Zagadki bliskich relacji
– Trening uwalniania uwikłań w związkach

23-27 listopada 2020
Dwór Konstancin
ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin Jeziorna 

Opis warsztatu:

Bardzo często rozumienie związków jest wyjęte prosto z bajek dla dzieci, które kończą się słowami „…i żyli długo i szczęśliwie…”. Dlaczego tak się nie dzieje? Gdzie podziewa się szczęście po okresie zakochania? Dlaczego nie możemy spotkać kogoś odpowiedniego, dlaczego nie potrafimy utrzymać związku? Gdzie tkwią przyczyny kłopotów w relacjach, jaka nieświadoma motywacja powoduje wybór takiego, a nie innego partnera. Jaką funkcję pełnią problemy w związku, przed czym nas chronią?

Stwierdzenie, że wszystkie problemy w związkach są bramą do doświadczania miłości wydaje się dość konfrontacyjne i zaskakujące… a jednak…

Podczas warsztatu:
Z
przyjrzymy się relacjom i ich jakości z różnych poziomów świadomości,
Z
spróbujemy namierzyć i zrozumieć nieświadome przyczyny problemów i blokad w związkach robiąc pierwszy krok w kierunku ich uwolnienia.
Z
przyjrzymy się związkom i wielu czynnikom wpływającym na to, że z precyzją szwajcarskiego zegarka znajdujemy partnera, który pasuje do niechcianej i zapomnianej części nas samych
Z
odpowiemy na pytanie jak namierzyć miejsce, w którym spotykają się wzajemne nieuświadomione konflikty
Z
nauczymy się, jak je oswoić i zrozumieć co tak naprawdę blokuje ich uwolnienie
Z
zrozumiemy różnicę pomiędzy konfliktem, uwikłaniem, a zdolnością doświadczania miłości i akceptacji
W programie:
Z
Mapa Poziomów Świadomości – wykład
Z
Związki z perspektywy psychobiologii – wykład
Z
Indywidualne konsultacje w nurcie psychobiologii dla każdego uczestnika
Z
Podstawowy trening identyfikacji emocji oparty o pracę z ciałem
Z
Podstawowy trening identyfikacji nieświadomych przyczyn koluzji
Z
Podstawowy trening uwalniania koluzji w temacie: historia życia
Z
Podstawowy trening uwalniania koluzji w temacie: korzyści z uwikłania
Dla kogo?
Z
dla tych, którzy szukają rozwiązań dla ograniczających, powtarzających się w życiu schematów w związkach, nie tylko intymnych
Z
dla zainteresowanych poszerzaniem świadomości
Z
dla poszukujących odpowiedzi na pytanie: kim jestem?
Z
dla tych, którzy czują potrzebę przepracowania trudnych emocji
Z
dla zainteresowanych technikami identyfikowania i uwalniania emocji

Warsztat prowadzą

dr n. med. Marzanna Radziszewska

lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

 

mgr Jolanta Toporowicz

mgr Jolanta Toporowicz

certyfikowana psychoterapeutka z 25 letnim doświadczeniem zawodowym, autorka mapy poziomów świadomości ego, współzałożycielka Polsko-niemieckiej fundacji Willigisa Jagera, właścicielka instytutu Euphonia, autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Organizatorzy

Regulamin uczestnictwa i koszty treningu

  1. REGULAMIN – przeczytaj 
  2. Koszty – pełny koszt treningu to 2855,– zł,  w tym:
   • koszt warsztatu: 1900,- zł
   • koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju dwu- lub trzyosobowym: 955,- zł Podane ceny zawierają podatek VAT
  3. Inne :
   • Wyżywienie stanowią posiłki jarskie lub wegetariańskie. Preferencje należy zgłosić bezpośrednio do ośrodka, w którym odbywa się trening. Jeśli zgłaszający się preferuje inną kuchnię lub ma jakieś ograniczenia żywieniowe informuje o tym ośrodek, w którym odbywa się trening minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. Może się to wiązać ze zmianą stawki za wyżywienie, o czym zgłaszający się zostanie poinformowany przez ośrodek.
   • Nie ma możliwości skorzystania tylko z opcji warsztatu bez zakwaterowania i wyżywienia
   • Podczas treningu potrzebne będą: luźne wygodne ubrania, poduszki medytacyjne, koce do leżenia/okrycia. Koce, maty i poduszki do medytacji nie są dostępne w ośrodku – proszę je zatem zabrać ze sobą. Poduszki są konieczne, będziemy ich potrzebować do pracy treningowej w grupie.
   • Zgłaszający się ma 5 dni roboczych na uiszczenie całościowej opłaty za trening (warsztat plus koszty zakwaterowania i wyżywienia) według informacji otrzymanej drogą mailową od organizatora, ale nie później niż w przeddzień rozpoczęcia treningu. Termin uiszczenia opłaty liczony jest od daty wysłania przez organizatora do zgłaszającego się informacji organizacyjnych na podany w formularzu adres mailowy.
   • Zgłaszający się ma 5 dni roboczych na przygotowanie i przesłanie do organizatora ankiety na indywidualną konsultację. Stosowny formularz zostanie przesłany wraz z informacjami organizacyjnymi. Ankieta musi być zwięzła i nie może przekraczać po wypełnieniu 4 stron. Rysunek drzewa rodowego znajduje się poza tym limitem. Ankietę należy wypełnić elektronicznie i przesłać w formie Word lub PDF. Ankiety wypełnione ręcznie nie będą czytane.
    Dane zawarte w ankiecie są traktowane jako poufne. Jeśli wypełniający ankietę chce mieć pewność, że jego dane nie trafią w niepowołane ręce w drodze do skrzynki mailowej organizatora, może zabezpieczyć plik hasłem, które prześle organizatorowi niezależnie od ankiety, np. sms-em
   1.  

Miejsce:

Dwór Konstancin 
ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin Jeziorna

Szczegółowy program, informacje organizacyjne, zapisy:

akademia@vedica.pl
tel. 570 648 274

Formularz

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzanna Radziszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VEDICA MARZANNA RADZISZEWSKA, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Szeligi, ul. Brzozowa, nr 11, lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 718-144-52-40 oraz REGON 141937720, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: akademia@vedica.pl) lub telefonicznie (nr telefonu 570 648 274).
 • Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe zbieram wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach szkolenia
 • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do własnych danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia danych.
 • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.X