Układ krwionośny człowieka jest układem zamkniętym, w którym krew krąży w systemie tętnic, żył i naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, zwany inaczej chłonnym, jest otwartym układem naczyń i przewodów, którym płynie jeden z płynów ustrojowych organizmu – limfa, mająca swój początek w przesączu z tkanek. Układ krwiotwórczy to grupa narządów, w których produkowana jest krew; są to szpik kostny, wątroba, śledziona i węzły chłonne.

Od dziesięcioleci prowadzone badania naukowe dowiodły, że to serce stanowi główny element naszego systemu emocjonalnego – wysyłając sygnały zmieniające fale mózgowe, wpływa bezpośrednio na nasze postrzeganie, zdolności poznawcze i uczucia. Okazało się również, że to głównie serce komunikuje się z mózgiem, a nie odwrotnie. Aż 60% komórek w sercu to neurony, odpowiadające za pamięć krótko i długotrwałą, do niedawna uważane za wyłączne dla mózgu. Około 40 tys. neuronów w sercu zajmuje się przetwarzaniem informacji. Serce i mózg nieustannie wymieniają się informacjami i wzajemnie na siebie oddziałują, m.in. za pomocą bezpośredniego połączenia serca z centrum ciała migdałowatego, czyli obszarem mózgu odpowiedzialnym za emocje.

Dowiedziono, że najbardziej chaotyczny rytm serca, spadek energii i wydajności organizmu powodują negatywne emocje jak strach, złość czy frustracja. Psychobiologia pomaga zidentyfikować i uwolnić te emocje niezależnie od tego, czy przeżywamy je obecnie czy od dziesięcioleci funkcjonują one w naszej podświadomości czy też może tkwią w nas od pokoleń, jako echa emocji naszych przodków.

Pozytywne emocje jak miłość, wdzięczność czy radość, wysyłają zupełnie inny sygnał. Badania pokazują, że tworzenie i podtrzymywanie pozytywnych emocji ułatwia zmianę w funkcjonowaniu organizmu. Psychobiologia pomaga zrozumieć jak uzależniamy się od emocji i ułatwia osiągnięcie stanu określanego przez naukowców jako „koherencja psychofizjologiczna” czyli stanu harmonii pomiędzy emocjami, umysłem i ciałem.

Psychobiologia wyjaśnia także jakie gwałtownie odczute doświadczenie prowadzi do zawału mięśnia sercowego. Dzięki zrozumieniu bio-logicznego kontekstu warunkującego powstanie biologicznego konfliktu i wystąpienie objawów na poziomie ciała, można zminimalizować ryzyko utraty życia w krytycznym momencie tzw. epileptokryzysu.

Podczas tego modułu omówimy biologiczne konflikty odpowiedzialne za choroby układu krążenia, jak np. wady serca i wielkich naczyń, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, choroba Reynauda, żylaki. Poznasz konflikty biologiczne leżące u podłoża chorób układu krwiotwórczego i limfatycznego, takie jak np. niedokrwistość, nadmiar i niedobór płytek krwi, białaczka.

Układ hormonalny (dokrewny, wewnątrzwydzielniczy, endokrynny), podobnie jak układ nerwowy sprawuje kontrolę nad całym ciałem. Składa się z gruczołów dokrewnych, które specjalizują się w produkcji hormonów.

Hiperprolaktynemia, niskorosłość, choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, tężyczka, cukrzyca, hipoglikemia czy zespół przewlekłego zmęczenia – to tylko niektóre sposoby automatycznego mózgu na odzwierciedlenie konfliktów biologicznych związanych z przysadką mózgową, szyszynką, tarczycą, przytarczycami, grasicą, nadnerczami czy wewnątrzwydzielniczą częścią trzustki.

W ramach tego modułu zrozumiesz dlaczego gruczoły dokrewne u jednych reagują osłabieniem funkcji (niedoczynnością), a u innych nasileniem funkcji (nadczynnością). Poznasz konflikty biologiczne skorelowane bezpośrednio z fizjologią tych narządów, jak np. zmniejszenie/zwiększenie produkcji hormonów tarczycy w stresie związanym z upływem czasu, czy wzrost produkcji prolaktyny – naturalnego środka antykoncepcyjnego wytwarzanego przez przysadkę w odpowiedzi na rodowe cierpienie związane z niemożnością wykarmienia dużej rodziny. Automatyczny mózg czerpie inspirację z wielu źródeł – symbolizmu, etologii, etymologii. Poznasz m.in. symbolikę wysp trzustkowych, powiązania biologicznych konfliktów tarczycy z rozmnażaniem niektórych gatunków zwierząt czy konflikty biologiczne powiązane ze znaczeniem nazw narządów.

Czujemy się znacznie bardziej komfortowo z naszym zniewoleniem niż z wolnością. Wolność oznacza, że musimy przyjąć całkowitą odpowiedzialność za to, kim jesteśmy.

Richard Rohr