• Koszt jednego modułu w ramach VII edycji stacjonarnej Akademii Psychobiologii  wynosi 850 zł brutto, łącznie 12.750 zł brutto ( cena zawiera 23% podatek VAT). W ramach opłaty przewidziany jest catering podczas przerw kawowych, catering podczas spotkania integracyjnego oraz koszty pobytu i wyżywienia w pokoju 2 lub 3 osobowym podczas wyjazdowego spotkania certyfikacyjnego. Opłata nie obejmuje innych posiłków, dojazdów na szkolenie i noclegów.
  • Deklaracja, podpisanie umowy udziału w Akademii jest jednoznaczna ze zdeklarowaniem odpłatności za 15 modułów
  • Możliwe jest ustalenie indywidualnego grafiku płatności (płatność za cały kurs z góry, w czterech ratach, za każdy moduł osobno i in.), przy czym nie przewiduje się rabatów za wniesienie opłaty stanowiącej wielokrotność kosztu jednostkowego modułu.
  • Warunkiem przystąpienia do szkolenia w Akademii Psychobiologii jest podpisanie umowy o udział w szkoleniu, która jest przesyłana do podpisu w ciągu 2-3 dni roboczych po wstępnym potwierdzeniu uczestnictwa przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z ostatecznym zobowiązaniem do udziału w zajęciach Akademii.
  • Płatność za każdy moduł powinna być dokonana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem każdego modułu. Płatność wynagrodzenia za pierwszy moduł szkolenia powinna nastąpić w ciągu 7 dni  po wysłaniu przez organizatora umowy o udział w szkoleniu, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego modułu.
  • Wniesienie opłaty za pierwszy moduł szkolenia jest równoznaczne z zagwarantowaniem miejsca na liście uczestników Akademii Psychobiologii. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy założony limit uczestników, o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność wpłat. Podpisanie umowy bez wpłaty za pierwszy moduł szkolenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników Akademii Psychobiologii.
  • Jeśli w trakcie trwania Akademii uczestnik chce zrezygnować z dalszego w niej udziału, nie skutkuje to żadnymi karami umownymi. Szczegóły rozwiązania umowy zawarte są w treści umowy zawieranej pomiędzy uczestnikiem Akademii Psychobiologii i Vedica.
  • Zakładamy, że zajęcia w ramach VII Akademii Psychobiologii odbywają się stacjonarnie, jednak cały czas musimy dostosowywać się do panującej sytuacji i ustaw  wprowadzanych przez rząd,  co do zgromadzeń publicznych, dlatego też zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia zajęć na platformę webinarową bez zmiany opłaty za dany moduł.
  • Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.
error: Ostrzeżenie: Treść jest objęta prawami autorskimi !!
X