Wielu z nas poszukuje odpowiedzi na pytania: Dlaczego w moim życiu pojawiają się wiąż te same, uciążliwe wzorce w związkach intymnych i innych relacjach? Dlaczego, mimo podejmowanych przeze mnie prób wyciągania wniosków z niepowodzeń, tak często wikłam się w kolejne niefortunne związki? 

Nie ma przypadku w tym, z kim wchodzimy w bliskie relacje, nie tylko te intymne i jak się one układają. Na poziomie świadomym opieramy się w naszych wyborach na takich wyobrażeniach o związkach, jak: jedność, harmonia, wzajemna troska, opieka, wsparcie, oddanie czy wspólne dążenie do sukcesu. Rzadziej kieruje nami ciekawość poznania drugiego człowieka, bez oczekiwania tego, co w tej relacji możemy otrzymać. Na poziomie nieświadomym sterują nami stłumione, nieuzdrowione rany emocjonalne, a związek z drugą osobą jest nadzieją na to, że rany przestaną się jątrzyć. Wcześniej czy później iluzja pryska. Pojawia się dyskomfort, frustracja, złość, poczucie winy, poczucie krzywdy. 

Podczas wykładu poznasz cztery podstawowe typy uwikłań, które leżą u podłoża większości bliskich relacji, w które wchodzimy. Dowiesz się jak poziom naszej świadomości wpływa na nasze podejście do problemów pojawiających się w relacjach i możliwości ich rozwiązywania. Zrozumiesz jak wykorzystać doświadczenie z nich płynące do budowania bardziej satysfakcjonujących związków.

 

Więcej szczegółów i zapisy