Ostatecznie istnieje jedna odwieczna mowa duszy – mowa Miłości.Simran Singh

Zanim wyrazisz jakąś opinię, odpowiedz sobie na trzy pytania.

Czy to, co chcę powiedzieć jest prawdą?
Wszystko w co wierzy racjonalny umysł jest produktem percepcji powiązanej z poziomem naszej świadomości. Nasze opinie płyną z arbitralnej oceny ograniczonej indywidualną perspektywą postrzegania. To samo zdarzenie widziane w szerszym kontekście będzie interpretowane w zupełnie inny sposób. Zamiast wygłaszać arbitralne opinie, lepiej powiedzieć: wydaje się, że…, wygląda to tak, jakby…, brzmi to jak… Wypowiedź staje się wtedy bardziej ogólna, jesteśmy świadomi, że jest to tylko pewna interpretacja, nawet, jeśli istnieją na nią „twarde” naukowe dowody.

Czy to, co chcę powiedzieć płynie z serca?
Czy ta opinia wyklucza kogokolwiek – umniejsza, odrzuca, poniża, lekceważy? Jeśli tak, nie jest warta wypowiadania. Jeśli darzysz siebie szacunkiem i uznaniem, ofiarowujesz szacunek i uznanie innym, nawet jeśli ich ego sugeruje, że powinni być potraktowani inaczej.

Czy powiedzenie tego ma sens?
Co dobrego wniesiesz do świata? Czy jest to komuś przydatne?

Ormiańskie przysłowie mówi: „Chcąc otworzyć usta, otwórz oczy”.