Kiedy jesteś sobą, obdarowujesz świat czymś wspaniałym, czego wcześniej mu brakowało.Edwin Elliot

Czy żyjesz i działasz w zgodzie ze sobą? Pozwalasz przejawić się swojej unikalnej naturze, czy naśladujesz to, co robią inni? Inni mogą być wielką inspiracją, ale bywa, że tracisz z oczu siebie i zaczynasz ubierać się w czyjąś tożsamość.

Boskość przejawia się na miliardy unikalnych sposobów. To nie przypadek, że stworzyła formę, przez którą ty się przejawiasz w tym świecie. Droga do Prawdy wiedzie przez poznanie siebie, nie przez naśladowanie innych. Jesteś jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Jesteś częścią wszechświata, który bez ciebie by nie istniał. Naśladując innych, tracisz szansę na odnalezienie swojej unikalnej ścieżki. Jedynej, która może zaprowadzić cię do Źródła.