Wszystko we wszechświecie emanuje z siebie charakterystyczną, unikalną wibrację, która pozostawia trwały ślad w polu świadomości. Niezależna od naszej woli część układu nerwowego potrafi na te wibracje reagować, co daje się unaocznić poprzez test mięśniowy.

Test mięśniowy został po raz pierwszy wykorzystany w praktyce klinicznej przez Georga Goodhearta, który opublikował wyniki swoich badań w 1964 roku i stworzył podwaliny kinezjologii stosowanej. John Diamond rozszerzył pracę z testem mięśniowym do badania emocji, systemów wierzeń, ludzkich postaw, muzyki, dźwięków i symboli. David Hawkins wykorzystał test mięśniowy do sklasyfikowania oraz numerycznego skalibrowania poziomów świadomości.

Za pomocą testu mięśniowego można odróżnić bodziec pozytywny od negatywnego, bodziec anaboliczny (wpływający pozytywnie na życie) od katabolicznego (wpływającego niszcząco) oraz prawdę od fałszu. Odpowiedzią na testowanie mięśni jest ich wzmocnienie  – „tak” lub osłabienie – „nie” jako reakcja na określony bodziec, czy zadane pytanie. Test jest niezależny od osobistych opinii i wierzeń, jest bezosobową odpowiedzią pola świadomości. Do jego prawidłowego wykonania  muszą być jednak spełnione określone warunki.

Ta część zajęć poświęcona jest praktycznej nauce testu mięśniowego, która obejmuje przygotowanie do testu poprzez synchronizowanie systemu ciało-mózg, sprawdzanie właściwego nawodnienia ciała, wybór mięśnia najodpowiedniejszego do testu u danej osoby. Nauczysz się prawidłowego zadawania pytań, odczytywania odpowiedzi z mięśnia oraz rozpoznawania fałszywych odpowiedzi i źródeł tych przekłamań. Jednym z powodów fałszywych odpowiedzi jest stres, którego możesz nie być świadomy. Nauczysz się jak szukać jego przyczyn i jak wytypować remedia, które mogą być pomocne w jego uwolnieniu.

Wszystko, co kiedykolwiek się zdarzyło, pozostawiło trwały zapis, który może być skalibrowany i odtworzony.

David Hawkins