Dotyk dla Zdrowia, wywodząca się z kinezjologii stosowanej metoda opracowana przez  Johna Thie, łączy w sobie naukę współczesnej medycyny akademickiej z wiedzą leczniczą dalekiego wschodu.

Dotyk dla Zdrowia pozwala na prostą i szybką ocenę stanu zdrowia za pomocą testu mięśniowego oraz przywracanie równowagi w organizmie poprzez zastosowanie technik kinezjologicznych.

Konkretnym mięśniom przyporządkowane są konkretne organy ciała i meridiany – kanały przepływu energii. Test mięśniowy pozwala zdiagnozować blokady w przepływie energii w meridianach i przyporządkowanych im narządach. Stymulacja odpowiednich punktów ciała poprzez dotyk pozwala na usunięcie blokad i przywrócenie prawidłowego przepływu energii, co prowadzi do mobilizacji własnych sił regeneracyjnych organizmu.

Zajęcia obejmują naukę wykorzystania testu mięśniowego do identyfikowania emocji, które są źródłem zaburzeń przepływu energii w ciele. Pracę z emocjami można w kinezjologii łączyć z różnymi systemami, między innymi z systemem tradycyjnej chińskiej medycyny. Poszczególne emocje przyporządkowane są do jednego z pięciu elementów – ognia, ziemi, powietrza, wody, drewna – a tym samym do różnych narządów ciała. Poznasz proste metody odblokowywania emocji poprzez pracę z kolorem, dźwiękiem, ruchem, pracą z punktami limfy, krwi, mięśniami, meridianami.

Emocje i doznania cielesne są nierozłącznie ze sobą splecione w dwukierunkową sieć, w ramach której mogą oddziaływać na siebie nawzajem.

Candace B. Pert