Konsultanci

Wszyscy konsultanci są absolwentami stacjonarnej Akademii Psychobiologii i prowadzą własną działalność w ramach swojej podstawowej praktyki. Zasady prowadzonych konsultacji są zależne od profilu działalności konsultanta.

Działalność każdego z konsultantów jest niezależna od Vedica. W sprawach spotkania należy kontaktować się bezpośrednio z konsultantem za pośrednictwem adresu e-mail i numeru telefonu podanego przy każdym nazwisku.

Znajdź konsultanta: