Po pomoc do mnie przychodzą osoby cierpiące na różne choroby – także te, które medycyna akademicka uważa za nieuleczalne. Konsultuję dorosłych i dzieci, bez względu na wiek i płeć; wszyscy mogą odnieść korzyść z możliwości, jakie daje psychobiologia.

Wiele osób trafiających do mnie na konsultacje indywidualne to ludzie zmęczeni poszukiwaniem rozwiązania swoich problemów zdrowotnych, rozczarowani efektami działania kolejnych tabletek, zabiegów czy diet, często przestraszeni rokowaniami przedstawianymi przez różnych specjalistów. Psychobiologia inicjuje proces zdrowienia dokładnie tam, gdzie każda choroba ma swój początek, tj. w osobistych emocjonalnych przeżyciach i przekonaniach.

Zrozumienie przekazu choroby z perspektywy psychobiologii zwielokrotnia szanse każdego pacjenta na uwolnienie się od choroby i dalsze życie w dobrym zdrowiu. Psychobiologia oferuje właściwie pojmowaną profilaktykę chorób, w zarodku uzdrawiając wszystko, co mogłoby rozwinąć się w chorobę. Konsultacje indywidualne rozwijają samoświadomość moich pacjentów, co sprawia, że ludzie stają się spokojniejsi, szczęśliwsi i coraz rzadziej chorują.

Konsultacje indywidualne są pomocne także  w przypadku osób generalnie zdrowych, borykających się jednak np. z  samotnością, poczuciem niskiej wartości, problemami finansowymi, powtarzającymi się schematami toksycznych związków itp. Każdy stres, odbierający radość życia domaga się uzdrowienia. Jeśli przez dłuższy czas problem nie zostanie rozwiązany, organizm sprowadzi go na poziom ciała, by za pomocą choroby zmusić człowieka do podjęcia akcji ratunkowej.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
Kliknij w pytanie, aby zobaczyć odpowiedź.
Dlaczego psychobiologia może mi pomóc?

Psychobiologia dociera wprost do nieuświadomionych, emocjonalnych przyczyn każdej choroby, którymi z reguły nie zajmuje się medycyna akademicka. Identyfikacja tychże przyczyn, to warunek konieczny do pełnego wyleczenia choroby na poziomie psychicznym i fizycznym.

Psychobiologia przywraca pacjentowi poczucie własnej sprawczości; pacjent nie szuka kolejnego antidotum w świecie zewnętrznym, gdyż zyskuje świadomość, że jego umysł dysponuje już wszystkim tym, co niezbędne, by rozpoczął się proces zdrowienia.

Więcej na ten temat w materiałach video na podstronie: „Psychobiologia”.

Pierwsza konsultacja indywidualna - jak się do niej przygotować?
Każda konsultacja indywidualna umawiana jest z wyprzedzeniem, w odpowiadającym pacjentowi terminie. Na podany adres email wysyłam kwestionariusz; proszę o jego wypełnienie i odesłanie – najpóźniej 3-4 dni przed konsultacją. Pytania w kwestionariuszu zrozumiałe są dla każdego, pozwalają uporządkować wspomnienia, zdarzenia z życia pacjenta i jego przodków – co pomoże w zrozumieniu emocjonalnej przyczyny choroby czy negatywnych schematów życiowych.
Jak wygląda konsultacja indywidualna?
Konsultacja ma formę rozmowy osobistej lub przez Skype’a; dopytuję o istotne szczegóły, pomagam odtworzyć jak najpełniejszy obraz historii, której wynikiem jest choroba lub życiowy problem. Z każdym pacjentem prowadzę rozmowę z największym poszanowaniem jego przeżyć i uczuć. Nie oceniam i nie doradzam konkretnych rozwiązań. Wskazuję obszary, na które pacjent ma wpływ i na których może się skupić, żeby rozwiązać swój problem. Sugeruję metody pracy, które pozwalają pacjentowi skutecznie uwolnić się od odczuwanych dolegliwości.
Czego mogę oczekiwać już podczas pierwszej konsultacji indywidualnej?

Przede wszystkim odszyfrowania biologicznego kodu choroby, tj. zidentyfikowania wstrząsu emocjonalnego, który daną chorobę wywołał. Do tego celu posłuży nam sporządzona przez pacjenta lista istotnych wydarzeń z życia pacjenta i jego przodków; mowa tu o tzw. linii życia i uproszczonym drzewie genealogicznym, będących częścią kwestionariusza wypełnianego przed konsultacją.   

Wspólnie określimy, na jakie zdarzenia pacjent reaguje konkretnymi emocjami, po czym wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Skieruję uwagę pacjenta na te destrukcyjne emocje, które domagają się uzdrowienia oraz na jego nieuświadomione przekonania, które blokują proces zdrowienia jego organizmu.

Już podczas pierwszej konsultacji pacjent zostanie wyposażony w skuteczne narzędzia do indywidualnej pracy z przyczynami swojej choroby oraz do dalszego rozwoju własnej samoświadomości.

Czy konsultacje indywidualne mogą zastąpić wizyty u lekarza?
Konsultacja w nurcie psychobiologii nie zastępuje porady lekarskiej ani leczenia zaleconego przez lekarza. Jest jej uzupełnieniem. Decyzję o wyborze metod leczenia pacjent podejmuje wraz ze swoim lekarzem.
Czy mam zrezygnować z zażywanych leków?
Konsultacja nie ingeruje w proces leczenia pacjenta podjęty przez medycynę konwencjonalną, nie należy zatem bez konsultacji z lekarzem rezygnować z przepisanych przez niego leków.
Czy na konsultację mam przynieść aktualne wyniki badań?
Kwestionariusz przygotowujący do konsultacji zawiera pytanie dotyczące aktualnego stanu zdrowia. Jeśli powodem zgłoszenia się na konsultację jest choroba, to kwestią niezwykle istotną jest przedstawienie w kwestionariuszu postawionej uprzednio diagnozy medycznej oraz dokładne opisanie, której okolicy której części ciała problem dotyczy. Np. może to być zapis: guzek w lewej piersi, w jej dolnej, zewnętrznej części. Jeśli jednak pacjent miałby wątpliwości czy prawidłowo opisuje chorobę danego narządu, to na konsultację warto przynieść opis wyniku badania wykonany przez lekarza specjalistę.
Czym konsultacje różnią się od terapii i psychoterapii?
Czasem wystarczy jedna konsultacja indywidualna, by uwolnić pacjenta od dręczących go dolegliwości, czego nie można powiedzieć ani o klasycznej terapii ani o psychoterapii. Najważniejszą jednak różnicą jest to, że w wyniku zyskania samoświadomości pacjent może natychmiast uruchomić proces wewnętrznych zmian, za którymi podążą pożądane przez niego zmiany zewnętrzne, takie jak ustąpienie objawów choroby aż do całkowitego wyleczenia.
Ile konsultacji potrzebuję, by rozwiązać swój problem?

Trudno uogólniać, bo każdy przypadek jest inny. Czasem wystarczy jedna konsultacja, by pacjent zrozumiał kierunek, w którym ma działać, inni potrzebują 2-3, a czasem nawet i więcej spotkań.

Niektórzy moi pacjenci rozwiązują swój problem już podczas/po pierwszej konsultacji, a za jakiś czas przychodzą z inną dolegliwością, której przyczyny pojawienia się potrzebują wraz ze mną ustalić lub z moją pomocą uporządkować. Moją intencją jest, by efektem prowadzonych przeze mnie szkoleń i konsultacji indywidualnych był wzrost samoświadomości moich słuchaczy i pacjentów oraz zdobycie przez nich umiejętności pomagania sobie samemu, gdy tylko uznają to za możliwe.

Czasem do rozwiązania jednego problemu potrzeba nawet kilku spotkań. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku nowotworów, w których pojawia się wiele konfliktów wtórnych.

Liczba spotkań uwarunkowana jest również długością listy chorób i dolegliwości, z którymi zgłasza się pacjent na pierwszą konsultację, bo nie jest możliwe omówienie kliku problemów, nie mówiąc już o ich przepracowaniu, podczas jednego spotkania. W takich przypadkach ustalamy priorytety, zaczynając od rozwiązywania problemu najważniejszego dla pacjenta, bezpośrednio zagrażającego jego zdrowiu i życiu.

Jak wygląda konsultacja indywidualna dziecka?
W przypadku małego dziecka jedno z rodziców lub rodzice zgłaszają się na konsultację BEZ DZIECKA. Dorosły opiekun zostaje poproszony o odesłanie do mnie wypełnionego kwestionariusza, najpóźniej 3-4 dni przed umówioną konsultacją. Formularz przed konsultacją dziecka różni się znacząco od formularza dla dorosłych; jest dość obszerny i koncentruje się przede wszystkim na wydarzeniach przeżywanych przez rodziców w okresie 9 miesięcy przed poczęciem, podczas ciąży i do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Konsultacja indywidualna dziecka dokonuje się zatem bez udziału dziecka. Tylko z rodzicem/rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka ustalam przyczyny problemów osób małoletnich i tylko rodzicowi/rodzicom/prawnym opiekunom przekazuję precyzyjne wskazówki do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu.
Jak wygląda konsultacja indywidualna, gdy pacjent nie ma informacji o swoim okresie projektu/celu bądź o drzewie rodowym?

Znajomość tych faktów znacznie ułatwia pracę, ale nieznajomość jej nie uniemożliwia. Ciało każdego człowieka ma swoją pamięć komórkową i zawsze zareaguje, gdy terapeuta odkryje prawdopodobną konsekwencję zdarzeń. Poprzez reakcje ciała biologia rzuca światło na głęboko zapisane w nas emocje, jakby pobudzała je niezależnie od tego, kiedy i przez kogo zostały one przywiedzione do naszej podświadomości. Nawet jeśli nie wiemy, skąd się wzięły, możemy z nimi efektywnie pracować.

Praca uwalniania się od niesłużących nam programów nie polega na przepracowywaniu historycznych faktów, ale na uwalnianiu się od sformułowanych na ich podstawie negatywnych emocji i destrukcyjnych przekonań.