By leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk

Hipokrates, V-IV w p.n.e.

„Kochaj to, co się pojawia…”

Wywiad z dr n.med. Marzanną Radziszewską-Konopką dla projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna realizowanego przez Fundację Twórczość i Dokumentacja. O chorobie… O życiu… O radzeniu sobie z trudnymi diagnozami… O dostrzeganiu i akceptowaniu emocji… O uwalnianiu trudnych emocji…

czytaj dalej

Uwalnianie emocji

Emocje są integralną częścią naszego człowieczeństwa. Na poziomie biologii są nieocenionym źródłem informacji dla sterującego ciałem, automatycznego, ukierunkowanego na przetrwanie mózgu – ostrzegają przed zagrożeniem.

czytaj dalej

Czym jest Psychobiologia?

Termin psychobiologia jest dziś używany przez wiele osób i niekoniecznie dla każdego znaczy to samo. Czym jest psychobiologia według dr n.med. Marzanny Radziszewskiej-Konopki?

czytaj dalej

VIII moduł Akademii Psychobiologii

Tematem VIII modułu stacjonarnej Akademii Psychobiologii jest mózg i obwodowy układ nerwowy człowieka, zaburzenia nastroju i choroby psychiczne. Większość z nas zupełnie nie jest świadomych faktu, że biologia naszego organizmu odnotowuje chwilowe stany schizofrenii, po których wracamy, jak gdyby nigdy nic, do naszego codziennego życia.

czytaj dalej

VII moduł Akademii Psychobiologii

Doczekaliśmy się tematu, który dotyczy nas wszystkich – dzieci. Wszyscy jesteśmy czyimiś dziećmi. Podczas tego modułu, dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka uzasadniła, dlaczego słuszne jest uważać, że każdy z nas miał najlepszych rodziców, jakich potrzebował i jakich mógł mieć.

czytaj dalej

V moduł Akademii Psychobiologii

Podczas modułu na temat układu rozrodczego i gruczołów piersiowych, dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka omówiła specyfikę pracy konsultanta psychobiologii i rolę osoby chorej w procesie uwalniania się od chorób onkologicznych.

czytaj dalej

VI moduł Akademii Psychobiologii

„Nawet zwykły katar może przyczynić się do osobistego rozwoju, jeśli zechcemy zrozumieć historię, którą opowiada” – tę zasadę wyjaśniła, i poparła wieloma przykładami z własnej praktyki, dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka, podczas VI modułu Akademii Psychobiologii.

czytaj dalej

IV moduł Akademii Psychobiologii

Nasze pragnienie rozwiązania problemu blokuje rozwiązanie tego problemu. Dzieje się tak dlatego, gdyż gdy czegoś bardzo chcemy, to pomiędzy tym, kim jesteśmy, a tym, czego pragniemy, nieświadomie tworzymy ogromny dystans energetyczny. Aby otrzymać to, czego pragniemy, musimy uwolnić uczucie pragnienia.

czytaj dalej

III moduł Akademii Psychobiologii

„Co ludzie powiedzą? Powiedzą, co będą chcieli.” – uczyła nas właściwego postrzegania siebie w kontekście międzyludzkim, dr Marzanna Radziszewska-Konopka, podczas III modułu AP.

czytaj dalej

Technika Uwalniania – bezpłatne nagrania MP3

Technika Uwalniania w świecie zachodnim pojawiła się dzięki nieżyjącemu już amerykańskiemu lekarzowi psychiatrze, duchowemu nauczycielowi i wykładowcy - dr Davidowi R. Hawkins’owi. Pomaga ona nawiązać kontakt ze swoimi najgłębszymi uczuciami, przyjrzeć się im niejako...

czytaj dalej
X