Formularz zgłoszeniowy VII AP

Wszelkie  dane wprowadzone do poniższego formularza będą przesyłane w bezpieczny sposób.
Serwis vedica.pl wykorzystuje certyfikat SSL dla zabezpieczenia komunikacji.

 

Jeśli z jakichś powodów nie chcesz wypełniać formularza online, pobierz plik z formularzem, wypełnij go i wyślij na adres akademia@vedica.pl.
W ciągu 2-3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zostanie przesłana na adres mailowy umowa o udział w szkoleniu, którą należy podpisać i skan przesłać na adres akademia@vedica.pl

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzanna Radziszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VEDICA MARZANNA RADZISZEWSKA, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Szeligi, ul. Brzozowa, nr 11, lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 718-144-52-40 oraz REGON 141937720, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: akademia@vedica.pl) lub telefonicznie (nr telefonu 570 648 274).
 • Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe zbieram wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach szkolenia „Formularz zgłoszeniowy VII AP ”.
 • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do własnych danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia danych.
 • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane podstawowe (niezbędne do zawarcia umowy)

 

Adres zamieszkania

Dane dodatkowe (do celów statystycznych i właściwej organizacji szkolenia)

error: Ostrzeżenie: Treść jest objęta prawami autorskimi !!
X