Ewa Falgowska

III edycja AP

Z wdzięcznością i podziękowaniami za dar spotkania i doświadczania siebie na nowo.

 

Akademia Psychobiologii oferuje interdyscyplinarny i unikatowy zakres wiedzy na temat emocjonalnych uwarunkowań naszego zdrowia i sposobu funkcjonowania.  Jest  komplementarnym dopełnieniem  szeroko pojętej pracy terapeutycznej z drugim człowiekiem. Daje odpowiedź na pytania, na które często nie znajdujemy odpowiedzi w medycynie konwencjonalnej i psychoterapii.

 

Oprócz niezwykle interesującej warstwy merytorycznej popartej bogatym doświadczeniem  Pani Doktor Marzanny Radziszewskiej – Konopki,  Akademia daje możliwość niepowtarzalnego wglądu w siebie, podczas którego możemy zrozumieć swoją osobistą historię w szerszym, systemowym  kontekście  i uzyskać dostęp do przyczyn naszych życiowych i zdrowotnych trudności. To miejsce i czas,  gdzie w bezpiecznej atmosferze dostrzegamy i uczymy się uwalniać nasze  traumy, ograniczające przekonania, pozwalamy sobie  ich dotknąć, poczuć  i zobaczyć w jaki spsób determinują nasze życie.

Zastanawiam się czym byłaby Akademia bez jej Mistrza?  Może kolejnym szkoleniem, którego  efekt jest chwilowy i nie dopełnia wewnętrznego braku. Z psychobiologią jest inaczej, z tej ścieżki już nie chce  się wracać, a z takim Nauczycielem  jak Pani Doktor Marzanna chce się być i czerpać jak najwięcej.

Podczas Akademii przekonałam się  boleśnie  jak bardzo nieświadomie zredukowałam bogactwo życia  do wymiaru swoich iluzji i schematycznych przekonań, gubiąc w ten sposób jego złożoność, istotę i radość. To trudny proces rozpadu dotychczasowych struktur wewnętrznych, ale możliwy dzięki mistrzowskiemu prowadzeniu Pani Doktor Marzanny, która jest najmądrzejszą z Mądrych kobiet, jakie znam. To Ona swym profesjonalizmem, uzdrawiającą obecnością, uważnością na nowo tłumaczy mi mój wewnętrzny świat, pokazuje fałszywe dogmaty, uczy pokory i szacunku do świata przekonań drugiego człowieka, pobudza do refleksji  i pracy wewnętrznej, rozbudza ducha, pokazuje drogę ku wewnętrznej prawdzie i wzmacnia nadzieję na jej odkrycie.

 

 

< Wróć do wszystkich opinii