Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.

Program VII edycji Akademii Psychobiologii 

  Zajęcia cykliczne :

Uwalnianie emocji

David Hawkins w swojej  książce zatytułowanej „Technika uwalniania. Podręcznik rozwijania świadomości” pisze: „Umysł jest mechanizmem mającym zapewnić przetrwanie i używa do tego przede wszystkim emocji. Emocje tworzą myśl, a w końcu stają się „skrótem” do tych myśli.” , i dalej „Emocje są powiązane z tym w co wierzymy, że zapewni nam przetrwanie, a nie z tym, co rzeczywiście je zapewnia.”

Funkcję programów przetrwania pełnią w naszym życiu uświadomione i nieuświadomione przekonania. Zidentyfikowanie przekonań i ich źródeł to jedno, a ich zmiana to drugie. Zmiana przekonań niewspierających na wspierające lub, jak powiedziałby David Hawkins, z fałszywych na służące prawdzie wymaga pracy z emocjami.

Technika Uwalniania jest jednym z najprostszych i jednocześnie najpotężniejszych narzędzi, które  można do tego wykorzystać.

Podczas niemal wszystkich modułów Akademii Psychobiologii będziemy pracować tą techniką z emocjami powiązanymi z konfliktami biologicznymi reprezentatywnymi dla tematyki danego modułu.

Gdy czujesz złość lub ból, oddziel się od złości i bólu i zacznij je obserwować.
Uzewnętrznienie jest pierwszym krokiem ku wyzwoleniu.

Nisargadatta Maharaj

Lekcje Twórcy

Rzeczywistość, której doświadczamy jest przejawianiem się naszej nieustającej kreacji. Postrzeganie poprzez percepcję – zmysły i interpretację umysłu –  oraz linearną przyczynowość staje się źródłem frustracji, braku poczucia sprawczości, a w skrajności – wiary w determinizm. Podejmujemy próby kreowania naszego życia poprzez wytyczanie celów, tworzenie planów ich realizacji i kontrolowanie przebiegu zdarzeń. Nawet, jeśli udaje nam się osiągnąć jakiś cel, rzadko potrafimy prawdziwie się nim cieszyć, ponieważ jesteśmy zmęczeni drogą, którą przebyliśmy i – naturalnie – jesteśmy w trakcie kontrolowania realizacji kolejnych planów, na które wydatkujemy wiele energii. Przechodzimy przez życie zmagając się z przeciwnościami, uczestnicząc w niezliczonych kursach, szkoleniach, które mają nam zapewnić coraz skuteczniejszą kontrolę. Doskonalimy narzędzia umysłu, wierząc, że w końcu uda nam się odkryć receptę na szczęśliwe życie.

Pierwszą lekcją świadomego Twórcy jest zrozumienie, że umysł nie jest w stanie tworzyć a wiara w moc jego kreacji i skupianie się na doskonaleniu jego zasobów prowadzi na manowce.

W ramach cyklu spotkań przyjrzymy się mechanizmom „tworzenia” z poziomu umysłu. Poznamy i zweryfikujemy przekonania, które utrzymują nas w wierze, że kreowanie z poziomu umysłu jest świadome i może przynosić upragnione rezultaty. Będziemy pracować z Mapą Poziomów Świadomości, identyfikować i uwalniać emocje powiązane z przekonaniami utrzymującymi nas w roli nieświadomego Twórcy.

Nieoczekiwane musi się zdarzyć, podczas gdy przewidywane może nigdy nie nastąpić.

Nisargadatta Maharaj

Odpuszczenie wcześniejszych przekonań, wątpliwości, dogmatów i doktryn oddaje nieskończony wszechświat do mojej dyspozycji i pozwala mi na znalezienie najlepszego rozwiązania na moje życie.

Anita Moorjani

1 moduł
wprowadzenie do psychobiologii
Być może myślisz, że choroba, jak wiele rzeczy w twoim życiu, po prostu się przydarza i wszystko, co możesz zrobić to walka z jej objawami. Nauczono cię, że wirusy i bakterie to wrogowie, którzy wykorzystają każdy moment twojej gorszej formy, by cię zaatakować. Jeśli ktoś z twojej rodziny zmarł z powodu raka, boisz się, że ciebie też może to spotkać…

Być może trudno ci uwierzyć, że choroba nie jest efektem wadliwego funkcjonowania organizmu i że, począwszy od kataru a skończywszy na raku, została zaplanowana przez biologię jako nasz mechanizm ochronny; że każda ma swoje logiczne wyjaśnienie. Dzięki psychobiologii nauczysz się myśleć bio-logicznie i zrozumiesz „język” chorób co pozwoli ci skutecznie uwolnić się od powodujących tobą, a niesłużących ci programów oraz od wewnętrznych blokad, utrudniających ci szczęśliwe życie.

Fizyczne ciało człowieka, tak jak i zwierząt, podporządkowane jest prawom biologii, a ta ma tylko jeden cel: za wszelką cenę utrzymać organizm przy życiu na potrzeby przetrwania gatunku. Logika biologii nie ma nic wspólnego z logiką racjonalnego umysłu – nie kieruje się indywidualnymi potrzebami jednostki, moralnością czy estetyką. Jeśli z bio-logicznego punktu widzenia organizm przeżywa traumę i jego życie jest zagrożone, to uruchamiane zostają mechanizmy, które w świecie ludzkim nazywane są chorobami.

Psychobiologia pomaga dotrzeć do emocji i przekonań, które programują choroby.

Psychobiologia identyfikuje nasz indywidualny, bio-logiczny pryzmat, przez który opisujemy fakty.

Psychologia wyjaśnia konflikty biologiczne związane z każdym naszym układem i narządem ciała.

Psychobiologia tłumaczy, w jaki sposób biologia, za pomocą chorób, utrzymuje nas przy życiu.

Psychobiologia skutecznie wspiera każdy proces zdrowienia.

Program pierwszego modułu obejmuje dyskusję na temat aktualnych koncepcji świadomości w świetle paradygmatu materialistycznego i nowego podejścia niematerialistycznego, reprezentowanego przez wybitnych naukowców. Przedstawione zostaną badania naukowe obrazujące wpływ emocji na stan aktywności genów oraz mechanizmy dziedziczenia traum. Omówimy prawa natury, zgodnie z którymi emocje przekładane są precyzyjnie na konkretne objawy fizyczne. Poznasz przebiegi nietypowych programów natury i zrozumiesz skomplikowane mechanizmy kumulowania się konfliktów. Zapoznasz się z mechanizmami utrudniającymi choremu zdrowienie i z pułapkami, z którymi może mieć do czynienia w swojej pracy konsultant psychobiologii.

Podczas tego modułu omówimy także organizację pracy podczas kolejnych spotkań, w tym m.in. czas na omawianie przypadków z własnej praktyki i rozwiązywanie pojawiających się wątpliwości, analizę narzędzi do pracy z pacjentem/klientem oraz niepowodzeń w terapii, a także czas na pracę indywidualną, m.in. metodą Davida Hawkinsa, z własnymi programami i przekonaniami. Pozwoli to na przyjemny bonus ze zdobywania wiedzy z psychobiologii – w postaci rozwoju własnej świadomości.

 

Ludzka istota jest częścią całości, którą nazywamy „wszechświatem”; częścią ograniczoną w czasie i przestrzeni. Człowiek doświadcza siebie, swoich myśli i uczuć jako czegoś oddzielonego od całości –  a to tylko rodzaj optycznej iluzji jego świadomości.

Albert Einstein 

2 moduł
układ pokarmowy,
układ moczowy, układ oddechowy
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
Zadaniem układu pokarmowego jest przyjmowanie, rozgryzanie i trawienie pokarmu, czyli proces rozkładu złożonych substancji chemicznych zawartych w pożywieniu na prostsze związki, które mogą być wchłonięte przez organizm. Trawienie rozpoczyna się w jamie ustnej i żołądku, jednak większość procesów trawiennych zachodzi w jelicie cienkim. Wydalenie niepotrzebnych organizmowi resztek jest zadaniem jelita grubego.

W narządach układu pokarmowego dekodowane są konflikty typu „nie mogę złapać, rozgryźć, strawić pożądanego kawałka, kęsa lub nie mogę pozbyć się niechcianego kęsa”, w świecie ludzkim mające znaczenie głównie symboliczne. W jamie ustnej manifestuje się konflikt niemożności złapania kęsa (np. awansu w pracy), trzymania kęsa, którego nie jesteśmy w stanie przełknąć (np. zatrzymane słowa to stres „zduszony w gardle” lub przymus wypowiadania narzuconych słów, które „nie chcą nam przejść przez gardło”). Konflikty uderzające w kolejne narządy układu pokarmowego są również bio-logiczne i ściśle powiązane z funkcją jaką z perspektywy biologii narządy te pełnią; podczas tego modułu szczegółowo omówimy je wszystkie.

Proces trawienia nie byłby możliwy bez narządów towarzyszących, takich jak wątroba, pęcherzyk żółciowy i trzustka. Psychobiologia wyjaśnia, dlaczego wątroba reaguje na wszystkie konflikty związane z szeroko pojmowanym przez człowieka brakiem czegoś niezbędnego do życia; może to być rzeczywisty brak jedzenia, ale też brak miłości, pieniędzy czy szacunku. Budowa trzustki i wielość jej zadań różnicują konflikty dekodowane w tym narządzie; wśród nich są m.in. odczute upokorzenie (zniesławienie), ale też i wspomnienie rodowej hańby, lęk przed niedostatkiem czy konflikt braku połączony z poczuciem niesprawiedliwości/złości.

Układ moczowy tworzą nerki, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Jego zadaniem jest przede wszystkim produkcja moczu, w skład którego wchodzą m.in. woda, mocznik i zbędne produkty przemiany materii – w tym toksyny i metabolity. Układ odpowiada także za prawidłowe utrzymanie gospodarki wodnej i elektrolitowej organizmu oraz wydzielanie niektórych hormonów.

Zaburzenia w pracy układu moczowego są m.in. skutkiem konfliktów biologicznych związanych z naruszeniem granic i organizacją w obrębie męskiego terytorium i kobiecego gniazda. Choć nerki stanowią 1% całkowitej masy ciała, to każdej doby przepływa przez nie nawet 1.500 litrów krwi, w tym około 200 litrów zostaje w pełni przefiltrowane, z czego prawidłowo funkcjonujący układ moczowy wytwarza i wydala od 600 ml do 2 litrów moczu dziennie. Ponieważ w naturze jedyny konflikt związany z wodą to brak wody, to kanaliki nerek blokują się, by zapobiec utracie wody z organizmu i zwiększyć szanse na przetrwanie w sytuacjach przeżywanych jako zagrożenie życia. Problem ten dotyczy nie tylko ofiar wojen, katastrof i kataklizmów, ale może dotknąć każdego z nas, jeśli doświadczymy gwałtownego osamotnienia, poczucia unicestwienia, zachwiania systemu życiowych wartości, bycia zdanym tylko na siebie.

Podczas tego modułu, z perspektywy psychobiologii, przyjrzymy się również powstawaniu takich chorób jak rak nerek i pęcherza, kamica nerkowa, nietrzymanie moczu czy moczenie nocne.

Układ oddechowy stanowią drogi oddechowe (jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela) oraz płuca. Zadaniem tego układu jest wymiana gazowa organizmu. Choć oddychanie może być do pewnego stopnia świadomie kontrolowane, to ssąco-tłoczące ruchy oddechowe, powodujące poszerzanie się i zapadanie się płuc, zasadniczo są czynnością odruchową.

Płuca pracują nieustannie – podtrzymują życie poprzez dostarczanie organizmowi tlenu i usuwanie z krwi szkodliwego dwutlenku węgla. Powstały z najstarszego listka zarodkowego (endodermy), pełnią więc jedną z najważniejszych funkcji życiowych organizmu; przychodzimy na świat łapiąc pierwszy oddech i umieramy, wydając ostatnie tchnienie. Psychobiologia tłumaczy zbieżność, dlaczego gdy doświadczamy fundamentalnego lęku przed śmiercią, to nasz mózg uruchamia program zwiększający powierzchnię i wydajność płuc – poprzez namnażanie i mutację komórek pęcherzyków płucnych, których zadaniem jest przyswojenie niezbędnego do życia tlenu. Tak więc to, co jest bio-logicznym sensem przetrwania życia organizmu, w świecie ludzkim rozpoczyna walkę ze „śmiertelną” chorobą. Rozwiązanie biologicznego konfliktu na poziomie podświadomości powoduje wycofanie się manifestacji choroby na poziomie ciała.

Zmiany nowotworowe w płucach, po uprzednio zdiagnozowanej chorobie nowotworowej w innej części ciała, powszechnie nazywane „przerzutami do płuc”, to z punktu widzenia psychobiologii zwykle konflikt wtórny, wynikający właśnie z lęku człowieka o własne życie.

Choroby innych elementów układu oddechowego – jak np. zatok przynosowych, gardła czy opłucnej, spowodowane są biologicznymi konfliktami innego typu niż choroby płuc; podczas tego modułu szczegółowo omówimy je wszystkie.

 

Gdyby każdy z nas zdał sobie sprawę ze swojej wspaniałości i poczuł się z siebie zadowolony, jedyną rzeczą jaką musielibyśmy się podzielić, byłaby nasza unikalna natura, wyrażana na zewnątrz w sposób pełen miłości, który odzwierciedlałby naszą troskę o siebie.

Anita Moorjani

3 moduł
układ ruchu
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
Na układ ruchu składają się kości, stawy, ścięgna, więzadła i mięśnie. Każdy z elementów tego układu pełni inną funkcję biologiczną. Kości to nasza struktura, oparcie i ochrona. Są tym, co pozostaje po nas po śmierci, są więc podstawą naszej wartości nawet wtedy, gdy upłynie życie. Stawy łączą kości, zmniejszają tarcie między nimi, umożliwiają ich swobodne przemieszczanie się względem siebie. Więzadła, podobnie jak stawy, łączą kości, ale też sprawiają, że ruch jest stabilny. Mięśnie wprawiają szkielet w ruch, łącząc się z nim za pomocą ścięgien.

W układzie ruchu dekodowane są konflikty związane ze spadkiem samooceny. Mózg automatyczny bardzo precyzyjnie przekłada konflikty związane ze spadkiem poczucia własnej wartości na choroby kości i stawów, takie jak m.in. zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, skrzywienia kręgosłupa, dyskopatie, nowotwory kości i szpiku kostnego.

Mięśnie odpowiadają za ruch – również w znaczeniu wyrażania myśli. Symbolizują umiejętność zaznaczania swojego autorytetu i umiejętność stawiania oporu. Psychobiologia wyjaśnia, co leży u podstaw sztywności karku, kręczu szyi, bólów mięśni, a także przyczyny chorób takich jak myosarcoma, fibriomialga czy miopatie.

Nawet jeśli upadłeś i złamałeś rękę, potknąłeś się i skręciłeś kostkę, zerwałeś ścięgno czy więzadło, albo dźwignąłeś coś i już nie mogłeś się wyprostować – wiedz, że to nie przypadek; twoje ciało unaoczniło ci biologiczny konflikt, z którym na poziomie podświadomości twój mózg już sobie nie radzi.

Z perspektywy psychobiologii przeanalizujemy symbolikę poszczególnych kości i innych elementów układu kostno-stawowego.

Przyjmuje się, że dziewięćdziesiąt procent ludzi pokonuje dziewięćdziesiąt procent swojego życia przy włączonym tempomacie – a wszystko po to, by pozostać w nieświadomości.

Richard Rohr

4 moduł
JA”: kim jestem? Identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna.
Lekcja Twórcy
W szeroko rozumiany rozwoju osobistym i duchowym używamy pojęcia „ja” zazwyczaj bez przyjrzenia się sposobowi, w jaki definiujemy i rozumiemy samych siebie. Bardzo często fakt ten jest przyczyną braku satysfakcji w wysiłkach zmierzających do zmiany siebie i poszerzania perspektywy rozumienia życia.

Rozwój świadomości to powolne i systematyczne rozpuszczanie zewnętrznej, opartej o wyuczone nawyki myślenia i wizerunek identyfikacji, na rzecz dostępu i zaufania do wewnętrznej mądrości,  której częścią wszyscy jesteśmy. Im bardziej zagłuszamy ją pielęgnowaniem własnego wizerunku, tym trudniej o dostęp do szerszych przestrzeni świadomości i poczucia dostatku, harmonii i zdrowia.

Na zajęciach poznamy podstawowe mechanizmy i sposoby określania swojej tożsamości. Zrobimy pierwsze kroki w kierunku świadomości jak siebie definiujemy i jakie są tego konsekwencje. Poznamy też kilka sposobów i technik pozwalających rozróżniać fundament, na bazie którego wytyczamy swoje kierunki rozwoju. Przyjrzymy się jego skutkom. Zrobimy pierwszy krok w namierzaniu i identyfikowaniu wewnętrznej mądrości – niezawodnego przewodnika w podróży w głąb siebie.

„Kiedy słowa, myśli i działania są autentyczne, spójne i właściwe- takie też staje się twoje życie”

Simran Singh                      

5 moduł
układ krwionośny, krwiotwórczy, limfatyczny
układ hormonalny – gruczoły dokrewne
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym, w którym krew krąży w systemie tętnic, żył i naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, zwany inaczej chłonnym, jest otwartym układem naczyń i przewodów, którym płynie jeden z płynów ustrojowych organizmu – limfa, mająca swój początek w przesączu z tkanek. Układ krwiotwórczy to grupa narządów, w których produkowana jest krew; są to szpik kostny, wątroba, śledziona i węzły chłonne.

Od dziesięcioleci prowadzone badania naukowe dowiodły, że to serce stanowi główny element naszego systemu emocjonalnego – wysyłając sygnały zmieniające fale mózgowe, wpływa bezpośrednio na nasze postrzeganie, zdolności poznawcze i uczucia. Okazało się również, że to głównie serce komunikuje się z mózgiem, a nie odwrotnie. Aż 60% komórek w sercu to neurony, odpowiadające za pamięć krótko i długotrwałą, do niedawna uważane za wyłączne dla mózgu. Około 40 tys. neuronów w sercu zajmuje się przetwarzaniem informacji. Serce i mózg nieustannie wymieniają się informacjami i wzajemnie na siebie oddziałują, m.in. za pomocą bezpośredniego połączenia serca z centrum ciała migdałowatego, czyli obszarem mózgu odpowiedzialnym za emocje.

Dowiedziono, że najbardziej chaotyczny rytm serca, spadek energii i wydajności organizmu powodują negatywne emocje jak strach, złość czy frustracja. Psychobiologia pomaga zidentyfikować i uwolnić te emocje niezależnie od tego, czy przeżywamy je obecnie czy od dziesięcioleci funkcjonują one w naszej podświadomości czy też może tkwią w nas od pokoleń, jako echa emocji naszych przodków.

Pozytywne emocje jak miłość, wdzięczność czy radość, wysyłają zupełnie inny sygnał. Badania pokazują, że tworzenie i podtrzymywanie pozytywnych emocji ułatwia zmianę w funkcjonowaniu organizmu. Psychobiologia pomaga zrozumieć jak uzależniamy się od emocji i ułatwia osiągnięcie stanu określanego przez naukowców jako „koherencja psychofizjologiczna” czyli stanu harmonii pomiędzy emocjami, umysłem i ciałem.

Psychobiologia wyjaśnia także jakie gwałtownie odczute doświadczenie prowadzi do zawału mięśnia sercowego. Dzięki zrozumieniu bio-logicznego kontekstu warunkującego powstanie biologicznego konfliktu i wystąpienie objawów na poziomie ciała, można zminimalizować ryzyko utraty życia w krytycznym momencie tzw. epileptokryzysu.

Podczas tego modułu omówimy biologiczne konflikty odpowiedzialne za choroby układu krążenia, jak np. wady serca i wielkich naczyń, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, choroba Reynauda, żylaki. Poznasz konflikty biologiczne leżące u podłoża chorób układu krwiotwórczego i limfatycznego, takie jak np. niedokrwistość, nadmiar i niedobór płytek krwi, białaczka.

Układ hormonalny (dokrewny, wewnątrzwydzielniczy, endokrynny), podobnie jak układ nerwowy sprawuje kontrolę nad całym ciałem. Składa się z gruczołów dokrewnych, które specjalizują się w produkcji hormonów.

Hiperprolaktynemia, niskorosłość, choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, tężyczka, cukrzyca, hipoglikemia czy zespół przewlekłego zmęczenia – to tylko niektóre sposoby automatycznego mózgu na odzwierciedlenie konfliktów biologicznych związanych z przysadką mózgową, szyszynką, tarczycą, przytarczycami, grasicą, nadnerczami czy wewnątrzwydzielniczą częścią trzustki.

W ramach tego modułu zrozumiesz dlaczego gruczoły dokrewne u jednych reagują osłabieniem funkcji (niedoczynnością), a u innych nasileniem funkcji (nadczynnością). Poznasz konflikty biologiczne skorelowane bezpośrednio z fizjologią tych narządów, jak np. zmniejszenie/zwiększenie produkcji hormonów tarczycy w stresie związanym z upływem czasu, czy wzrost produkcji prolaktyny – naturalnego środka antykoncepcyjnego wytwarzanego przez przysadkę w odpowiedzi na rodowe cierpienie związane z niemożnością wykarmienia dużej rodziny. Automatyczny mózg czerpie inspirację z wielu źródeł – symbolizmu, etologii, etymologii. Poznasz m.in. symbolikę wysp trzustkowych, powiązania biologicznych konfliktów tarczycy z rozmnażaniem niektórych gatunków zwierząt czy konflikty biologiczne powiązane ze znaczeniem nazw narządów.

 

Czujemy się znacznie bardziej komfortowo z naszym zniewoleniem niż z wolnością. Wolność oznacza, że musimy przyjąć całkowitą odpowiedzialność za to, kim jesteśmy.

Richard Rohr

 .

6 moduł
gruczoły piersiowe i układ rozrodczy
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
Rolą gruczołów piersiowych jest wytwarzanie mleka. Ten stworzony dziesiątki milionów lat temu biologiczny program umożliwia trwanie wszystkich gatunków z gromady ssaków. Z perspektywy psychobiologii, wszystkie problemy związane z gruczołami piersiowymi mają związek z macierzyństwem i gniazdem kobiety. Kobiece gniazdo to w ścisłym znaczeniu rodzina, w rozszerzonym zaś – to także przyjaciele, praca czy ważny projekt. Konflikty gniazda wiążą się ze wszystkim, z czym kobieta czuje się bardzo związana i za co czuje się bezpośrednio odpowiedzialna.

Kobiece piersi reagują na dramatyczne przeżycia związane z gniazdem. Rak piersi pojawia się w wyniku bardzo silnego wstrząsu emocjonalnego. Torbiele, mastopatia pojawiają się jako skutek emocji mniej intensywnych, ale zawsze odczuwanych przez kobietę jako dramat w gnieździe. Za małe/za duże piersi,  brak pokarmu to często skutek dramatycznych przeżyć w dzieciństwie kobiety lub pamięć traum, których doświadczyły kobiety w jej rodzie. Podczas tego modułu poznasz „język” chorób piersi, zrozumiesz jakie niosą ze sobą przesłanie.

Z perspektywy psychobiologii przeanalizujemy większość chorób układu rozrodczego – kobiecego i męskiego: choroby jajników, jajowodów, macicy, pochwy, jąder, prostaty. Poznasz przyczyny zaburzeń erekcji, impotencji u mężczyzn oraz anorgazmii i dyspareunii u kobiet. Wśród chorób dotyczących obu płci podejmiemy ważną kwestię bezpłodności. Przyjrzymy się także przyczynom tzw. chorób przenoszonych drogą płciową.

Ból istnieje po to, aby wspierać rozwój. Jego skumulowane działanie w końcu zmusza nas do obrania nowego kierunku, pomimo że sam proces może być bardzo powolny. Ile razy trzeba osiągnąć dno, zanim zrozumie się lekcję? Być może tysiące razy, co może składać się na ogrom ludzkiego cierpienia, tak wielkiego a wciąż niezrozumiałego. Powolutku, krok po kroku dokonuje się postęp cywilizacji.

David Hawkins

7 moduł
logika uczuć a racjonalny umysł
Lekcja Twórcy
Zagadnienie emocji i uczuć, to bardzo obszerny temat. Nie sposób w krótkim czasie zgłębić całego bogactwa ich złożoności i wszystkich mechanizmów, którym podlegają. Zasadniczą wiedzą, której zazwyczaj brakuje na ten temat jest sfera logiki uczuć. We współczesnym świecie istnieje tendencja do myślenia, że uczucia można uporządkować w linearny sposób, używając racjonalnych argumentów i technik.  

„Dlaczego jesteś smutny, przecież nic się nie stało, naucz się kontrolować emocje, są nie na miejscu.” Dlaczego te i podobne sposoby radzenia sobie z reakcjami emocjonalnymi nie działają? Chwila zastanowienia może skłonić nas do szukania powodu: logiki uczuć, której nie widzimy.

W trakcie zajęć poznamy sens i znaczenie emocji i uczuć w naszym życiu. Zdobędziemy podstawową wiedzę na temat reguł, którymi się rządzą i sposobów, dzięki którym możemy tę sferę życia oswoić i szanować. Przyjrzymy się różnicom pomiędzy uwolnieniem uczuć, a ich stłumieniem i zaprzeczeniem  i ich konsekwencjom. Poznamy sposoby rozróżniania tych dwóch procesów. Poznamy też kilka prostych technik obchodzenia się ze sferą uczuć. Nabycie podstawowej wiedzy na ten temat pozwoli na adekwatne poruszanie się po sferze naszych emocji i uczuć, i w dalszym procesie – na skutecznie ich uwalnianie.

„Stłumienie uczuć nie powoduje, że znikają. Przeciwnie, będą się ponownie wyłaniać jako negatywne myśli.”

Dawid.R.Hawkins

8 moduł
skóra i alergie 
narząd wzroku i słuchu 
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
Skóra to największy organ ludzkiego ciała, tworzy ją naskórek i skóra właściwa. Okrywając całe ciało stanowi pierwszą linię obrony organizmu przed zagrożeniami z zewnątrz. Bierze m.in. udział w termoregulacji, wymianie gazowej, odczuwaniu wrażeń dotykowych. Tu dekodowane są  biologiczne konflikty związane z rozłąką, niechcianym kontaktem, odczuciem naruszenia integralności.

Podczas tego modułu poznasz konflikty biologiczne związane m.in. z takimi problemami jak egzema, łuszczyca, opryszczka, kurzajki, brodawki, bielactwo, czerniak, trądzik.

W alergii substancje w większości nieszkodliwe dla człowieka są postrzegane przez organizm jako zagrożenie. Pojawia się reakcja, która jest nieproporcjonalna do stopnia zagrożenia ze strony alergenu, można nawet rzec – całkowicie nieuzasadniona.

Jedną z przyczyn alergii z punktu widzenia psychobiologii reakcja obronna uruchamiana w wyniku cierpienia przeżytego z powodu bolesnej rozłąki lub – przeciwnie – niechcianego kontaktu. Doświadczenie emocjonalne zostało zepchnięte do nieświadomości przez mechanizm wyparcia, a jego ładunek został przeniesiony na dotychczas neutralny i nieszkodliwy element – alergen. Alergen staje się sygnałem przypominającym konflikt emocjonalny, więc jego pojawienie się uruchamia reakcję obronną organizmu.

W chwili wstrząsu emocjonalnego automatyczny mózg rejestruje precyzyjnie bodźce napływające do wszystkich zmysłów – dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku. To, jaka tkanka zareaguje odczynem alergicznym zależy od rodzaju odczutego doświadczenia i okoliczności, które towarzyszyły rozłące lub niechcianemu kontaktowi.

Psychobiologia tłumaczy mechanizmy włączania alergii i pomaga uwolnić się od nich.

Wzrok jest podstawowym zmysłem człowieka. Polegamy na oczach dostarczających nam informacji wizualnych. Patologie wzroku wiążą się z konfliktami, których zrozumienie wymaga odwoływania się do możliwości widzenia. Psychobiologia wyjaśnia bio-logiczny sens chorób narządu wzroku; np. w przypadku wytrzeszczu oczu lub zeza rozbieżnego będzie to konflikt ofiary, która powiększa zakres swojego widzenia, by na czas dostrzec zagrożenie. Przeanalizujemy także bio-logiczny sens katarakty i ślepoty, krótkowzroczności, astygmatyzmu, nadwzroczności, daltonizmu i innych problemów związanych z narządem wzroku.

Narząd słuchu umożliwia nam nie tylko słyszenie; ucho wewnętrzne zbudowane jest także z elementów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi ciała. Zmysł słuchu rozwija się niedługo po poczęciu i jest aktywny przez cały okres ciąży, dlatego wiele problemów ze słuchem wiąże się z tym, co działo się w tym czasie w życiu rodziców. Problemy ze słuchem mogą mieć swój początek również w drzewie rodowym, np. gdy istnieje jakaś rodzinna tajemnica, o której nie należy usłyszeć. Medyczne publikacje podają, że ok. 20% pacjentów z otosklerozą odziedziczyło tę chorobę po rodzicu z klinicznymi objawami – psychobiologia dostarcza tu wielu ważnych informacji, dzięki którym możliwe jest własne dalsze, zdrowe życie, bez ryzyka o niedosłuch w kolejnych pokoleniach.

Konflikty dekodowane w uchu mają zwykle dwojaki charakter: nie chcę/nie mogę czegoś słyszeć lub mój przekaz nie jest słyszany przez odbiorców/innych. Choroby narządu słuchu mogą pojawić się w każdym wieku: począwszy od narodzin z głębokim uszkodzeniem słuchu, poprzez różne formy zapalenia uszu, aż po starcze upośledzenie słuchu. Podczas tego modułu przeanalizujemy szczegółowo wszystkie emocjonalne przyczyny tychże chorób.

Widzimy i słyszymy zawsze to, co mamy widzieć i słyszeć, a nie to, co chcemy zobaczyć i usłyszeć.

David Hawkins

9 moduł
dzieci – choroby, problemy wychowawcze, społeczne, szkolne
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
Każdy projekt ma swojego stwórcę. Rodzice już przed poczęciem dziecka, nawet jeśli świadomie jeszcze nie planują potomka, zaczynają nieświadomie tworzyć projekt, który ich dziecko będzie realizować przez całe swoje życie. Wszystkie emocje, które rodzice przeżywają w okresie tzw. Projektu/Celu (czyli od 9 miesięcy przed poczęciem, podczas ciąży, do końca 1 roku życia dziecka) zapisują się w pamięci komórkowej ich potomka na liście warunków niezbędnych do przetrwania.

Znaczna część problemów zdrowotnych dziecka do 10 roku życia wynika z problemów emocjonalnych jego rodziców. Podświadomie przejęty od rodziców konflikt, nierozwiązywalny na poziomie psychiki dziecka, dziecko będzie przetwarzać w swojej biologii pod postacią fizycznych chorób. Psychobiologia wyjaśnia emocjonalne przyczyny podatności dzieci na choroby zakaźne takie jak świnka, ospa wietrzna i odra, zapadania na infekcje – choroby uszu, gardła, krtani, oskrzeli oraz przejawiania się różnych rodzajów alergii. Psychobiologia pomaga zrozumieć wiele problemów i zaburzeń u dzieci – autyzm, ADHD, moczenie nocne, problemy wychowawcze, trudności w nauce, jąkanie się i wiele, wiele innych.

Zgromadzona wiedza pozwoli ci uświadomić sobie przesłanie choroby dziecka – w tym również chorób/wad wrodzonych. Zrozumiesz własne problemy dzieci związane z ich funkcjonowaniem w pierwszych kontaktach społecznych (przedszkole, szkoła) i problemy dzieci adoptowanych. Nauczysz się pomagać dzieciom w uwalnianiu się od chorób i wspierać je w rozwoju ich własnej świadomości.

.

Fundamentalne zachowania, przekonania i postawy, które obserwujemy u naszych rodziców „wpisują się” w synaptyczne ścieżki naszych podświadomych umysłów, a kiedy już tam są, przez resztę naszego życia kontrolują naszą biologię.

Bruce Lipton

10 moduł
mózg i obwodowy układ nerwowy
zaburzenia nastroju i choroby psychiczne
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
Centrum dowodzenia w ciele człowieka jest mózg; jego najważniejszym celem jest utrzymanie ciała przy życiu. Dopóki nie zostanie uszkodzony, nigdy się nie myli.

W wielu publikacjach możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że człowiek wykorzystuje zaledwie niewielką część (kilka procent) swojego mózgu, ale jest to prawda tylko w odniesieniu do części mózgu zarządzanej świadomie. W rzeczywistości większość mózgu nigdy nie śpi i pracuje na pełnych obrotach, jak automat, regulując czynność serca, krążenie krwi, oddychanie, pozbywanie się toksyn i zbędnych produktów metabolizmu czy utrzymanie odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej. Tą część mózgu nazywamy mózgiem automatycznym lub autonomicznym. Działa on setki tysięcy razy szybciej od mózgu świadomego i reaguje na nasze emocje w sposób zaprogramowany w naszej podświadomości.

Dla autonomicznego mózgu czas nie istnieje, wszystko dzieje się tu i teraz; ma on dostęp do danych zapisanych w historii rodziny i danych wspólnych dla całego gatunku. Jednocześnie, dla autonomicznego mózgu inni ludzie także nie istnieją; tylko w twoim ciele twój mózg może znaleźć rozwiązanie, dlatego jeśli przeżywasz np. strach o czyjeś życie, to twój mózg zinterpretuje to jako twój własny problem.

Gdy przeżywana sytuacja stresowa przekracza poziom, który tak absorbuje mózg, że pojawia się ryzyko, iż nie podoła on realizowaniu swoich podstawowych funkcji – konflikt zostaje sprowadzony na poziom fizyczny i dekodowany jest w określonym narządzie.

Mózg sam w sobie również jest narządem, w którym manifestują się konflikty uprzednio nierozwiązane na poziomie podświadomym. Gdy pojawia się więcej niż jeden taki konflikt, może powstać konstelacja, której skutkiem będą poważne zaburzenia nastroju lub nawet choroba umysłowa.

Przeanalizujemy konstelacje pnia mózgu odpowiadające m.in. za demencję, konstelacje móżdżku i istoty białej prowadzące m.in. do sadyzmu, fanatyzmu, megalomanii, cezaromanii czy narcyzmu, a także konstelacje kory mózgowej, objawiające się m.in. paranoją, schizofrenią, depresją, manią, zaburzeniami bipolarnymi, autyzmem, mitomanią, nimfomanią. Psychobiologia wyjaśnia jak, poprzez zaburzenia nastroju i choroby psychiczne, działa doskonała logika ukierunkowanej na przetrwanie biologii.

W ramach tego modułu omówimy także konflikty biologiczne związane ze stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, padaczką i inne zagadnienia związane z układem nerwowym.

Gdy raz zrozumiemy moc umysłu i naturę myśli, zrozumiemy, że jedną z zasad świadomości jest to, że podlegamy jedynie temu, o czym myślimy. To jedno zdanie jest kluczem do wyleczenia ze wszystkich chorób, bólu i cierpienia. Jesteśmy podporządkowani jedynie temu, o czym myślimy.

David Hawkins

11 moduł
depresja, uzależnienia, zaburzenia kompulsywno-obsesyjne
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
konsultacje psychobiologii z zaproszonymi gośćmi
Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych; może trwać od kilku tygodni do wielu lat, a w skrajnych przypadkach prowadzić do myśli lub prób samobójczych. Z perspektywy psychobiologii emocje i przekonania, które leżą u podstaw tych zaburzeń, dekodowane są w mózgu człowieka.

Depresja może być objawem istniejącej konstelacji konfliktów w obrębie tzw. stref płci/posiadania, usytuowanych w korze mózgowej. Konstelacja w tym obszarze to układ przynajmniej dwóch konfliktów związanych z terytorium, przeżywanych na sposób kobiecy lub męski. Dla kobiety konflikty terytorium uderzające w przekaźniki stref płci/posiadania to strach w obrębie terytorium, zachwianie organizacją w obrębie terytorium/w gnieździe, problem tożsamości, dylematów, porzucenie przez partnera, brak partnera. Męskie konflikty to naruszenie terytorium granic (np. wtargnięcie intruza), zagrożenie utratą lub utrata jego zawartości (np. odejście partnerki), złość, niezrozumienie w obrębie terytorium.

Psychobiologia wyjaśnia bio-logiczny sens depresji jako doskonały sposób na przetrwanie organizmu i gatunku; gdy mózg traktuje sam siebie jako organ docelowy, to odciąża narządy ciała, których prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla życia organizmu, np. tętnice wieńcowe w przypadku utraty terytorium czy oskrzela w przypadku zagrożenia utraty terytorium lub kłótniami, krytyką w jego obrębie. Totalna Biologia/Recall Healing wskazuje również na obecny w depresji tzw. pat hormonalny, czyli niemożność podjęcia żadnego działania z powodu równowagi przeciwstawnych hormonów. Z punktu widzenia biologii takie „tkwienie w miejscu”, zmrożenie, jest grą na czas dla organizmu – pozwala zachować integralność kluczowych narządów ciała do czasu rozwiązania biologicznego konfliktu. Istnieje również bio-logiczne wyjaśnienie, dlaczego w niemal każdej innej chorobie depresja pojawia się jako objaw drugorzędny: otóż wprowadzenie chorego w stan letargu ułatwia opiekowanie się nim, w wyniku eliminacji jego oporu; z tego typu depresji należy pacjenta również we właściwym momencie wyprowadzić.

Psychobiologia wskazuje także na fakt, że skłonność do uzależnień nie jest przypadkowa. Jej przyczyn należy szukać w okresie Projektu/Celu – kiedy to nastąpiło programowanie, które podświadomie zintegrowaliśmy z własnym istnieniem, w drzewie rodowym – ponieważ tendencja do uzależnień może wiązać się ze stratami jakie ponieśli nasi przodkowie, a także w naszej własnej linii życia, tj. w odczutych doświadczeniach. Psychobiologia pomaga zakwestionować uruchamiające się w nas programy, niesłużące nam i powodujące uzależnienia.

Klasyczne leczenie uzależnień niewątpliwie jest potrzebne. Psychobiologia pozwala jednak zdecydowanie zwiększyć szanse na sukces. Odnajdując emocjonalne przyczyny uzależnień mamy szansę uwolnić się od nałogów, bez powracania do nich czy popadania w inne.

Podlegamy wpływom negatywnych myśli i przekonań tylko wówczas, kiedy świadomie uznamy, że one dotyczą nas.

David Hawkins

12 moduł
zaburzenia odżywiania
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
konsultacja psychobiologii z zaproszonym gościem
Nadwaga, niedowaga, bulimia, anoreksja, ortoreksja – oto różne oblicza zaburzeń odżywiania. Dlaczego jedni odżywiają się niezdrowo, jedzą dużo i są szczupli lub wręcz chudzi, a inni przybierają na wadze nawet po niewielkiej porcji lodów? Skąd bierze się potrzeba kompulsywnego objadania się, ograniczania jedzenia do głodowych porcji czy obsesyjnego przestrzegania zasad zdrowego odżywiania?

„Może nie masz ciała, jakie chcesz mieć, ale masz takie, jakiego potrzebujesz” – zasada sformułowana przez Gilberta Renaud to klucz do zrozumienia tego zagadnienia. Ciało w doskonały sposób odzwierciedla przekonania swojego właściciela. Zaburzenia odżywiania to kod przekonań zgromadzonych w naszej podświadomości przełożony na ilość tkanki tłuszczowej, której potrzebujemy niezależnie od tego, czy nasz wygląd nam się podoba, czy nie. Mózg podświadomy nie ma wyobrażeń na temat estetyki czy komfortu takich, jakie ma mózg świadomy; kieruje się jedynie prawami biologii, w tym naczelnym celem biologii jakim jest przetrwanie organizmu i gatunku.

Na przykład powiększanie rozmiarów ciała jest dobrym biologicznym sposobem na zastraszenie przeciwnika, więc ludzie funkcjonujący w trybie walki (z partnerem, szefem, współpracownikami, urzędnikami) mogą podświadomie gromadzić kilogramy, a potem… walczyć z ich nadmiarem. Otaczanie się tłuszczem jest także skutecznym sposobem na odizolowanie się od czegoś lub kogoś i uniknięcie niechcianego kontaktu. Może też być wręcz odwrotnie – gromadzę tłuszcz, gdy chcę być zauważony, uznany, doceniony. Logika podświadomego umysłu jest bio-logiczna i zawsze doskonała: „Im będę większy, tym łatwiej mnie zauważą”. Częstym elementem składowym nadwagi jest nadmierne gromadzenie wody – bez pożywienia można przeżyć dość długo, bez wody krótko. Jeśli ktoś czuje, że jest zdany sam na siebie, bądź gdy w historii rodu wspomnieniem są migracje i przesiedlenia, to organizm będzie gromadzić zapasy wody na „czarną godzinę”.

Zaburzenia odżywiania to nie tylko nadwaga i otyłość. To także niedowaga, anoreksja, bulimia, ortoreksja. Przyczyny tych zaburzeń są zwykle złożone. Lista programów je uruchamiających jest zawsze indywidualna i stanowi kombinację doświadczeń własnych i wspomnień rodowych.

Podczas zajęć omówimy konflikty biologiczne związane z różnymi zaburzeniami odżywiania i będziemy intensywnie pracować praktycznie z programami i emocjami z związanymi z tymi konfliktami.

Nie jesteśmy ofiarami naszych genów, ale panami naszego przeznaczenia, zdolnymi tworzyć życie takie, jakiego zapragniemy.

Bruce Lipton

13 moduł
związki
uwalnianie emocji – zajęcia praktyczne
konsultacje psychobiologii z zaproszonymi gośćmi
Psychobiologia każdego związku zaczyna się na długo przed jego faktycznym ukonstytuowaniem się – tj. w przekazie transgeneracyjnym i w okresie Projektu/Celu każdego z późniejszych partnerów.

Związki naszych rodziców, z których pochodzimy, odciskają swoje piętno na naszym zdrowiu emocjonalnym i fizycznym; czerpiemy z nich wzorce dla związków, które jako dorośli później sami tworzymy. Kolejność poczęcia determinuje to, jaką rolę dziecko przyjmie na siebie do realizacji w rodzinie oraz jakimi programami podświadomie będzie kierować się w dorosłym życiu. Dorastamy, również nieprzypadkowo, w jednej z ośmiu triad rodzinnych, tj. w bardzo konkretnie warunkującej nas relacji ojciec-matka-dziecko.

W rozwoju każdego dziecka, w czasie pomiędzy 3,5 a 6 rokiem życia, ma miejsce tzw. faza falliczna. Wtedy to u dziecka pojawia się naturalne, fizjologiczne zjawisko pragnienia seksualnego związku z rodzicem płci przeciwnej, przy jednoczesnym pragnieniu pozbycia się rodzica tej samej płci jako seksualnego rywala (tzw. kompleks Edypa/Elektry). Czas ten trwa od kilku dni do kilku tygodni, a sposób, w jaki dziecko go przeżywa, czego doświadcza i co obserwuje w relacji między rodzicami, zdeterminuje jego późniejsze życie emocjonalne i seksualne. Psychobiologia pozwala przyjrzeć się problemom dorosłych, którzy przeszli różnego rodzaju blokady w tej ważnej fazie rozwoju i pomaga zrozumieć ich wpływ na obecne związki.

Z perspektywy biologii, prawidłowo zbudowana para to samiec alfa i samica alfa. Każde z nich ma swoją biologiczną rolę do odegrania: samiec alfa odpowiada za przywództwo i ochronę, samica alfa organizuje gniazdo rodzinne i odpowiada za więzi.

Psychobiologia pomaga partnerom odnaleźć własną drogę do układu dla siebie idealnego, do osiągnięcia punktu równowagi i harmonii. Pozwala zrozumieć złożoność warunkujących nas mechanizmów i tym samym uświadomić sobie ich wpływ na realizowane przez nas schematy, jak np. ciągłe wikłanie się w toksyczne relacje czy pozostawanie singlem mimo usilnych prób stworzenia związku. Psychobiologia pomaga uwolnić się od tych programów, które nam nie służą oraz na nowo odkryć i zrozumieć siebie i partnera.

Pozytywne myśli mają wielki wpływ na nasze zachowanie i geny, ale tylko wtedy, kiedy są w harmonii z naszymi podświadomymi programami.

Bruce Lipton

14 moduł 
Lekcja Twórcy
przekonania w perspektywie poziomów świadomości 
Na co dzień funkcjonujemy w wyuczonych i automatycznie powielanych schematach interpretowania i rozumienia świata. Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że nasz sposób myślenia opiera się na przyjętych za oczywiste fundamentalnych przekonaniach, z których, jeśli nie mamy w sobie naturalnej dociekliwości, nie zdajemy sobie sprawy.

Właśnie te niepodważane oczywistości, tak różne dla każdego poziomu świadomości stanowią o tym, że tak trudno znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, czy rozwiązać problem. W trakcie zajęć poznamy charakterystyczne  cechy przekonań na różnych poziomach świadomości i zrobimy pierwszy krok w kierunku ich identyfikacji i uwolnienia.

Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jacy jesteśmy.

Talmud

15 moduł
certyfikacja
Ostatni moduł poświęcony jest podsumowaniu wiedzy z zakresu psychobiologii, omówieniu wątpliwości uczestników i przeanalizowaniu możliwych pułapek terapeutycznych. Każdy uczestnik przedstawi wybrane przypadki z własnej praktyki.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia Akademii Psychobiologii, zaświadczający o odbyciu pełnego cyklu szkoleń.

Specjaliści różnych dyscyplin zajmujących się zdrowiem – lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie czy psychoterapeuci, dla których przede wszystkim powstała Akademia Psychobiologii, z pewnością będą w stanie wzbogacić swoją codzienną praktykę o ten stale umacniający się nurt wiedzy komplementarnej.

W świetle przepisów obowiązującego prawa, dyplom ukończenia Akademii Psychobiologii nie daje uprawnień do wykonywania zawodu terapeuty. Praca z pacjentami/ klientami możliwa jest dopiero po otrzymaniu świadectw zawodowych (medycyna, psychologia, fizjoterapia, bioenergoterapia, coaching itp.).

.Widzenie oczyma mądrości zawsze dążyło najpierw do zmiany widzącego; wówczas okazywało się, że to, co on widzi samo się o siebie zatroszczy. Prawie zawsze jest to tak proste i tak trudne.

Richard Rohr

error: Ostrzeżenie: Treść jest objęta prawami autorskimi !!
X