zapisy: biuro@vedica.pl

 

Część I

Inny wymiar choroby
Warsztat Cichych Ustawień Systemowych oparty na metodzie Berta Hellingera®
Prowadząca: Apolonia Rdzanek

W ramach spotkania przyjrzymy się z perspektywy ustawień systemowych gdzie tkwi podłoże choroby, dysfunkcji czy zaburzeń. Zapoznamy się z dwoma podstawowymi prawami panującymi w systemie jakim jest rodzina. Pierwszym, które mówi „każdy ma prawo przynależeć” i drugim, że „w systemie obowiązuje porządek”. W tym ujęciu choroba jest nieporządkiem w ciele i odzwierciedla nieporządek w rodzinie. Najczęściej problemy, które niesiemy my lub nasze dzieci są wynikiem nierozwiązanych konfliktów rodzinnych. To uporządkowanie powoduje przywrócenie porządku w naszym ciele i naszej duszy. Popatrzymy na wybrane jednostki chorobowe z perspektywy ustawień systemowych, gdzie doświadczamy innego wymiaru pomagania. Pracujemy w skupieniu, ciszy i szacunku do życia.

W programie: wprowadzenie w tematykę – podstawowe informacje na temat metody oraz praw rządzących w systemie, jakim jest rodzina, Medytacje Hellingerowskie, ćwiczenia. Podczas warsztatu uczymy się patrzeć z miłością w kierunku gdzie tkwi problem.

Część II

Lekcja Twórcy
Prowadząca: Marzanna Radziszewska-Konopka

Rzeczywistość, której doświadczamy jest przejawianiem się naszej nieustającej kreacji. Postrzeganie poprzez percepcję – zmysły i interpretację umysłu –  oraz linearną przyczynowość staje się źródłem frustracji, braku poczucia sprawczości, a w skrajności – wiary w determinizm. Podejmujemy próby kreowania naszego życia poprzez wytyczanie celów, tworzenie planów ich realizacji i kontrolowanie przebiegu zdarzeń. Nawet, jeśli udaje nam się osiągnąć jakiś cel, rzadko potrafimy prawdziwie się nim cieszyć, ponieważ jesteśmy zmęczeni drogą, którą przebyliśmy i – naturalnie – jesteśmy w trakcie kontrolowania realizacji kolejnych planów, na które wydatkujemy wiele energii. Przechodzimy przez życie zmagając się z przeciwnościami, uczestnicząc w niezliczonych kursach, szkoleniach, które mają nam zapewnić coraz skuteczniejszą kontrolę. Doskonalimy narzędzia umysłu, wierząc, że w końcu uda nam się odkryć receptę na szczęśliwe życie.

Pierwszą lekcją świadomego Twórcy jest zrozumienie, że umysł nie jest w stanie tworzyć a wiara w moc jego kreacji i skupianie się na doskonaleniu jego zasobów prowadzi na manowce.

W ramach spotkania przyjrzymy się mechanizmom „tworzenia” z poziomu umysłu. Poznamy i zweryfikujemy przekonania, które utrzymują nas w wierze, że kreowanie z poziomu umysłu jest świadome i może przynosić upragnione rezultaty. Będziemy pracować z Mapą Poziomów Świadomości i uwalniać emocje powiązane z przekonaniami utrzymującymi w roli nieświadomego Twórcy.