Warsztat uwalniania uwikłań w relacjach  

19-22.04.2021r.
Formuła online

 

Opis warsztatu:

Warsztat jest efektem wieloletnich poszukiwań, zawodowych inspiracji i trzyletniej współpracy psychoterapeutki Jolanty Toporowicz i dr n.med. Marzanny Radziszewskiej.

Jest próbą integracji metody uwalniania uczuć Dawida Hawkinsa z precyzyjnym namierzeniem funkcji trudnych emocji i dostosowaniem technik uwalniania do poziomu świadomości według autorskiej Mapy Poziomów Świadomości Ego Jolanty Toporowicz.

Mapa Poziomów Świadomości Ego jest praktycznym i prostym narzędziem wspierającym poruszanie się w codzienności. Pozwala określić w jakiej przestrzeni świadomości przebywamy najczęściej, z jakim nastawieniem wchodzimy w relacje, związki partnerskie oraz jaki mamy potencjał do konstruktywnego ich budowania. Pozwala namierzyć źródło frustracji i niepowodzeń.

Osoby, które korzystają z pomocy farmakologicznej (psychiatra), psychoterapeutycznej, cierpią z powodu silnych objawów psychosomatycznych lub chorób, w których mocne poruszenie emocjonalne może nasilać objawy, proszone są o skonsultowanie udziału w warsztacie z lekarzem (lub psychoterapeutą).

Podczas warsztatu:
Z
przyjrzymy się relacjom i ich jakości z różnych poziomów świadomości
Z
spróbujemy namierzyć i zrozumieć nieświadome przyczyny problemów i blokad w związkach robiąc pierwszy krok w kierunku ich uwolnienia
Z
przyjrzymy się związkom i wielu czynnikom wpływającym na to, że z precyzją szwajcarskiego zegarka znajdujemy partnera, który pasuje do niechcianej i zapomnianej części nas samych
Z
odpowiemy na pytanie jak namierzyć miejsce, w którym spotykają się wzajemne nieuświadomione konflikty,
Z
nauczymy się, jak je oswoić i zrozumieć co tak naprawdę blokuje ich uwolnienie
Z
zrozumiemy różnicę pomiędzy konfliktem, uwikłaniem, a zdolnością doświadczania miłości i akceptacji
W programie:
Z
Mapa Świadomości cz.1 i cz.2 – wykład
Z
zagadki bliskich relacji - wykład
Z
identyfikacja uczuć- wstęp do pracy z uwikłaniem - zajęcia praktyczne
Z
rozumienie, odczucie, narracja – identyfikacja perspektywy w pracy z uwikłaniem- zajęcia praktyczne
Z
identyfikacja koluzji
Z
identyfikacja poziomu świadomości/korzyści
Z
praca z uwikłaniem, zmiana perspektywy- uwalnianie korzyści
Z
każdy z uczestników ma swoją indywidualną konsultację, podczas której przyjrzy się swoim problemom w bliskich relacjach z perspektywy psychobiologii
Dla kogo?
Z
dla tych, którzy szukają rozwiązań dla ograniczających, powtarzających się w życiu schematów w związkach, nie tylko intymnych
Z
dla zainteresowanych poszerzaniem świadomości
Z
dla poszukujących odpowiedzi na pytanie: kim jestem?
Z
dla tych, którzy czują potrzebę zrozumienia i przepracowania trudnych emocji
Z
dla zainteresowanych technikami identyfikowania i uwalniania emocji

Warsztat prowadzą

dr n. med. Marzanna Radziszewska

lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

 

mgr Jolanta Toporowicz

certyfikowana psychoterapeutka z 28 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka Mapy Poziomów Świadomości Ego, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „ (Nie)zwyczajne ja”.

Organizatorzy

Regulamin uczestnictwa i koszty treningu

 1. REGULAMIN – przeczytaj 
 2. Koszty treningu to 1900,– zł z Vat
 3. UWAGA!  Osoby, które korzystają z pomocy farmakologicznej (psychiatra), psychoterapeutycznej, cierpią z powodu silnych objawów psychosomatycznych lub chorób, w których mocne poruszenie emocjonalne może nasilać objawy, proszone są o skonsultowanie udziału w warsztacie z lekarzem (lub psychoterapeutą).

Miejsce:

Formuła online 

Szczegółowy program, informacje organizacyjne, zapisy:

akademia@vedica.pl
tel. 570 648 274

Formularz

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzanna Radziszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VEDICA MARZANNA RADZISZEWSKA, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Szeligi, ul. Brzozowa, nr 11, lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 718-144-52-40 oraz REGON 141937720, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: akademia@vedica.pl) lub telefonicznie (nr telefonu 570 648 274).
 • Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe zbieram wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach szkolenia „Zagadki bliskich związków warsztat uwalniania uwikłań w relacjach online ”.
 • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do własnych danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia danych.
 • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane uczestnika szkolenia

X