Nie istnieje żaden obiektywny świat. Wszystko jest projekcją. Żyjesz w swojej opowieści o świecie.Byron Katie

Patrzysz na świat i na siebie z własnej, unikalnej perspektywy. Doświadczasz świata i siebie w jedyny, niepowtarzalny sposób. Jeśli zakładasz, że wszyscy inni doświadczają tak samo lub bardzo podobnie jak ty, otwierasz oczy ze zdumienia, gdy spotykasz się z interpretacją odległą od twego doświadczenia.

Każdy żyje w swojej opowieści o świecie. Każdy zobaczy w tobie tylko swoje oczekiwania. Każdy oceni ciebie z unikalnej perspektywy własnych uzdrowionych i nieuzdrowionych ran, spełnionych i niespełnionych pragnień, zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb. Im bardziej jesteś przywiązany do swojej opowieści o sobie, tym więcej bólu doświadczysz w zderzeniu z innymi opowieściami na twój temat. Im bardziej jesteś przywiązany do własnej wizji swojego wizerunku, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz miał potrzebę kwestionowania wizji innych ludzi.

Celebruj odkrywanie siebie każdego dnia i nie zabiegaj o to, by inni rozpoznawali kim jesteś w sposób zgodny z twoimi oczekiwaniami. To niemożliwe.