Uczestnicy IV edycji stacjonarnej Akademii Psychobiologii przekroczyli półmetek podróży w głąb siebie, pozwalającej krok po kroku odkrywać i transformować stare, ograniczające schematy. VIII moduł Akademii poświęcony był przeglądowi konfliktów biologicznych manifestujących się w narządzie wzroku, słuchu, skórze i powszechnemu w naszych czasach problemowi alergii.

Wszystkie patologie narządu wzroku z perspektywy psychobiologii związane są z konfliktami, które dotyczą widoku, widzenia i – w metaforycznym ujęciu – wizji. Z poszczególnymi strukturami narządu wzroku powiązane są konflikty biologiczne o specyficznym wydźwięku. Z tkankami wywodzącymi się z najstarszego listka zarodkowego (tęczówka, błona naczyniowa), związane są konflikty „kęsa” światła, czyli porcji światła którą chcemy pochwycić wzrokiem lub przeciwnie, której chcemy się pozbyć, na którą nie możemy patrzeć, bo sprawia nam ból. W spojówce, rogówce, soczewce przejawiają się konflikty związane z separacją wizualną (np. tęsknię za czyimś widokiem) lub niechcianym kontaktem wizualnym (np. widzę coś czego nie chcę widzieć). Strach przed zagrożeniem dotyka ciała szklistego i siatkówki – może manifestować się np. przez odklejenie siatkówki, krótkowzroczność, nadwzroczność. Jeżeli dysfunkcja dotyka elementów gałki ocznej, związana jest z cierpieniem dotyczącym widzenia czegoś lub bycia widzianym, jeśli dotyczy nerwu wzrokowego, wiąże się ze strachem, obawą przed zobaczeniem czegoś lub byciem widzianym. W narządzie wzroku, tak jak w przewodzie pokarmowym, obowiązuje koncepcja czasu. Jeśli konflikt dotyczy czegoś, co musi być ukryte przed wzrokiem w tej chwili, opuszczamy „zasłonę” (powieki), żeby nie patrzeć na ten widok. Gdy coś musi być ukryte na dłużej, np. ciąża, konflikt ujawni się w głębszych strukturach oka np. w rogówce.

Konflikty dotykające narządu słuchu również mają swoją bio-logikę. Tu ważne jest wszystko co słyszę, czego nie słyszę, a chciałbym i to, co inni powinni usłyszeć ode mnie. Jeśli sygnały akustyczne – wypowiadane słowa lub dźwięki, które towarzyszą wstrząsowi emocjonalnemu odgrywają wiodącą rolę w biologicznych konfliktach, przełoży się to na dysfunkcje narządu słuchu. Ucho według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powiązane jest z nerkami, nerki zaś z przodkami i istnieniem. Dlatego przy schorzeniach ucha wewnętrznego często mamy do czynienia z historiami rodowymi, tajemnicami, których klan nie pozwala ujawnić. Ucho środkowe, którego wyściółka pochodzi z najstarszego listka zarodkowego reaguje na konflikty akustycznego „kęsa”. Prawe – gdy oczekiwany przekaz się nie pojawia (np. nie słyszę słów miłości, uznania) lub gdy słyszymy dźwięki, które są źródłem naszego cierpienia (np. reprymendę), lewe – gdy sprawia nam ból fakt, że czujemy się nie wysłuchani lub nie zrozumiani.

Podczas VIII modułu zajęć uczestnicy IV edycji Akademii zgłębiali także temat alergii. Alergie dotykają skóry i błon śluzowych – tkanek, które kontaktują się ze światem zewnętrznym. Pojawiający się objaw alergiczny z punktu widzenia psychobiologii jest oznaką cierpienia z powodu doświadczenia rozłąki lub niechcianego kontaktu. Emocjonalny ładunek biologicznego konfliktu zostaje przeniesiony na neutralny i nieszkodliwy do tej pory alergen, którego obecność została zarejestrowana podczas przeżytego wstrząsu emocjonalnego. Alergen staje się sygnałem przypominającym przeżyte doświadczenie. Alergik to osoba, która straciła poczucie bezpieczeństwa w otaczającym ją środowisku. Alergia staje się dla niej doskonałym mechanizmem obronnym, poprzez który może nabrać „dystansu” (obrzęk towarzyszący alergiom) do wydarzenia o dużym ładunku emocjonalnym.

Tradycyjnie, na zakończenie pierwszego dnia Akademii uczestnicy pracowali techniką uwalniania emocji. Tym razem ćwiczenie poświęcone było emocjom związanym z tematem obfitości finansowej. Dla każdego z nas pieniądze mogą symbolizować różne wartości. Ich posiadanie może oznaczać poczucie bezpieczeństwa, prestiż, władzę, sukces, odpowiedzialność za rodzinę, zapobiegliwość, spryt, błyskotliwość. Dla niektórych posiadanie pieniędzy może stanowić zagrożenie, zwykle nieuświadomione. Zrozumienie do czego tak naprawdę potrzebujemy pieniędzy i uwolnienie związanych z tym emocji może przełożyć się na lekkość z jaką pojawiają się one w naszym życiu.

Szczegółowy program VIII modułu