To już ostatnie przed certyfikacją zajęcia w IV edycji Akademii Psychobiologii.
Tym razem tylko praktyka!

Jeden dzień zajęć poświęcony był praktycznemu doświadczaniu wiedzy o Mapie Świadomości. Sądzimy, że inni postrzegają świat podobnie, jak my. Automatycznie zakładamy, że powinni w pełni rozumieć nasze oczekiwania i komunikaty. Gdy czujemy się niezrozumiani, możemy reagować wycofaniem, rozżaleniem, gniewem. Próbujemy wywrzeć presję w nadziei na bycie zrozumianym i realizację swoich potrzeb lub zamykamy się w pozycji ofiary. Praktyczne ćwiczenia komunikacji z różnych poziomów świadomości umożliwiały zrozumienie różnic w naszym postrzeganiu i interpretacji rzeczywistości. Odczucia i wnioski były dla wszystkich uczestników warsztatów wstrząsające. Każdy mógł zidentyfikować wzorce komunikacji w różnych relacjach we własnym życiu i zrozumieć skąd płyną problemy w dochodzeniu do wspólnych rozwiązań.

Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy mogli spojrzeć na chorobę z perspektywy ustawień systemowych Berta Hellingera. Doświadczenia – bezcenne! . Za parę dni pojawi się fotroreportaż z zajęć.

 

Szczegółowy program XIV modułu