Dublin
Konsultant Vedica - Sylwia Ziółkowska

Sylwia Ziółkowska

„Każda choroba może stać się punktem wyjścia do transformacji świadomości”, a dotarcie do jej przyczyny bywa bardzo uwalniające.
Ukończyłam College of Naturopathic Medicine w Dublinie na kierunku Naturopathic Nutritional Therapist.
W swojej praktyce pomagam dotrzeć do korzeni i informacji jakie niesie ze sobą choroba, do programów, które nieświadomie odtwarzamy w swoim życiu i do emocji, które pozostały nieuwolnione.

+353 851 600 536
office@viridisclinic.com
konsultacje online
error: Ostrzeżenie: Treść jest objęta prawami autorskimi !!
X