Wywiad z dr n.med. Marzanną Radziszewską dla projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna realizowanego przez Fundację Twórczość i Dokumentacja, przeprowadziła Maria Poszwińska – wiceprezes Fundacji Twórczość i Dokumentacja 

 

O chorobie… O życiu…

O radzeniu sobie z trudnymi diagnozami…

O dostrzeganiu i akceptowaniu emocji…

O uwalnianiu trudnych emocji…