadomy tego, czy uwalniasz uczucia, które są tylko mechanizmami obronnymi, czy już dotykasz emocjonalnej rany. Uwolnienie uczucia, które chroniło dostęp do emocjonalnej rany może doprowadzić Cię do miejsca, w którym poczujesz się bezradny, bezsilny, bezbronny. Do pełnego uzdrowienia emocjonalnej rany potrzebne jest zajęcie się przekonaniami, które powstały w chwili przeżywania trudnego doświadczenia i korzyściami, które odnosisz z ich utrzymywania. Może to być etap niemożliwy do samodzielnego przejścia.

Nagrania udostępnione na tej stronie są swego rodzaju testem. Odkrywaj wraz z nimi te aspekty siebie, które wołają o uzdrowienie i nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalisty, jeśli poczujesz, że samodzielna praca nie wnosi w Twoje życie konstruktywnych zmian. W pogłębieniu wiedzy i praktyki z obszaru pracy z emocjami i uczuciami mogą okazać się pomocne kursy, które nagrałyśmy razem z Jolą Toporowicz pod szyldem VIS-a-VIS.

Nagrania nie są przeznaczone do celów komercyjnych, w szczególności do sprzedaży w jakiejkolwiek formie.

Uwaga! Nie należy słuchać tych nagrań podczas prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń pozostających w ruchu lub wykonywania jakiejkolwiek innej czynności, która wymaga koncentracji.

Opracowanie tekstu: Marzanna Radziszewska
Muzyka: www.victorel.pl

Opracowanie tekstu: Marzanna Radziszewska
Muzyka: www.victorel.pl

Opracowanie tekstu: Marzanna Radziszewska
Muzyka: www.victorel.pl

Opracowanie tekstu: Marzanna Radziszewska
Muzyka: www.victorel.pl