W pierwszy październikowy weekend uczestnicy IV edycji stacjonarnej Akademii Psychobiologii wzięli udział w dziesiątym, najtrudniejszym module szkolenia, wymagającym od słuchaczy wielkiego skupienia i koncentracji. Tematem zajęć był ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Pierwszy dzień poświęcony był zaburzeniom nastroju i chorobom psychicznym. Na początku wykładu dr n. med. Marzanna Radziszewska przedstawiła uczestnikom zasadę leżącą u źródeł zaburzeń nastroju i chorób psychicznych: współistnienie co najmniej dwóch aktywnych ognisk (kombinacja aktywnych faz konfliktów i epileptokryzysów) w przekaźnikach zlokalizowanych na jednym poziomie mózgu, czyli tzw. konstelacje. Do pełnego zrozumienia istoty tych zaburzeń konieczna jest znajomość przebiegu programów natury uruchamianych w wyniku przeżycia biologicznych konfliktów dotykających pojedynczych przekaźników, dlatego temat ten pojawia się w Akademii Psychobiologii dopiero po szczegółowym omówieniu chorób wszystkich narządów ciała.

Kolejno omówione zostały konstelacje pnia mózgu, móżdżku, istoty białej, kory mózgowej. Uczestnicy szkolenia poznali zasady powstawania konstelacji na każdym poziomie mózgu, charakter towarzyszących im zaburzeń oraz zasady wychodzenia z konstelacji. Im wyższe, młodsze ewolucyjnie piętro mózgu, tym większy stopień złożoności zasad rządzących konstelacjami zmian w przekaźnikach i większe zróżnicowanie towarzyszących im objawów klinicznych.

Problem zaburzeń psychicznych dotyka stosunkowo małej części populacji w porównaniu chociażby z chorobami nowotworowymi, chorobami układu krążenia czy narządu ruchu, jednak nie znaczy to, że konstelacje konfliktów są rzadkością. Niemal każdy z nas doświadcza ich w swoim życiu pod postacią różnego rodzaju zaburzeń nastroju. Na czas trwania konstelacji tempo zmian na poziomie fizycznym ulega znacznemu spowolnieniu lub nawet zahamowaniu, dlatego nie pojawiają się objawy kliniczne chorób narządów, które mogłyby być sygnałem alarmowym sugerującym potrzebę poszukiwania pomocy. Jednak zaburzenia nastroju, np. pod postacią wybuchowości, agresywności (tzw. konstelacja agresywna) mogą być źródłem wielu kolejnych konfliktów i mogą poważnie zdestabilizować nasze życie. Znajomość charakterystycznych zaburzeń emocjonalnych w konstelacjach konfliktów może być ważną wskazówką do pracy, która pozwoli uniknąć dalszych problemów.

Ważnym tematem poruszonym przez prowadzącą podczas tego modułu szkolenia były zagadnienia związane z boreliozą. Z roku na rok odsetek osób zapadających na tę chorobę szybko wzrasta. Z punktu widzenia psychobiologii jednym z ważnych konfliktów biologicznych leżących u podłoża boreliozy jest potrzeba pozostawania w ukryciu, utrzymywania w tajemnicy swojej tożsamości, swoich zamiarów: „Nie mogę dać się rozpoznać. Muszę wykorzystać najbardziej wyrafinowane sposoby kamuflażu, obrony i użyć wszystkich możliwych środków, żeby przetrwać”. Jakże ta perspektywa wydaje nam się znajoma w świecie rywalizacji o pracę, prestiż, stanowiska, dobra materialne.

Na zakończenie pierwszego dnia zajęć uczestnicy Akademii mieli możliwość pracować techniką uwalniania emocji, tym razem związanych z kontrolą. Ego, stworzone po to, by chronić nas przed cierpieniem, ma naturalną potrzebę przewidywania i kontrolowania. Kiedy rzeczy układają się po jego myśli, przypisuje sobie zasługi wierząc, że przyczyniło się do sukcesu. Kiedy coś idzie niezgodnie z jego oczekiwaniami, przerzuca odpowiedzialność na innych, na okoliczności, los. Rzeczy dzieją się poza jakimikolwiek możliwościami kontrolowania przez Ego. Uwalnianie potrzeby kontrolowania to sztuka przyjmowania życia takim jakie jest, bez oporu, z całym jego dobrodziejstwem. Tylko wtedy może pojawić się przestrzeń na zmianę.

Szczegółowy program X modułu