Trening identyfikacji i uwalniania emocji – Ukryty przekaz choroby

U źródła każdej choroby, obok obserwowanych, mierzalnych czynników fizycznych czy biologicznych, znajduje się emocjonalne cierpienie, którego wydźwięk jest „bio-logicznie” powiązany z jej objawami. Każda choroba ma unikalny emocjonalny kod, którego zrozumienie i uzdrowienie wspiera uwolnienie się od choroby i jej ewentualnych nawrotów.

Emocjonalne cierpienie jest wynikiem naszego postrzegania rzeczywistości, będącego wypadkową wielu czynników, między innymi takich jak nasz poziom świadomości, warunkowanie, którego doświadczyliśmy w dzieciństwie i wczesnej młodości czy pamięć traum przeżytych przez naszych przodków.

Zrozumienie ukrytego przekazu choroby i indywidualnych uwarunkowań związanego z chorobą emocjonalnego cierpienia pozwala dostosować metody pracy z emocjami do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby szukającej skutecznego rozwiązania swojego problemu zdrowotnego.

Uwaga!

Treści warsztatu nie są substytutem porady medycznej zarówno w części dotyczącej diagnozy, jak i terapii. Warsztatu nie należy pod żadnym względem traktować jako alternatywy dla medycyny akademickiej. Trening dotyka obszaru emocji, któremu w konwencjonalnym podejściu nie poświęca się wystarczającej uwagi, jest on więc cennym uzupełnieniem spojrzenia na zagadnienie choroby.

Ważne!

Warsztat nie jest przeznaczony dla osób cierpiących na choroby psychiczne, organiczne choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz osób z istotnymi ograniczeniami układu ruchu.

Podczas warsztatu:

 • Poznamy podstawy psychobiologii – mechanizmy oddziaływania emocji na ciało w świetle współczesnych badań naukowych; pięć praw natury – jak zapadamy na chorobę; przebieg specjalnego biologicznego programu natury jako reakcja na emocjonalne cierpienie; jak reagują różne tkanki w przebiegu specjalnego programu natury; konflikty biologiczne – definicja, zasady łączenia choroby z treścią biologicznych konfliktów,
 • Przyjrzymy się wybranym jednostkom chorobowym z perspektywy psychobiologii (tematyka dostosowana do potrzeb grupy),
 • Poznamy Mapę Świadomości i potencjał związany z funkcjonowaniem na różnych jej poziomach,
 • Zgłębimy temat emocji, mechanizmów obronnych i techniki uwalniania emocji,
 • Będziemy się uczyć identyfikacji i ekspresji emocji poprzez ciało,
 • Poznamy podstawowe techniki uwalniania emocji poprzez pracę z ciałem,
 • Przyjrzymy się zależnościom pomiędzy przekonaniami, a emocjami i zrobimy pierwszy krok w kierunku uwolnienia emocji związanych z chorobą,
 • Każdy uczestnik warsztatu będzie miał czas na indywidualną konsultację oraz indywidualną pracę uwalniania emocji w grupie.

W programie:

 • Wprowadzenie do psychobiologii, omówienie wybranych jednostek chorobowych – wykład
 • Mapa Świadomości, podstawy pracy z emocjami – wykład
 • Indywidualne konsultacje w nurcie psychobiologii dla każdego uczestnika
 • Podstawowy trening identyfikacji emocji oparty o pracę z ciałem
 • Podstawowy trening ekspresji wybranych emocji oparty o pracę z ciałem
 • Indywidualna praca własna w temacie uwalniania emocji dla każdego uczestnika
Więcej szczegółów i zapisy

Kontakt: akademia@vedica.pl, +48 570 648 274