Niefizycznej, duchowej rzeczywistości nie można zrozumieć za pomocą zwykłej intelektualizacji lub wnioskowania. Linearne i nielinearne należą do różnych paradygmatów i różnych kontekstów.David R. Hawkins

Nielinearnego wymiaru bezwarunkowej miłości nie jesteś w stanie objąć linearnym intelektem. To, co o nim myślisz jest twoim wyobrażeniem o doświadczeniach tych, którzy tam dotarli, a tworzysz je ze swojego miejsca na Mapie Świadomości. Wszelkie próby objęcia istoty bezwarunkowej miłości intelektem kończą się zwykle konstruowaniem duchowego ego.

Do wymiaru bezwarunkowej miłości nie dostaniesz się siłą woli i determinacją, realizując plan swojego umysłu. Droga do wymiaru bezwarunkowej miłości wiedzie przez ucho igielne. Nie wniesiesz tam żadnego bagażu – żadnych przekonań, żadnych wyobrażeń, żadnych założeń. Musisz porzucić wszystko, co do tej pory wiedziałeś i być gotowym na ryzyko wejścia w całkowicie nieznane.

Poziom rozsądku ma na Mapie Świadomości bardzo wysoką wibrację. Wnosi do życia wiele komfortu dzięki temu, że postrzegasz rzeczywistość w coraz szerszym kontekście, widzisz informację tam, gdzie nie widzą jej inni. Nadal jednak tkwisz w iluzji. Przeświadczenie, że rozumiesz, jak działa świat daje ci poczucie bezpieczeństwa. 

Nasza wiedza o wymiarze bezwarunkowej miłości to zwykle indywidualne wyobrażenia na temat stanu radości, ekstazy, doświadczania piękna całego stworzenia – postrzegania świata i wszystkiego, co się w nim zawiera jako wyrazu miłości i boskości. To kolejna próba umysłu, by wszystko mieć pod kontrolą.

Do wymiaru bezwarunkowej miłości jesteśmy zabierani dzięki Łasce wtedy, gdy jesteśmy gotowi zostawić za sobą wszystko, co znane.