Być może myślisz, że choroba, jak wiele rzeczy w twoim życiu, po prostu się przydarza i wszystko, co możesz zrobić to walka z jej objawami. Nauczono cię, że wirusy i bakterie to wrogowie, którzy wykorzystają każdy moment twojej gorszej formy, by cię zaatakować. Jeśli ktoś z twojej rodziny zmarł z powodu raka, boisz się, że ciebie też może to spotkać…

Być może trudno ci uwierzyć, że choroba nie jest efektem wadliwego funkcjonowania organizmu i że, począwszy od kataru a skończywszy na raku, została zaplanowana przez biologię jako nasz mechanizm ochronny; że każda ma swoje logiczne wyjaśnienie. Dzięki psychobiologii nauczysz się myśleć bio-logicznie i zrozumiesz „język” chorób co pozwoli ci skutecznie uwolnić się od powodujących tobą, a niesłużących ci programów oraz od wewnętrznych blokad, utrudniających ci szczęśliwe życie.

Fizyczne ciało człowieka, tak jak i zwierząt, podporządkowane jest prawom biologii, a ta ma tylko jeden cel: za wszelką cenę utrzymać organizm przy życiu na potrzeby przetrwania gatunku. Logika biologii nie ma nic wspólnego z logiką racjonalnego umysłu – nie kieruje się indywidualnymi potrzebami jednostki, moralnością czy estetyką. Jeśli z bio-logicznego punktu widzenia organizm przeżywa traumę i jego życie jest zagrożone, to uruchamiane zostają mechanizmy, które w świecie ludzkim nazywane są chorobami.

Psychobiologia pomaga dotrzeć do emocji i przekonań, które programują choroby.

Psychobiologia identyfikuje nasz indywidualny, bio-logiczny pryzmat, przez który opisujemy fakty.

Psychologia wyjaśnia konflikty biologiczne związane z każdym naszym układem i narządem ciała.

Psychobiologia tłumaczy, w jaki sposób biologia, za pomocą chorób, utrzymuje nas przy życiu.

Psychobiologia skutecznie wspiera każdy proces zdrowienia.

Program pierwszego modułu obejmuje dyskusję na temat aktualnych koncepcji świadomości w świetle paradygmatu materialistycznego i nowego podejścia niematerialistycznego, reprezentowanego przez wybitnych naukowców. Przedstawione zostaną badania naukowe obrazujące wpływ emocji na stan aktywności genów oraz mechanizmy dziedziczenia traum. Omówimy prawa natury, zgodnie z którymi emocje przekładane są precyzyjnie na konkretne objawy fizyczne. Poznasz przebiegi nietypowych programów natury i zrozumiesz skomplikowane mechanizmy kumulowania się konfliktów. Zapoznasz się z mechanizmami utrudniającymi choremu zdrowienie i z pułapkami, z którymi może mieć do czynienia w swojej pracy konsultant psychobiologii.

Podczas tego modułu omówimy także organizację pracy podczas kolejnych spotkań, w tym m.in. czas na omawianie przypadków z własnej praktyki i rozwiązywanie pojawiających się wątpliwości, analizę narzędzi do pracy z pacjentem/klientem oraz niepowodzeń w terapii, a także czas na pracę indywidualną, m.in. metodą Davida Hawkinsa, z własnymi programami i przekonaniami. Pozwoli to na przyjemny bonus ze zdobywania wiedzy z psychobiologii – w postaci rozwoju własnej świadomości.

Ludzka istota jest częścią całości, którą nazywamy „wszechświatem”; częścią ograniczoną w czasie i przestrzeni. Człowiek doświadcza siebie, swoich myśli i uczuć jako czegoś oddzielonego od całości – a to tylko rodzaj optycznej iluzji jego świadomości.

Albert Einstein