Z perspektywy psychobiologii, miejsce umiejscowienia się zmian nowotworowych w gruczołach piersiowych, to bardzo precyzyjny zapis informacji na temat charakteru przeżywanego konfliktu, jak i fazy przebiegu choroby. Sama biologia wskazuje zatem kierunek, w którym należy szukać elementów układanki, wyrażającej się poprzez fizyczną dolegliwość. Niezbędna w identyfikowaniu prawdziwych przyczyn choroby jest chęć osoby chorującej do przyjrzenia się emocjonalnym dramatom, przeżywanym nierzadko dziesięciolecia wcześniej.

Układ rozrodczy, poziom hormonów płciowych i gruczoły piersiowe, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, to miejsca dekodowania konfliktów związanych nie tylko z rozrodczością i seksualnością, dlatego zawsze należy doceniać kreatywność i logikę biologii. Przykładem mogą być tu: transgeneracyjna pamięć wojny lub głodu przy torbielowatości jajników, odczuwany brak wsparcia w gnieździe w przebiegu mastopatii, niska samoocena jako możliwa przyczyna bezdzietności itp.

Osobny blok tematyczny dr Marzanna Radziszewska – Konopka zadedykowała omówieniu najczęstszych pułapek w pracy z osobami chorującymi na nowotwór – zagadnieniom konfliktu diagnozy-prognozy, konfliktu nawracającego/cofającego się, powracającego i w zawieszeniu. Tylko wnikliwa praca nad pełnym rozwiązaniem wszystkich konfliktów, w połączeniu z zaangażowaniem ze strony chorego, otwiera drogę do pełnego wyzdrowienia.

Oto lista absolwentów Akademii Psychobiologii, którzy udzielają konsultacji: KONSULTANCI

Więcej o chorobach układu rozrodczego i gruczołów piersiowych omawianych w ramach Akademii Psychobiologii znajdziesz tutaj: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM