Trening Identyfikacji i uwalniania emocji 
– w oparciu o mapę Poziomów świadomości i metodę d.Hawkinsa

21-24 września 2020
Dwór Konstancin
ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin Jeziorna

Emocje są integralną częścią naszego człowieczeństwa. Poprzez emocje doświadczamy życia. Umysł, głównie ten nieświadomy, wykorzystuje emocje do zapewnienia nam bezpieczeństwa w otaczającym nas świecie. Na liście zagrożeń, którą się posługuje by zapewnić nam przetrwanie, zapisane są wszystkie nasze trudne doświadczenia takie jak nadużycie, wykorzystanie, odrzucenie, zaniedbanie czy bolesna strata. Wszystkie te doświadczenia odbierają nam moc naszej własnej godności – poczucia zasługiwania na szacunek i uznanie. Nasze wewnętrzne „radary” skanują nieustannie otoczenie w poszukiwaniu zagrożenia. W każdej sytuacji, w której rozpoznają jakiekolwiek cechy przykrych doświadczeń z przeszłości inicjują automatycznie uruchomienie systemu obronnego, który postawi nas w gotowości do walki lub ucieczki. Koncentrując się na poszukiwaniu zagrożeń przynoszą stale do naszego życia dowody na ich istnienie. Powielamy wciąż stare schematy i zadajemy sobie pytanie: czemu znowu mnie to spotyka?

Żeby nie doświadczać trudnych emocji włączamy szereg mechanizmów obronnych, które często bardzo skutecznie blokują nam do nich dostęp. Zablokowanie dostępu do emocji nie zmienia faktu, że nadal sterują naszym życiem.

Świadoma praca z emocjami prowadzi do odzyskiwania krok po kroku mocy własnej godności.

Opis warsztatu:

Warsztat jest efektem wieloletnich poszukiwań, zawodowych inspiracji i dwuletniej współpracy dr n.med. Marzanny Radziszewskiej-Konopki i psychoterapeutki Jolanty Toporowicz.

Jest próbą integracji metody uwalniania uczuć Dawida Hawkinsa z precyzyjnym namierzeniem funkcji trudnych emocji i dostosowaniem technik uwalniania do poziomu świadomości według autorskiej mapy Jolanty Toporowicz.

Mapa poziomów świadomości jest praktycznym i prostym narzędziem wspierającym poruszanie się w codzienności. Pozwala określić w jakiej przestrzeni świadomości przebywamy najczęściej i jakiego typu problemy to stwarza. Jest cenną wskazówką, z jakim nastawieniem wchodzimy w relacje, związki partnerskie oraz jak organizujemy się w życiu zawodowym. Pozwala namierzyć źródło frustracji i niepowodzeń.

Metoda uwalniania uczuć D.Hawkinsa jest sposobem na poprawę jakości życia poprzez dostęp do poziomu bezwarunkowej akceptacji i zaufania do Życia. Doświadczając tej przestrzeni mamy bezpośredni wpływ na pojawiające się w nas reakcje emocjonalne blokujące przepływ życia i uwolnienie piętrzących się problemów.

Łącząc wiedzę o podstawowych mechanizmach powstawania emocji i ich funkcji, poznając mapę poziomów świadomości możemy precyzyjnie dobrać sposoby uwalniania emocji z różnych poziomów świadomości. Dzięki temu zyskujemy narzędzia, które skutecznie poszerzają przestrzeń świadomości i wzbogacają jakość życia we wszystkich obszarach.

Podczas warsztatu:
Z
poznasz naturę, funkcję i mechanizm powstawania emocji
Z
zrozumiesz w jaki sposób emocje manifestują się poprzez ciało
Z
dowiesz się czym jest mapa poziomów świadomości i jak jej używać w codzienności
Z
poznasz koncepcję psychobiologii
Z
uświadomisz sobie jak poziom świadomości determinuje sposób pracy z emocjami i jakie są tego konsekwencje
Z
poznasz techniki uwalniania emocji Dawida Hawkinsa
W programie:
Z
Mapa Poziomów Świadomości; emocje – dostęp, identyfikacja i uwalnianie – wykład
Z
Poziomy Świadomości: rozmyty, egocentryczny, dojrzały, pozaegocentryczny - wykład
Z
Podstawowy trening identyfikacji emocji oparty o pracę z ciałem
Z
Podstawowy trening ekspresji emocji oparty o pracę z ciałem
Z
Podstawowy trening dostępu do pola akceptacji i współodczuwania
Z
Uwalnianie emocji wstydu, poczucia winy, żalu, lęku, pożądania, gniewu, dumy – ćwiczenia prowadzone (technika uwalniania emocji)
Dla kogo?
Z
dla zainteresowanych poszerzaniem świadomości
Z
dla poszukujących odpowiedzi na pytanie: kim jestem?
Z
dla tych, którzy czują potrzebę przepracowania trudnych emocji
Z
dla zainteresowanych technikami identyfikowania i uwalniania emocji

Warsztat prowadzą

dr n. med. Marzanna Radziszewska

lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

 

mgr Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

certyfikowana psychoterapeutka z 25 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, współzałożycielka Polsko-niemieckiej fundacji Willigisa Jagera, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Organizatorzy

Regulamin uczestnictwa i koszty treningu

 1. REGULAMIN – przeczytaj 
 2. Koszty – pełny koszt treningu to 1930,– zł,  w tym:
  • koszt warsztatu: 1200,- zł
  • koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju dwu- lub trzyosobowym: 730,- zł Podane ceny zawierają podatek VAT
 3. Inne :
  • Wyżywienie stanowią posiłki jarskie lub wegetariańskie. Preferencje należy zgłosić bezpośrednio do ośrodka, w którym odbywa się trening. Jeśli zgłaszający się preferuje inną kuchnię lub ma jakieś ograniczenia żywieniowe informuje o tym ośrodek, w którym odbywa się trening minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. Może się to wiązać ze zmianą stawki za wyżywienie, o czym zgłaszający się zostanie poinformowany przez ośrodek.
  • Nie ma możliwości skorzystania tylko z opcji warsztatu bez zakwaterowania i wyżywienia
  • Podczas treningu potrzebne będą: luźne wygodne ubrania, poduszki medytacyjne, koce do leżenia/okrycia. Koce, maty i poduszki do medytacji nie są dostępne w ośrodku – proszę je zatem zabrać ze sobą. Poduszki są konieczne, będziemy ich potrzebować do pracy treningowej w grupie.
  • Zgłaszający się ma 5 dni roboczych na uiszczenie całościowej opłaty za trening (warsztat plus koszty zakwaterowania i wyżywienia) według informacji otrzymanej drogą mailową od organizatora, ale nie później niż w przeddzień rozpoczęcia treningu. Termin uiszczenia opłaty liczony jest od daty wysłania przez organizatora do zgłaszającego się informacji organizacyjnych na podany w formularzu adres mailowy.

Miejsce:

Dwór Konstancin
ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin Jeziorna 

Szczegółowy program, informacje organizacyjne, zapisy:

akademia@vedica.pl
tel. 570 648 274

Formularz

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzanna Radziszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VEDICA MARZANNA RADZISZEWSKA, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Szeligi, ul. Brzozowa, nr 11, lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 718-144-52-40 oraz REGON 141937720, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: akademia@vedica.pl) lub telefonicznie (nr telefonu 570 648 274).
 • Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe zbieram wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach szkolenia „Trening identyfikacji i uwalniania emocji ”.
 • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do własnych danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia danych.
 • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane uczestnika szkolenia

 

error: Ostrzeżenie: Treść jest objęta prawami autorskimi !!
X