Witaj, nazywam się Marzanna Radziszewska-Konopka

Pracuję jako specjalista laryngolog i audiolog, choć już w coraz bardziej ograniczonym zakresie. Przez kilkanaście lat byłam wykładowcą w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Przez siedem lat współtworzyłam i koordynowałam Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

Jestem autorem i współautorem wielu prac naukowych, współtwórcą materiałów szkoleniowych dla protetyków słuchu oraz poradnika dla rodziców dzieci słabosłyszących. Jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej opiniowałam materiały do kształcenia zawodowego protetyków słuchu. Byłam członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jestem członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

Totalna Biologia®/Recall Healing®

.

Ukończyłam Instytut Recall Healing Gilberta Renaud, uzyskując certyfikat terapeuty Recall Healing. Tłumaczyłam materiały szkoleniowe do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy publikacji „Programy rodzinne twoich chorób” Gerarda Athiasa oraz „Zrozum swoje choroby.

Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera. Jestem dyplomowanym i doświadczonym konsultantem nurtu, jakim jest Totalna Biologia. Zrealizowałam pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai i większość szkoleń u Gerarda Athiasa. Ukończyłam szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz wiele szkoleń związanych z uwalnianiem ograniczających przekonań.

Od 2014 roku jestem także certyfikowanym coachem ICC.

Jak pracuję?

Od 2008 roku skutecznie identyfikuję emocjonalne przyczyny chorób moich pacjentów. Każdą dolegliwość rozpatruję jako sygnał alarmowy pochodzący z wnętrza organizmu, precyzyjnie wskazujący, które przekonania i emocje wymagają uzdrowienia. Dzieląc się moją wiedzą wspieram rozwój samoświadomości moich pacjentów, czym pomagam im uwolnić się od wewnętrznych przyczyn choroby i jej zewnętrznych objawów.

X