Za nami trzeci moduł zajęć w IV edycji stacjonarnej Akademii Psychobiologii. Po raz pierwszy pojawiły się w programie Akademii Lekcje Twórcy oraz Rozmowa z Ciałem Poprzez Test Mięśniowy.

Rzeczywistość, której doświadczamy jest przejawem naszej nieustającej kreacji. Wierzymy, że to umysł jest narzędziem kreowania, dlatego mamy skłonność do przypisywania sobie zasług, kiedy rzeczy układają się po naszej myśli i przerzucania odpowiedzialności na innych lub na okoliczności, kiedy doświadczamy dyskomfortu. Wierzymy, że doskonalenie narzędzi umysłu – planowania, zarządzania, kontrolowania – jest sposobem na realizację życiowych planów.

Umysł, narzędzie ego, nie został stworzony do kreowania. Jego rolą jest zapewnienie przetrwania w materialnej rzeczywistości. Umysł jest odtwarzaczem, nie Twórcą. Pierwszy wykład z cyklu Lekcje Twórcy to początek drogi do rozumienia siebie. Kim jestem? Jakie są moje możliwości i ograniczenia? Czym jest wolna wola i skąd pochodzi? Idea Mapy Świadomości pomaga zasiać tu pierwsze ziarna zrozumienia.

Aby naszym życiem nie kierowały bezwiednie wyłącznie programy przetrwania, musimy zrozumieć możliwości i ograniczenia wynikające z poziomu naszej świadomości – ramy, w obrębie której mieszczą się nasze przekonania na temat nas i świata, który nas otacza. One składają się na kontekst naszej oceny i tworzą treść – znaczenie, które przypisujemy rzeczom, zjawiskom, zdarzeniom w naszym życiu. Zakładamy, że treść jest prawdziwa, bo jest naszym doświadczeniem. Zwykle nie zastanawiamy się nad tym, że umieszczenie zjawisk w innym kontekście kompletnie zmienia ich znaczenie. Kluczem do zmiany jest pokora – gotowość do zakwestionowania nieomylności umysłu i tym samym otwarcia się na ujrzenie w innym kontekście tego, co teraz postrzegamy jako trudne i bolesne.

W parze z pokorą musi pojawić się gotowość do zaprzestania oporu – zaufanie, że nic nie dzieje się przeciwko nam, lecz dla nas. Nawet te najtrudniejsze i najboleśniejsze wydarzenia służą naszemu najwyższemu dobru. Simran Singh w książce „Rozmowy z Wszechświatem” pisze: „Pojawiające się w życiu doświadczenia są w rzeczywistości symptomami domagającymi się, abyś odkrył ich przyczynę. W ten sposób twoja dusza prowadzi cię i kieruje. Pokazuje ci jaka jest twoja świadomość, ale także daje ci drogowskazy prowadzące ku temu kim naprawdę jesteś. Ostatecznie na pewnym poziomie znasz już swoją prawdę, dlatego właśnie wszystko zawsze dzieje się dla twojego dobra. (…) Chaos jest prezentem, który został ci podarowany. W chwili obecnej to jesteś ty, z którego nie zdajesz sobie sprawy, a on (chaos) jest po to, abyś stał się obecny (…). Stoisz przed wyborem czy dasz się nabrać na iluzję, która pojawia się przed tobą, czy raczej otworzysz się na rozległą rzeczywistość prawdy znajdującej się za tym co się wydarza. To jest rzeczywista prawda o tym kim jesteś”

Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy uczyli się zasad przeprowadzania testu mięśniowego. Zajęcia prowadziła dr Dorota Kalwajt, lekarka z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowana instruktorka metody Touch for health (Dotyk dla zdrowia, Holograficzny Dotyk dla Zdrowia, Psychoterapeutyczna kinezjologia, metoda RESET).

Wszystko we wszechświecie oddziałuje ze swoją unikalną wibracją, którą można odczytać z pola świadomości. Część układu nerwowego potrafi na te wibracje reagować niezależnie od naszej woli. Za pomocą testu mięśniowego można odróżnić to, co nam służy od tego, co nam nie sprzyja. Wynik testu przeprowadzonego zgodnie ze stosownymi regułami jest niezależny od naszch przekonań, wiary, opinii ponieważ jest odpowiedzią odczytaną z pola świadomości. Uczestnicy zajęć mieli możliwość doświadczenia tego, że ciało nigdy nie kłamie. Na jednym z kolejnych modułów zajęć w ramach Akademii Psychobiologii będą uczyć się jak wykorzystać test mięśniowy do identyfikacji emocji, które poprzez zaburzenie przepływu energii w ciele mogą w przyszłości zamanifestować się w postaci choroby.

Szczegółowy program III modułu