Trening identyfikacji i uwalniania Emocji
– ukryty przekaz choroby 

19-23 luty 2020 r.
Dwór Konstancin 
ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin Jeziorna 

Opis warsztatu:

U źródła każdej choroby, obok obserwowanych, mierzalnych czynników fizycznych czy biologicznych, znajduje się emocjonalne cierpienie, którego wydźwięk jest „bio-logicznie” powiązany z jej objawami. Każda choroba ma unikalny emocjonalny kod, którego zrozumienie i uzdrowienie wspiera uwolnienie się od choroby i jej ewentualnych nawrotów.

Emocjonalne cierpienie jest wynikiem naszego postrzegania rzeczywistości, będącego wypadkową wielu czynników, między innymi takich jak nasz poziom świadomości, warunkowanie, którego doświadczyliśmy w dzieciństwie i wczesnej młodości czy pamięć traum przeżytych przez naszych przodków.

Zrozumienie ukrytego przekazu choroby i indywidualnych uwarunkowań związanego z chorobą emocjonalnego cierpienia pozwala dostosować metody pracy z emocjami do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby szukającej skutecznego rozwiązania swojego problemu zdrowotnego.

Uwaga!

Treści warsztatu nie są substytutem porady medycznej zarówno w części dotyczącej diagnozy, jak i terapii. Warsztatu nie należy pod żadnym względem traktować jako alternatywy dla medycyny akademickiej. Trening dotyka obszaru emocji, któremu w konwencjonalnym podejściu nie poświęca się wystarczającej uwagi, jest on więc cennym uzupełnieniem spojrzenia na zagadnienie choroby.

Ważne!

Warsztat nie jest przeznaczony dla osób cierpiących na choroby psychiczne, organiczne choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz osób z istotnymi ograniczeniami układu ruchu.

Podczas warsztatu:
Z
poznamy podstawy psychobiologii
Z
przyjrzymy się wybranym jednostkom chorobowym z perspektywy psychobiologii
Z
poznamy Mapę Świadomości i potencjał związany z funkcjonowaniem na różnych jej poziomach
Z
zgłębimy temat emocji, mechanizmów obronnych i techniki uwalniania emocji
Z
będziemy się uczyć identyfikacji i ekspresji emocji poprzez ciało
Z
poznamy podstawowe techniki uwalniania emocji poprzez pracę z ciałem
Z
przyjrzymy się zależnościom pomiędzy przekonaniami, a emocjami i zrobimy pierwszy krok w kierunku uwolnienia emocji związanych z chorobą
W programie:
Z
Wprowadzenie do psychobiologii, omówienie wybranych jednostek chorobowych – wykład
Z
Mapa Świadomości, podstawy pracy z emocjami – wykład
Z
Indywidualne konsultacje w nurcie psychobiologii dla każdego uczestnika
Z
Podstawowy trening identyfikacji emocji oparty o pracę z ciałem
Z
Podstawowy trening ekspresji wybranych emocji oparty o pracę z ciałem
Z
Indywidualna praca własna w temacie uwalniania emocji dla każdego uczestnika
Dla kogo?
Z
dla tych, którzy chcą zrozumieć emocjonalne przyczyny swojej choroby
Z
dla wszystkich, którzy mimo odkrytego emocjonalnego przekazu choroby nie potrafią poradzić sobie z uwolnieniem emocjonalnych schematów leżących u jej podłoża
Z
dla każdego, kto chce zrozumieć emocjonalne schematy rodzinnych chorób i podjąć pracę w ramach profilaktyki własnego zdrowia
Z
dla poszukujących powiązania pomiędzy emocjonalnymi kodami chorób i własnym rozwojem
Z
Ważne! Warsztat nie jest przeznaczony dla osób cierpiących na choroby psychiczne, organiczne choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz osób z istotnymi ograniczeniami układu ruchu.

Warsztat prowadzą

dr n. med. Marzanna Radziszewska

lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

 

mgr Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

certyfikowana psychoterapeutka z 25 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, współzałożycielka Polsko-niemieckiej fundacji Willigisa Jagera, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Organizatorzy

Warunkiem koniecznym do  wzięcia udziału w tym warsztacie jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z emocjami

Regulamin uczestnictwa i koszty treningu 

 1. REGULAMIN – przeczytaj 
 2. Koszty – pełny koszt treningu to 2855,– zł,  w tym:
  • koszt warsztatu: 1900,- zł
  • koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju dwu- lub trzyosobowym: 955,- zł Podane ceny zawierają podatek VAT
 3. Inne :
  • Wyżywienie stanowią posiłki jarskie lub wegetariańskie. Preferencje należy zgłosić bezpośrednio do ośrodka, w którym odbywa się trening. Jeśli zgłaszający się preferuje inną kuchnię lub ma jakieś ograniczenia żywieniowe informuje o tym ośrodek, w którym odbywa się trening minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. Może się to wiązać ze zmianą stawki za wyżywienie, o czym zgłaszający się zostanie poinformowany przez ośrodek.
  • Nie ma możliwości skorzystania tylko z opcji warsztatu bez zakwaterowania i wyżywienia
  • Podczas treningu potrzebne będą: luźne wygodne ubrania, poduszki medytacyjne, koce do leżenia/okrycia. Koce, maty i poduszki do medytacji nie są dostępne w ośrodku – proszę je zatem zabrać ze sobą. Poduszki są konieczne, będziemy ich potrzebować do pracy treningowej w grupie.
  • Zgłaszający się ma 5 dni roboczych na uiszczenie całościowej opłaty za trening (warsztat plus koszty zakwaterowania i wyżywienia) według informacji otrzymanej drogą mailową od organizatora, ale nie później niż w przeddzień rozpoczęcia treningu. Termin uiszczenia opłaty liczony jest od daty wysłania przez organizatora do zgłaszającego się informacji organizacyjnych na podany w formularzu adres mailowy.
  • Zgłaszający się ma 5 dni roboczych na przygotowanie i przesłanie do organizatora ankiety na indywidualną konsultację. Stosowny formularz zostanie przesłany wraz z informacjami organizacyjnymi. Ankieta musi być zwięzła i nie może przekraczać po wypełnieniu 4 stron. Rysunek drzewa rodowego znajduje się poza tym limitem. Ankietę należy wypełnić elektronicznie i przesłać w formie Word lub PDF. Ankiety wypełnione ręcznie nie będą czytane.
   Dane zawarte w ankiecie są traktowane jako poufne. Jeśli wypełniający ankietę chce mieć pewność, że jego dane nie trafią w niepowołane ręce w drodze do skrzynki mailowej organizatora, może zabezpieczyć plik hasłem, które prześle organizatorowi niezależnie od ankiety, np. sms-em

 

Miejsce:

Dwór Konstancin
ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin Jeziorna 

Szczegółowy program, informacje organizacyjne, zapisy:

akademia@vedica.pl
tel. 570 648 274

Formularz

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzanna Radziszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VEDICA MARZANNA RADZISZEWSKA, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Szeligi, ul. Brzozowa, nr 11, lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 718-144-52-40 oraz REGON 141937720, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: akademia@vedica.pl) lub telefonicznie (nr telefonu 570 648 274).
 • Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe zbieram wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach szkolenia
 • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do własnych danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia danych.
 • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.X