• Koszt jednego modułu wynosi 750 zł brutto (cena zawiera podatek VAT) łącznie 11250 zł brutto. W ramach opłaty przewidziany jest catering podczas przerw kawowych. Opłata nie obejmuje innych posiłków, dojazdów na szkolenie i noclegów.
  • Deklaracja, podpisanie umowy udziału w Akademii jest jednoznaczna ze zdeklarowaniem odpłatności za 15 modułów
  • Możliwe jest ustalenie indywidualnego grafiku płatności (płatność za cały kurs z góry, w czterech ratach, za każdy moduł osobno i in.), przy czym nie przewiduje się rabatów za wniesienie opłaty stanowiącej wielokrotność kosztu jednostkowego modułu.
  • Warunkiem przystąpienia do szkolenia w Akademii Psychobiologii jest podpisanie umowy o współpracy, która jest przesyłana do podpisu w ciągu 2-3 dni roboczych po wstępnym potwierdzeniu uczestnictwa przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z ostatecznym zobowiązaniem do udziału w zajęciach Akademii.
  • Płatność za każdy moduł powinna być dokonana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem każdego modułu (płatność za pierwsze zajęcia wyjątkowo wcześniej – maksymalnie do 30 kwietnia 2019r. po otrzymaniu umowy uczestnictwa, nie później niż przed rozpoczęciem I modułu, jeśli umowa została zawarta w okresie ostatnich dwóch tygodni przed rozpoczęciem zajęć).
  • Wniesienie opłaty za pierwszy moduł szkolenia jest równoznaczne z zagwarantowaniem miejsca na liście uczestników Akademii Psychobiologii. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy założony limit uczestników, o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność wpłat. Podpisanie umowy bez wpłaty za pierwszy moduł szkolenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników Akademii Psychobiologii.
  • Ostatni, certyfikacyjny moduł będzie modułem wyjazdowym rozpoczynającym się w piątek wieczorem i trwać będzie do niedzielnego popołudnia. Cena modułu nie zawiera kosztów pobytu w ośrodku, w którym będzie odbywać się spotkanie.
  • Jeśli w trakcie trwania Akademii uczestnik chce zrezygnować z dalszego w niej udziału, nie skutkuje to żadnymi karami umownymi. Szczegóły rozwiązania umowy zawarte są w treści umowy zawieranej pomiędzy uczestnikiem Akademii Psychobiologii i Vedica.
X