Live

Online

Akademia Psychobiologii Vedica® to projekt przeznaczony dla każdego, kto chce żyć w coraz bardziej świadomy sposób. Większość uczestników Akademii to osoby, które przychodzą tu po własny rozwój. Ci, którzy pojawiają się w Akademii tylko po wiedzę, którą chcą wykorzystać w praktyce terapeutycznej z klientami szybko orientują się, że nie jest to zwykła szkoła. Nie da się przez nią przejść bez uczciwego zmierzenia się ze swoimi osobistymi problemami. Wszyscy Absolwenci potwierdzają: po Akademii nic już nie jest takie samo jak przed!

Idea dzielenia się wiedzą została wpisana w moje życie już w przedszkolu. Wcześnie opanowałam umiejętność płynnego czytania i byłam zachęcana przez wychowawczynię do czytania bajek swoim rówieśnikom. Od pierwszych miesięcy stażu podyplomowego byłam angażowana w nauczanie rozmaitych grup zawodowych i do końca mojej medycznej kariery ten wątek rozwijał się dynamicznie, równolegle do mojej pracy w gabinecie lekarskim. Gdy po latach nauki u wielu nauczycieli metod opartych na koncepcji pięciu praw natury zdecydowałam się na radykalną zawodową zmianę i zaczęłam pracować jako konsultant wspierający pacjentów w odkrywaniu emocjonalnych przyczyn chorób, przeznaczenie nauczycielskie szybko mnie odnalazło. Zostałam poproszona o korektę merytoryczną kilku książek z tej dziedziny, a wkrótce potem o prowadzenie wykładów przybliżających tematykę psychobiologii osobom poszukującym zrozumienia istoty zdrowia i choroby z perspektywy innej niż ta, którą oferuje materialistyczna nauka. 

Projekt o nazwie Akademia Psychobiologii Vedica® wyłonił się w roku 2016 jako naturalna konsekwencja kilku lat mojej praktyki konsultacyjnej i wygłoszenia przeze mnie wielu wykładów z zakresu psychobiologii. Jego zamysłem było przedstawienie zagadnień dotyczących emocjonalnych przyczyn chorób w sposób kompleksowy, uporządkowany i jak najbardziej przystępny dla odbiorcy. Program ewoluował z edycji na edycję. Poszerzał się jego zakres, pojawiali się zaproszeni nauczyciele. Obecna jego wersja odzwierciedla w pełni ideę Psychobiologii Vedica® opartą na dwóch równoważnych filarach. Jeden blok zajęć poświęcony jest poznawaniu emocjonalnych kodów chorób w formie wykładów bogato zilustrowanych przykładami z życia oraz w formie praktyki realizowanej przez prowadzenie na forum grupy indywidualnych konsultacji z zaproszonymi gośćmi. Drugi blok zajęć poświęcony jest emocjom i uczuciom oraz eksplorowaniu Mapy Świadomości w teorii i praktyce. Podczas każdego modułu zajęć jest też zawsze zarezerwowany czas na pracę z uwalnianiem uczuć.

Doświadczenia, przez które obecnie przechodzimy, radykalnie zmieniły naszą rzeczywistość. Wszystko to na czym opieraliśmy swoje wcześniejsze poczucie bezpieczeństwa zostało nagle unieważnione. W imię naszego dobra narzucono nam zasady życia, których celem jest doprowadzenie do tego, byśmy zapomnieli o tym, kim jesteśmy. Choć krąg wokół naszej osobistej wolności coraz bardziej się zacieśnia, wciąż jeszcze mamy wybór. Możemy pozostać przy przerzucaniu odpowiedzialności za swój dobrostan na zewnątrz, powierzając swój los w ręce tych, którzy mają na nasze życie swój scenariusz, albo weźmiemy za ten dobrostan własną odpowiedzialność. Ta druga opcja nie zawsze jest komfortowa. Wiąże się z rozpoznawaniem własnych ograniczeń i podejmowaniem realnego działania w kierunku ich transformacji w miejsce oczekiwania, że to świat i inni dostosują się do naszych potrzeb. Im lepiej będziemy samych siebie rozumieć, im bardziej będziemy gotowi stanąć twarzą w twarz z prawdą o sobie i zmierzyć się z nią, tym większą szansę mamy na zachowanie własnej suwerenności.

Live

Online