Ego nie jest wrogiem, którego trzeba pokonać, tylko pacjentem, którego trzeba wyleczyć.David Hawkins

Ewolucja Świadomości w materialnej rzeczywistości jest nierozerwalnie związana z ewolucją Ego – naszej ziemskiej „tożsamości”. Ego nie jest tym, co mamy rozpuścić, zdemontować, wyeliminować czy przekroczyć. Jest tym, co potrzebuje być uzdrowione i zintegrowane z ewoluującą Świadomością. Światło Świadomości przejawia się poprzez uzdrowione Ego.

Ewolucja Ego ma swoje etapy, korelujące z etapami rozwoju Świadomości. Żadnego nie da się pominąć. Zanim zaczniemy doświadczać materialnej rzeczywistości poprzez strukturę Ego, musimy przejść przez etap jej konstruowania. Ego w fazie budowy jest „rozmyte”, nie ma jeszcze swoich granic, identyfikuje się z otoczeniem, nie rozróżnia „ja” od „nie-ja”. Ten etap nie ma nic wspólnego z poczuciem jedności ze Wszystkim, cechującym wysoko rozwiniętą Świadomość. To duchowe przedszkole, czas poszukiwania własnej tożsamości. Przypomina poruszanie się we mgle.

Przejście do etapu „egocentrycznego” przynosi poczucie bezpieczeństwa – „wiemy” kim jesteśmy i jak skonstruowany jest świat, „wiemy”, jak się w nim poruszać. „Wiemy” czego chcemy i doświadczamy rzeczywistości poprzez pryzmat swoich potrzeb. Inni służą nam do realizacji naszych celów. Nie tolerujemy opinii odmiennych od naszych, wierzymy, że źródło obfitości jest ograniczone i staramy się wydobyć z niego jak najwięcej, by ubiec innych. To czas przebywania w pudełku o sztywnych ścianach, mało wygodnym, ale dającym poczucie bezpieczeństwa – wymiar 3D. By wkroczyć w etap „dojrzały” – 4D – potrzeba odwagi. To moment naszego przebudzenia.

Ego „dojrzałe” to czas odwagi kwestionowania nieomylności umysłu. Czas uzdrawiania ran i stopniowego zestrajania z mocą serca. Czas odzyskiwania mocy własnej godności i coraz większego szacunku dla Wszystkiego co Istnieje. Na końcu tego etapu czeka przejście do  wymiaru 5D – poziomu bezwarunkowej miłości, zintegrowania Świadomości z uzdrowionym Ego.

Każde stadium rozwoju Ego jest zestrojone, jak radiowy odbiornik, z adekwatnym etapem rozwoju Świadomości. Mamy dostęp do takiego doświadczenia i rozumienia rzeczywistości, na jaki pozwala nam zakres „kanału”, w którym funkcjonujemy. Dostrajanie do coraz większych częstotliwości – wyższych wibracji – odbywa się stopniowo. Specyfika każdego etapu determinuje potrzebę wyboru adekwatnych narzędzi rozwoju. To, co jest pomocne na poziomie egocentrycznym może nie mieć zastosowania na poziomie rozmytym. To, co wspiera rozwój na etapie dojrzałym, może okazać się bezużyteczne na etapie egocentrycznym.