Trening identyfikacji i uwalniania Emocji
– Zaawansowany 

22-26 czerwca 2020 r.
Dwór Konstancin 
ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin Jeziorna 

Opis warsztatu:

Zaawansowany trening identyfikacji i uwalniania emocji to oferta pogłębionej pracy z uczuciami i powiązanymi z nimi przekonaniami, które leżą u podstaw trudnych powtarzających się życiowych schematów. Program treningu jest efektem wieloletnich poszukiwań, zawodowych inspiracji, doświadczenia i trzyletniej współpracy dr n.med. Marzanny Radziszewskiej i psychoterapeutki Jolanty Toporowicz.

Warsztat łączy metodę uwalniania uczuć przedstawioną przez Davida Hawkinsa z precyzyjnym namierzeniem funkcji trudnych emocji i dostosowaniem technik uwalniania do poziomu świadomości według autorskiej mapy Jolanty Toporowicz.

Mapa poziomów świadomości jest praktycznym i prostym narzędziem wspierającym poruszanie się w codzienności. Pozwala określić w jakiej przestrzeni świadomości przebywamy najczęściej i jakiego typu problemy to stwarza. Jest cenną wskazówką, z jakim nastawieniem wchodzimy w relacje, związki partnerskie oraz jak organizujemy się w życiu zawodowym. Pozwala namierzyć źródło frustracji i niepowodzeń.

Metoda uwalniania uczuć D.Hawkinsa jest sposobem na poprawę jakości życia poprzez dostęp do poziomu bezwarunkowej akceptacji i zaufania do Życia. Doświadczając tej przestrzeni mamy bezpośredni wpływ na pojawiające się w nas reakcje emocjonalne blokujące przepływ życia i uwolnienie piętrzących się problemów.

Łącząc wiedzę o podstawowych mechanizmach powstawania emocji i ich funkcji, poznając mapę poziomów świadomości możemy precyzyjnie dobrać sposoby uwalniania emocji z różnych poziomów świadomości. Dzięki temu zyskujemy narzędzia, które skutecznie poszerzają przestrzeń świadomości i wzbogacają jakość życia we wszystkich obszarach.

 

Podczas warsztatu:
Z
przyjrzysz się prawdopodobnym źródłom swego problemu podczas indywidualnej konsultacji; doprecyzujesz jego istotę
Z
dowiesz się, z jakiego poziomu świadomości postrzegasz swój problem
Z
zidentyfikujesz przekonania leżące u podstaw twojego problemu
Z
zidentyfikujesz uczucie/a, które towarzyszy/ą przekonaniu
Z
otrzymasz konkretne wskazówki do pracy ze swoim problemem uwzględniające twój indywidualny potencjał i doświadczysz praktycznej pracy ze swoim problemem przy wsparciu prowadzącej trening
Z
zrobisz pierwszy krok w kierunku uwolnienia powtarzających się schematów życiowych
W programie:
Z
Mapa Poziomów Świadomości – wykład: koncepcja Mapy Poziomów Świadomości; potencjał poszczególnych poziomów świadomości – możliwości i ograniczenia; podejmowanie działań z poszczególnych poziomów świadomości prowadzące do rozwiązania problemu; etapy Techniki Uwalniania Emocji
Z
indywidualne konsultacje w nurcie psychobiologii dla każdego uczestnika
Z
podstawowy trening identyfikacji przekonań leżących u podstaw powtarzających się schematów
Z
identyfikacja poziomu świadomości, z którego patrzymy na problemy
Z
zaawansowany trening identyfikacji i uwalniania uczuć z różnych poziomów świadomości
Z
próba zmiany perspektywy/poziomu świadomości
Z
praca własna w grupie
Dla kogo?
Z
dla uczestników podstawowych treningów identyfikacji uwalniania emocji (Euphonia i Vedica),
Z
dla absolwentów kursu „Zaufać sobie” (Euphonia),
Z
dla osób, które brały udział w treningach terapeutycznych
Z
dla tych, którzy mają doświadczenie w grupowych i indywidualnych długoterminowych formach psychoterapii

Warsztat prowadzą

dr n. med. Marzanna Radziszewska

lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

 

mgr Jolanta Toporowicz

certyfikowana psychoterapeutka z 25 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, współzałożycielka Polsko-niemieckiej fundacji Willigisa Jagera, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Organizatorzy

Warunkiem koniecznym do  wzięcia udziału w tym warsztacie jest spełnienie wymogu przedstawionego w akapicie Dla kogo?

Regulamin uczestnictwa i koszty treningu

 1. REGULAMIN – przeczytaj 
 2. Koszty – pełny koszt treningu to 2855,– zł,  w tym:
  • koszt warsztatu: 1900,- zł
  • koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju dwu- lub trzyosobowym: 955,- zł Podane ceny zawierają podatek VAT
 3. Inne :
  • Wyżywienie stanowią posiłki jarskie lub wegetariańskie. Preferencje należy zgłosić bezpośrednio do ośrodka, w którym odbywa się trening. Jeśli zgłaszający się preferuje inną kuchnię lub ma jakieś ograniczenia żywieniowe informuje o tym ośrodek, w którym odbywa się trening minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. Może się to wiązać ze zmianą stawki za wyżywienie, o czym zgłaszający się zostanie poinformowany przez ośrodek.
  • Nie ma możliwości skorzystania tylko z opcji warsztatu bez zakwaterowania i wyżywienia
  • Podczas treningu potrzebne będą: luźne wygodne ubrania, poduszki medytacyjne, koce do leżenia/okrycia. Koce, maty i poduszki do medytacji nie są dostępne w ośrodku – proszę je zatem zabrać ze sobą. Poduszki są konieczne, będziemy ich potrzebować do pracy treningowej w grupie.
  • Zgłaszający się ma 5 dni roboczych na uiszczenie całościowej opłaty za trening (warsztat plus koszty zakwaterowania i wyżywienia) według informacji otrzymanej drogą mailową od organizatora, ale nie później niż w przeddzień rozpoczęcia treningu. Termin uiszczenia opłaty liczony jest od daty wysłania przez organizatora do zgłaszającego się informacji organizacyjnych na podany w formularzu adres mailowy.
  • Zgłaszający się ma 5 dni roboczych na przygotowanie i przesłanie do organizatora ankiety na indywidualną konsultację. Stosowny formularz zostanie przesłany wraz z informacjami organizacyjnymi. Ankieta musi być zwięzła i nie może przekraczać po wypełnieniu 4 stron. Rysunek drzewa rodowego znajduje się poza tym limitem. Ankietę należy wypełnić elektronicznie i przesłać w formie Word lub PDF. Ankiety wypełnione ręcznie nie będą czytane.
   Dane zawarte w ankiecie są traktowane jako poufne. Jeśli wypełniający ankietę chce mieć pewność, że jego dane nie trafią w niepowołane ręce w drodze do skrzynki mailowej organizatora, może zabezpieczyć plik hasłem, które prześle organizatorowi niezależnie od ankiety, np. sms-em

Miejsce:

Dwór Konstancin
ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin Jeziorna 

Szczegółowy program, informacje organizacyjne, zapisy:

akademia@vedica.pl
tel. 570 648 274

Formularz

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzanna Radziszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VEDICA MARZANNA RADZISZEWSKA, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Szeligi, ul. Brzozowa, nr 11, lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 718-144-52-40 oraz REGON 141937720, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: akademia@vedica.pl) lub telefonicznie (nr telefonu 570 648 274).
 • Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe zbieram wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach szkolenia „Trening identyfikacji i uwalniania emocji-zaawansowany ”.
 • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do własnych danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia danych.
 • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane uczestnika szkolenia