Prawa autorskie

 

  • Niniejszy utwór jest objęty prawem autorskim. Nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na wszelkich polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody twórcy, tj. Marzanny Radziszewskiej.
  • Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie niniejszego utworu w całości lub w części bez zgody twórcy w innym celu niż własny użytek osobisty o charakterze niekomercyjnym stanowi naruszenie prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
  • Wszelkie naruszenie prawa autorskiego, w tym praw twórcy w zakresie niniejszego utworu rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).