O wykładzie:

Związki z innymi ludźmi to nieodzowny element życia każdego z nas. Relacje te rzadko bywają harmonijne (idealne)– zwykle towarzyszą im napięcia, konflikty i powtarzające się schematy. Dlaczego tak się dzieje? Z czego wynika brak porozumienia między partnerami? Skąd biorą się konflikty i trudności w zbudowaniu zdrowej, opartej na szacunku i zaufaniu relacji?

Psychobiologia pozwala szerzej spojrzeć na nasze relacje z innymi i pokazuje, jak nieświadome obrony przed bólem doświadczonym w dzieciństwie tworzą wzorce do sposobu budowania relacji partnerskich. Nieświadome powody szukania partnera są odległe od świadomych narracji na ten temat. Jednocześnie, to właśnie trudności w związkach stają się bramą do wejścia w szerszą przestrzeń świadomości i zmianę jakości życia.

Więcej szczegółów i zapisy