Układ ruchu to bardzo obszerny temat w programie stacjonarnej Akademii Psychobiologii. W każdej kości, włącznie z najmniejszymi kosteczkami w uchu, w więzadłach, ścięgnach i mięśniach, w wieloelementowych stawach – dekodowane są konflikty spadku samooceny, symbolicznie powiązane z funkcją tkanki. Zagadnienia te, związane z układem mięśniowo-szkieletowym, szczegółowo opisuje Recall Healing, tak jak Totalna biologia.

Na dwudniowe spotkanie w ramach III modułu AP, dr Marzanna przygotowała nie lada gratkę – techniką uwalniania przeprowadziła grupę kilkudziesięciu osób przez proces odbudowywania/stabilizowania poczucia własnej wartości.

Nagranie mp3: „Technika uwalniania – poczucie własnej wartości” znajdziesz tutaj: BLOG

Dla wielu osób, nawet tych, które racjonalnie uznają, że nie mają problemu z poczuciem własnej wartości, doświadczenie to było ogromnym przeżyciem; pamięć komórkowa ciała, funkcjonująca w podświadomości, pozwala człowiekowi dotrzeć do konfliktów biologicznych z własnego okresu Projektu/Celu i zapisanych w przekazie transgeneracyjnym.

Wypowiedzi uczestniczek po III module, jak również po zrealizowaniu całości programu I edycji Akademii Psychobiologii, znajdziesz tutaj: OPINIE

Szczególną uwagę dr Marzanna poświęciła perfekcjonizmowi. Jest to przypadłość związana z ludzkim dążeniem do doskonałości. W przyrodzie, żywy organizm, który popełni błąd, ginie – np. pochwycony przez drapieżnika; stąd logika biologii jest następująca – brak błędów oznacza przeżycie, a nawet najmniejszy błąd oznacza śmierć. Człowiek, który dąży do niepopełniania błędów, przeżywa biologiczny konflikt ofiary: jak wszystko zrobić idealnie? Konflikt ten dekodowany jest w układzie ruchu. Schorzenia układu kostnego-stawowego narastają z wiekiem, ponieważ im jesteśmy starsi, tym częściej porównujemy się do wersji samych siebie sprzed lat.

Jeden z uczestników II AP, na co dzień praktykujący psychoterapeuta, opowiedział zgromadzonym na sali o przypadku kilkuletniej dziewczynki, która trafiła do niego z diagnozą szczękościsku. Dziewczynkę przyprowadziła jej mama, gdy ta przestała otwierać usta szerzej niż na 1,5 centymetra. Terapeuta poprawnie zdiagnozował biologiczny konflikt – tj. obniżenie poczucia własnej wartości związane z niemożnością wypowiedzenia się lub z powodu niebycia wysłuchanym. Generalnie górna szczęka przypisana jest do osoby ojca, dolna zaś – czyli żuchwa, do matki. W przypadku tej dziewczynki, matka była wyjątkowo apodyktyczna, również podczas wizyty z dzieckiem u psychoterapeuty. Ten wyjaśnił kobiecie, że córka komunikuje swoją niemożność wypowiedzenia się. Po kilkudziesięciu minutach rozmowy z terapeutą dziewczynka otworzyła usta na szerokość 5 centymetrów. Kilka dni później, matka pozwoliła córce zdecydować o kolorze ścian w jej pokoju, ale gdy tylko ściany zostały pomalowane, matka wybuchła krytycyzmem i szczękościsk dziecka powrócił.

Więcej informacji o zagadnieniach w III module AP znajdziesz tutaj: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM