Konsultacja Psychobiologii

Dni i godziny konsultacji:

Wszystkie konsultacje odbywają się online. Nie oferujemy spotkań stacjonarnych.

Konsultacja psychobiologii służy wyłonieniu i zrozumieniu wzorca leżącego u podłoża choroby ciała lub powtarzającego się życiowego schematu. Podczas konsultacji zobaczysz swój problem lub problem swego dziecka na tle uwarunkowań, które są z nim powiązane. 

Konsultacja psychobiologii nie jest substytutem porady medycznej ani psychologicznej. Nie jest psychoterapią. Nie jest diagnostyką ani leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie obejmuje porad ani sugestii dotyczących leczenia.

Osoba dorosła powyżej 18 r. ż.

Konsultacja trwa około 90 minut.

Koszt konsultacji 800,- zł.

Przed konsultacją konieczne jest wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres akademia@vedica.pl. Informacje zawarte w ankiecie traktowane są jako poufne. Tu możesz zapoznać się z Regulaminem Konsultacji 

Zobacz podgląd ankiety – dorosły (konieczne do dokonania rezerwacji)

Po dokonaniu rejestracji na konsultację i jej opłaceniu otrzymasz e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i linkiem do ankiety. Przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym masz trzy dni na opłacenie zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie w tym terminie, Twoja rezerwacja zostanie anulowana.

Ankietę otrzymasz w postaci pliku edytowalnego. Należy ją wypełnić elektronicznie. Skany ankiety wypełnionej pismem odręcznym nie będą akceptowane. Maksymalna objętość wypełnionej ankiety to 6 stron. Wypełnioną ankietę należy odesłać na adres akademia@vedica.pl najpóźniej na 4 dni przed konsultacją. Jeśli nie otrzymamy Twojej ankiety w tym terminie, wyślemy Ci e-mail z przypomnieniem o konieczności dokonania tej formalności w ciągu 1 dnia. Nieprzesłanie ankiety skutkuje anulowaniem terminu konsultacji.

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Organizatora przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Jestem świadoma/świadomy tego, że wyrażenie ww. zgody oraz wcześniejsze świadczenie Organizatora jest równoznaczne z utratą przeze mnie prawa do odstąpienia od Umowy - Regulamin Konsultacji

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konsultacji

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ankiety

Dziecko poniżej 18 r. ż.

Konsultacja trwa około 90 minut. Na konsultację zgłasza się rodzic lub rodzice bez dziecka.

Koszt konsultacji 800,- zł.

Przed konsultacją konieczne jest wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres akademia@vedica.pl. Informacje zawarte w ankiecie traktowane są jako poufne. Tu możesz zapoznać się z Regulaminem Konsultacji 

Zobacz podgląd ankiety – dziecko (konieczne do dokonania rezerwacji)

Po dokonaniu rejestracji na konsultację i jej opłaceniu otrzymasz e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz z linkiem do ankiety. Przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym masz trzy dni na opłacenie zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie w tym terminie, Twoja rezerwacja zostanie anulowana.

Ankietę otrzymasz w postaci pliku edytowalnego. Należy ją wypełnić elektronicznie. Skany ankiety wypełnionej pismem odręcznym nie będą akceptowane. Każdy rodzic wypełnia swoją ankietę, jeśli jednak nie jest to możliwe, do konsultacji wystarczy ankieta wypełniona przez jednego rodzica.  Wypełnioną(e) ankietę(y) należy odesłać na adres akademia@vedica.pl najpóźniej na 4 dni przed konsultacją. Jeśli nie otrzymamy Twojej ankiety w tym terminie, wyślemy Ci e-mail z przypomnieniem o konieczności dokonania tej formalności w ciągu 1 dnia. Nieprzesłanie ankiety skutkuje anulowaniem terminu konsultacji.

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Organizatora przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Jestem świadoma/świadomy tego, że wyrażenie ww. zgody oraz wcześniejsze świadczenie Organizatora jest równoznaczne z utratą przeze mnie prawa do odstąpienia od Umowy - Regulamin Konsultacji

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konsultacji

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ankiety