Psychobiologia to połączenie psyche, tj. psychiki i życia duchowego z biologią, czyli nauką o prawach rządzących żywym organizmem człowieka. Bierze swój początek w wiedzy z obszarów takich jak: Biologika (Roberto Barnai), Totalna Biologia (Claude Sabbah, Gerard Athias i inni) oraz Recall Healing (Gilbert Renaud), a także z moich zawodowych obserwacji w codziennej pracy z pacjentami.

Tłumaczona na język polski sentencja: „nazwij to, zgłoś to, uwolnij się od tego”, sformułowana przez Recall Healing i stanowiąca również fundament psychobiologii oznacza, że skuteczność każdego procesu uzdrawiania zakłada trzy etapy:

  1. Nazwij to, czyli uświadom sobie z czego tak naprawdę wynika Twój problem.
  2. Zgłoś to, czyli ubiegaj się u swojej psyche o należne Ci prawo do zmian.
  3. Uwolnij się od tego – bezwarunkowo i ostatecznie!

Psychobiologia uznaje obserwacje zależności pomiędzy chorobami, a emocjami przeżywanymi przez nas, naszych rodziców i innych naszych przodków. Zakłada, że aż za 95% podjętych przez nas decyzji, odpowiadają programy i schematy funkcjonujące poza naszą świadomością. Więcej o tym w materiałach video: „Prawa Totalnej Biologii”, „Cząsteczki emocji”, „Najgłębsze emocje”, „Praca z dziećmi”, „Problemy życiowe” oraz „Uzależnienia”.

Psychobiologia wpisuje się w tzw. nauki niematerialistyczne, przyjmując wyniki wielu najnowszych badań naukowych, dowodzących prymatu emocji nad czynnikami środowiskowymi w procesie zapadania na różnego rodzaju choroby. Co więcej, wyraża się skutecznością w zapobieganiu chorobom oraz w ich leczeniu, poprzez pracę z emocjami. Zobacz video: „Główny nurt” oraz „Profilaktyka”.

Psychobiologia to możliwość oferująca tzw. komplementarne metody leczenia, pomagająca chorującym w tych przypadkach, w których niesatysfakcjonująca dla nich samych jest pomoc medycyny akademickiej. Zastrzec należy, że psychobiologia nie zastępuje leczenia konwencjonalnego. Więcej o tym w materiale video: „Znikające przeciwciała”.

Więcej o metodach uwalniania piszę na blogu.

Dowiedz się więcej o psychobiologii:

Wyłączne prawo do znaków Totalna Biologia i Recall Healing
posiada Irena Galińska właścicielka Studio Twórczej Ekspresji WENA sp. cywilna oraz Instytutu Wiedzy Waleologicznej.