Kiedy widzimy, jak niezwykle złożoną rzeczą jest próba zdefiniowania kontekstu, wydaje się, że mądrość radzi unikać pochopnych i płytkich ocen, czy potępiania.David Hawkins

Pokora jest uznaniem ograniczeń umysłu, akceptacją faktu, że umysł nie odróżnia prawdy od fałszu, gdyż jego interpretacja zależna jest od kontekstu, który określony jest przez atrybuty pola Świadomości, z którym umysł jest powiązany. Wszelka ocena, porównywanie, wartościowanie są arbitralne, ograniczone do indywidualnej perspektywy.

Umysł postrzega treść (zdarzenie, przedmiot, osobę) przez soczewki własnych przekonań i założeń, które przekształcają i redagują sygnał wejściowy. Z poziomu gniewu czy dumy dostrzegamy kompletnie inne zjawiska niż z poziomu akceptacji, czy miłości. Każdy postrzega swoją wersję rzeczywistości, która z Rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Umysł nie doświadcza świata, lecz tylko swoich własnych wyobrażeń o nim.

Pokora nie jest biernością, porażką, umniejszaniem siebie. To wycofanie się z potrzeby oceniania płynące ze zrozumienia ograniczeń umysłu.