Cierpienie jest znakiem braku kontaktu z prawdą.Anthony de Mello

Jak odróżnić Prawdę od iluzji? Kiedy możesz mieć pewność, że działasz w zgodzie z Prawdą?

Gdy w obecności tego, co pojawia się w twoim życiu odzywa się jakaś nieuzdrowiona rana, reagujesz na to, co przychodzi ucieczką lub atakiem. Twoje decyzje zależne są od tego, co cię spotyka i znajdujesz uzasadnienie swoich reakcji mówiąc: „Zrobiłem tak, ponieważ…”, „Zachowałem się tak, gdyż…”. Gdy motywacją do twego działania jest lęk przed kolejnym zranieniem, tkwisz w iluzji.

Twoje decyzje i działania pozostają w zgodzie z Prawdą wtedy, gdy pochodzą ze źródła najwyższych wartości – miłości, szacunku, uznania dla wszystkich i wszystkiego. Bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie, pozostajesz z nimi zestrojony. Nie ma żadnych wymówek, żadnych „ponieważ” czy „dlatego, że”. Nawet jeśli nikt wokół ciebie nie jest tym zainteresowany, twoje wybory są spójne z najwyższymi wartościami.

Żyjesz w iluzji dopóty, dopóki nie uzdrowisz ran, które stoją na drodze do mocy twojej godności.